21.11.2011/19

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 21.11.2011
Toplantı Sayısı : 19
 
GÜNDEM                        :
1.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 25.11.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenecek olan “KML Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2.        Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ‘nın Sağlık Bakanlığı Bergama Devlet Hastanesi tarafından 18.11.2011tarihinde Bergama’ da düzenlenecek olan “Malpraktis ve Adli Rapor ” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 2.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3.        Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. İsmail Özgür CAN‘ ın Sağlık Bakanlığı Bergama Devlet Hastanesi tarafından 18.11.2011tarihinde Bergama’ da düzenlenecek olan “Malpraktis ve Adli Rapor ” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 1.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4.        Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gül ERGÖR‘ ün Dünya Sağlık Örgütü, Ankara temsilciliği tarafından teklif edilen Erken Uyarı Yanıt Sistemi konusunda yapılan gereksinim belirleme çalışmasının rapor yazımına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve Dünya Sağlık Örgütü, Ankara temsilciliği tarafından ödenecek 4.416,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
Toplantıya Katılanlar:                                                                        
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                     
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof. Dr. M.Ali ÖZCAN
Prof. Dr. Yücel ARISOY
Metin UÇAR
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 21.11.2011 Pazartesi günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
                                                
Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine karar verildi.
KARAR 1: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 25.11.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenecek olan “KML Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2: Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ‘nın Sağlık Bakanlığı Bergama Devlet Hastanesi tarafından 18.11.2011tarihinde Bergama’ da düzenlenecek olan “Malpraktis ve Adli Rapor ” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 2.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. İsmail Özgür CAN‘ ın Sağlık Bakanlığı Bergama Devlet Hastanesi tarafından 18.11.2011tarihinde Bergama’ da düzenlenecek olan “Malpraktis ve Adli Rapor ” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 1.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4: Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gül ERGÖR‘ ün Dünya Sağlık Örgütü, Ankara temsilciliği tarafından teklif edilen Erken Uyarı Yanıt Sistemi konusunda yapılan gereksinim belirleme çalışmasının rapor yazımına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve Dünya Sağlık Örgütü, Ankara temsilciliği tarafından ödenecek 4.416,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.