21.11.2017/1327

Yayınlanma Tarihi: 08-02-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 21.11.2017
Toplantı Sayısı : 1327

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yılmaz Gökşen hakkındaki raporlar.
 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Ay hakkındaki raporlar.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevser Mine Tükenmez hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Halis Ulaş hakkındaki raporlar.
 6. Bergama Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdurrahman Tosun hakkındaki raporlar.
 7. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Muskuloskeletal Fizyoterapi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sevgi Sevi Yeşilyaprak hakkındaki raporlar.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Zeynep Akyüz’ün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Psikoloji Programında doktora eğitimine devam etmesi.
 9. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Özlem Belkıs’ın Ortadoğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Üniversitelerarası XII. Cinsel Taciz ve Saldırı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı’na katılmak üzere, 27.11.2017 tarihinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Diğdem Müge Siyez’in, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Üniversitelerarası XII. Cinsel Taciz ve Saldırı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı’na katılmak üzere, 27.11.2017 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.021,30 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Mimarlık Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 242.300 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 13. KİT-VAK Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı tarafından yaptırılan KİT-VAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nin Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler tarafından işletilmesi konusu.
 14. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 21.11.2017 tarih ve 610 sayılı kararı.
 15. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan : rof.Dr. Erdal ÇELİK – Rektör V. Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK – Rektör Yrd. Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL – Rektör Yrd. Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Üyeler :  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  
Prof.Dr. Şennur SOMALI  
Prof. A. Mümtaz SAĞLAM  
Yrd.Doç.Dr. Özlem BİLİK  
Prof.Dr. Mustafa ALP  
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN  
Prof.Dr. Atilla ORBAY  
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL  
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Osman YILMAZ  
Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
Prof.Dr. Asuman ALTAY  
Prof.Dr. Mete EDİZER  
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT  

Üniversite Yönetim Kurulu 21.11.2017 Salı günü saat 16.00’da Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler mazeretli/görevli olduğundan toplantıya Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr.  Özlem Bilik katıldı.
Prof.Dr. İlknur Cöcen raporlu, Prof.Dr. Kubilay Aysevener ile Prof.Dr. Yasemin Arbak görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 4., 5., 6., 7., 14. ve 15. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yılmaz Gökşen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yılmaz Gökşen hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Yılmaz Gökşen’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Ay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hakan Ay hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hakan Ay’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevser Mine Tükenmez ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nevser Mine Tükenmez hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Nevser Mine Tükenmez’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 5 Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Halis Ulaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu ve Doç.Dr. Halis Ulaş hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Halis Ulaş’ın atanma süreci hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na görüş sorulmasının uygun olacağına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6 Bergama Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdurrahman Tosun ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Abdurrahman Tosun hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 7 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Muskuloskeletal Fizyoterapi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sevgi Sevi Yeşilyaprak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sevgi Sevi Yeşilyaprak hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 8 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Zeynep Akyüz’ün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Psikoloji Programında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9 Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Özlem Belkıs’ın Ortadoğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Üniversitelerarası XII. Cinsel Taciz ve Saldırı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı’na katılmak üzere, 27.11.2017 tarihinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01 (902) no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10 Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Diğdem Müge Siyez’in, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Üniversitelerarası XII. Cinsel Taciz ve Saldırı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı’na katılmak üzere, 27.11.2017 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01 (902) no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11 Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.021,30 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 Mimarlık Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 242.300 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 08.11.2017 tarih ve 45/2 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 KİT-VAK Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı tarafından yaptırılan KİT-VAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nin Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler tarafından işletilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14 Güzel Sanatlar Fakültesi YEDİ Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi’nin Ocak 2018’de yayımlanacak olan 19.Sayısının 500 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 1200.0000.000/BY.017.046.927 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.