21.12.2010/379

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 21.12.2010
Toplantı Sayısı : 379    

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı Lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2010-2011 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren değişiklik yapılması ve % 30 İngilizce eğitim verilmesi.
 3. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde tamamen İngilizce eğitim yapılan Geoteknik Lisansüstü programına ait öğretim planında 2010-2011 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren değişiklik yapılması.
 4. Mühendislik Fakültesi’nin Sosyal Seçmeli Dersler Havuzuna “MSİ 2059 Afet Yönetimi 2+0” dersinin eklenmesi.
 5. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Marina İşletme Programı ile Lojistik Programının 2., 3. ve 4. yarıyıllarına ait öğretim planları.
 6. İşletme Fakültesi’nin İşletme Bölümü ile Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 7. Denizcilik Fakültesi’nin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nde ikinci öğretim programı açılması.
 8. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde ikinci öğretim programı açılması.
 9. Edebiyat Fakültesi bünyesinde Rus Dili ve Edebiyatı adı altında bir bölüm kurulması.
 10. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde “Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı” açılması.
 11. Fen-Edebiyat Fakültesi adının Fen Fakültesi olarak değiştirilmesi nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesinin adında ve bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 12. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
   
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Doç.Dr. Alp ERGÖR
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 21.12.2010 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rifat Sami Aksoy ve Prof.Dr. Ayşe Okur rahatsız, Prof.Dr. Kemal Kocabaş ve Prof.Dr. Nevzat Aşık görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. M.İlgi Şemin izinli oldukları için Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan ve Prof.Dr. Yasemin Arbak ile Müdür Vekili Doç.Dr. Alp Ergör toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün aşağıda yer alan lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2010-2011 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren, Enstitü Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 4/7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına, bu programlarda %30 İngilizce eğitim verilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
1-   Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları 
2-   Biyoteknoloji
3-   Jeofizik Mühendisliği
4-   Çevresel Yer Bilimleri
5-   Fizik
6-   Kimya
7-   Maden Mühendisliği (Maden İşletme, Cevher Hazırlama)
8-   Şehir ve Bölge Planlama (Kentsel Tasarım, Şehir Planlama)
9-   Mimarlık (Bina Bilgisi,Yapı Bilgisi, Restorasyon)
10-     Tekstil Mühendisliği
11-    Lojistik Mühendisliği
12-    Jeotermal Enerji
13-    Jeoloji Mühendisliği (Ekonomik Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji)
14-     Endüstri Mühendisliği (Mühendislik Yönetimi Tezsiz II.Öğretim)
15-    Deprem Yönetimi
16-    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
17-    Makine Mühendisliği (Konstürsiyon-İmalat, Enerji, Mekanik, Termodinamik)
18-    İnşaat Mühendisliği (Yapı,Ulaştırma,Yapı Malzemesi, Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları)
19-     Mekatronik Mühendisliği
20-    Deniz Bilimleri ve Teknolojisi (Canlı Deniz Kaynakları, Deniz Kimyası, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Fiziksel Oşinografi, Gemi İnşaatı, Kıyı Bölgesi Yönetimi, Kıyı Mühendisliği, Sualtı Arkeolojisi)
KARAR 3- Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde tamamen İngilizce eğitim yapılan Geoteknik Lisansüstü programına ait öğretim planında Enstitü Kurulunun 25.10.2010 tarih ve 4/27 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi’nin Sosyal Seçmeli Dersler Havuzuna Fakülte Kurulu’nun 02.12.2010 tarih ve 7/3 sayılı kararı doğrultusunda “MSİ 2059 Afet Yönetimi 2+0” dersinin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Marina İşletme Programı ile Lojistik Programının 2., 3. ve 4. yarıyıllarına ait öğretim planlarının Yüksekokul Kurulunun 09.12.2010 tarih ve 3/1 sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İşletme Fakültesi’nin İşletme Bölümü ile Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim planlarında Fakülte Kurulunun 23.11.2010 tarih ve 10/3 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Denizcilik Fakültesi’nin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nde 2011-2012 öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde 2011-2012 öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Edebiyat Fakültesi bünyesinde Rus Dili ve Edebiyatı adı altında bir bölüm kurulmasının uygunluğuna ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde “Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı”nın açılmasının uygunluğuna ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen-Edebiyat Fakültesi adının Fen Fakültesi olarak değiştirilmesi nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesinin adında ve bazı maddelerinde Fakülte Kurulu’nun 01.12.2010 tarih ve 172/2 sayılı kararı ekinde yer aldığı şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları ile ilgili görüşmelere bir sonraki Üniversite Senatosu toplantısında devam edilmesine karar verildi.