21.11.2018/1370

Yayınlanma Tarihi: 28-11-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 21.11.2018
Toplantı Sayısı : 1370
 
GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Ezgi Karataş Yücel, Araş.Gör.Dr. Emre Bilgin Sarı, Araş.Gör.Dr. Ayşegül Çimen, Araş.Gör.Dr. Hakan Bay ile Araş.Gör.Dr. Nur Fidancı’nın, 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi başından itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca ders vermek üzere görevlendirilmeleri.
 3. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Sabri Kaan Gürbüzer’in, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde “MMAT 113 Mesleki Matematik (3+0)” dersini 2 şubede vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Bergama Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Sermin Kun’un İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığından düzenlenecek olan kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursunda, eğitim desteği vermek üzere 17.12.2018-04.01.2019 tarihleri arasında 3 hafta süre ile (Pazartesi günleri) mevcut görevlerine ilaveten 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Bergama Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Oğuzhan Daş’ın İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığından düzenlenecek olan kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursunda, eğitim desteği vermek üzere 17.12.2018-04.01.2019 tarihleri arasında 3 hafta süre ile (Çarşamba günleri) mevcut görevlerine ilaveten 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Fen Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Nazile Buğurcan Dişibüyük’ün, Birleşik Krallık Norwich East Anglia Üniversitesi Matematik Okulunda ortak çalışmalarda bulunduğu Prof.Dr. Alexander Korobkin’in danışmanlığında doktora sonrası araştırma yapmak üzere TÜBİTAK 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kapsamında 01.02.2019-31.01.2020 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, 12 ay maaşlı ve ilk 6 ay TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Fen Fakültesinden Prof.Dr. Yoldaş Seki’nin İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. AR-GE Merkezi bünyesinde yürütülen projede 01.11.2018 tarihinden itibaren 10 ay süreyle bölümdeki ve Fakültesindeki işlerini aksatmayacak şekilde haftada 3 saat 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3.maddesi ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 18.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca, 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen proje geliri olan (KDV hariç) toplam 500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayında tahsil edilen ve Ekim ayında devam eden faaliyetten elde edilen toplam (KDV hariç) 64.078,36 TL gelirden “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 47.640,41 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Üniversitemiz Yayın Komisyonu üyesi olan Prof.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç’ın Mimarlık Fakültesi Dekan Vekilliği görevinden istifa etmesi nedeniyle, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 2.maddesi uyarınca Üniversitemiz Yayın Komisyonuna yeniden üye seçilmesi.

Toplantıda Bulunanlar                                                      
Başkan
Prof.Dr. Nükhet HOTAR    Rektör                                                         
Prof.Dr. Aynur AKAY    Rektör Yrd.                                                           
Prof.Dr. Himmet KONUR    Rektör Yrd.
Üyeler
Prof.Dr. Ercan AKPINAR                                                  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ                    
Prof.Dr. Mustafa DAŞ                     
Prof.Dr. Aylin ALIN
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER         
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU            
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN                               
Prof.Dr. Nükhet HOTAR     
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN
Prof.Dr. Nükhet HOTAR                 
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK                                         
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Osman YILMAZ                                                   
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU                                                                                
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU       

Üniversite Yönetim Kurulu 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 12.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Ezgi Karataş Yücel, Araş.Gör.Dr. Emre Bilgin Sarı, Araş.Gör.Dr. Ayşegül Çimen,  Araş.Gör.Dr. Hakan Bay ile Araş.Gör.Dr. Nur Fidancı’nın, 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi başından itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca aşağıda belirtilen dersleri vermek üzere görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

ADI SOYADI DERSİN ADI VE KODU  KREDİ SAATİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI 
Araş.Gör.Dr.Ezgi KARATAŞ YÜCEL Pazarlama Araştırması (çift) ISL 4021 3 İşletme
Perakendecilik (seçmeli tek) ISL 3039 3 İşletme
İşletme Bilimi I (tek) ISL 1001 3 İşletme (İ.Ö.)
Araş.Gör.Dr. Emre BİLGİN SARI İşletme Bilimi  ISL 1003 3 Maliye
Hizmet İşlemleri Yönetimi (tek+çift) ISL 4015 3 İşletme
İşletme Bilimi I (çift) ISL 1001 3 İşletme (İ.Ö.)
Hizmet İşlemleri Yönetimi (tek+çift) ISL 4015 3 İşletme (İ.Ö.)
Araş.Gör.Dr. Ayşegül ÇİMEN Uluslararası Finans  (tek+çift) ISL 4041 3 İşletme
Mesleki Yabancı Dil II (seç)(tek+çift) ISL 3067 3 İşletme
Mesleki Yabancı Dil II (seç)(tek+çift) ISL 3067 3 İşletme (İ.Ö.)
Uluslararası Finans  (tek+çift) ISL 4041 3 İşletme (İ.Ö.)
Araş.Gör.Dr. Hakan BAY Vergi Hukuku IIMLY 4011 3 Maliye
Türk Vergi Sistemi (tek) MLY 4001 3 İktisat
Türk Vergi Sistemi (seçmeli) MLY 4001 3 Kamu Yönetimi
Türk Vergi Sistemi (tek) MLY 400 3 İktisat (İ.Ö.)
Türk Vergi Sistemi (Çift) MLY 4001 3 İktisat
Araş.Gör.Dr. Nur FİDANCI Finansal Muhasebe I ISL 1005 3 Ekonometri
Finansal Muhasebe I ISL 1005 3 Yön. Bil.Sistem

KARAR 3- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Sabri Kaan Gürbüzer’in, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde yer alan “MMAT 113 Mesleki Matematik (3+0)” dersini 2 şubede vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Bergama Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Sermin Kun’un İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığından düzenlenecek olan kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursunda, eğitim desteği vermek üzere 17.12.2018-04.01.2019 tarihleri arasında 3 hafta süre ile (Pazartesi günleri) mevcut görevlerine ilaveten 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna  oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Bergama Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Oğuzhan Daş’ın İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığından düzenlenecek olan kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursunda, eğitim desteği vermek üzere 17.12.2018-04.01.2019 tarihleri arasında 3 hafta süre ile (Çarşamba günleri) mevcut görevlerine ilaveten 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna  oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- Fen Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Nazile Buğurcan Dişibüyük’ün, Birleşik Krallık Norwich East Anglia Üniversitesi Matematik Okulunda ortak çalışmalarda bulunduğu Prof.Dr. Alexander Korobkin’in danışmanlığında doktora sonrası araştırma yapmak üzere TÜBİTAK 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kapsamında 01.02.2019-31.01.2020 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, 12 ay maaşlı ve ilk 6 ay TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- Fen Fakültesinden Prof.Dr. Yoldaş Seki’nin İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. AR-GE Merkezi bünyesinde yürütülen projede 01.11.2018 tarihinden itibaren 10 ay süreyle bölümdeki ve Fakültesindeki işlerini aksatmayacak şekilde haftada 3 saat,  5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3.maddesi ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 18.maddesi uyarınca görevlendirilmesine  oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca, 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen proje geliri olan (KDV hariç) toplam 7.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına  oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- Sürekli Eğitim Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayında tahsil edilen ve Ekim ayında devam eden faaliyetten elde edilen  toplam (KDV hariç) 64.078,36 TL gelirden “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 47.640,41 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12- Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 2.maddesi uyarınca Üniversitemiz Yayın Komisyonuna üye olarak Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kerim Küçük oybirliği ile seçildi.