21.11.2000/546

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 21.11.2000 
Toplantı Sayısı : 546

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Devlet Konservatuvarı’ndan Sözleşmeli Sanatçı Repetitör Fikret Arıkan’ın, İzmir Devlet Senfoni Orkestrasında 16 Ekim 2000-30 Haziran 2001 tarihleri arasında mesai saatleri dışında 7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 3. 2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Resim” ve “Müzik” derslerini vermek üzere, 25.09.2000 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Güzel Sanat Dalları Bölümü Okutmanlarından Muzaffer Saraç ve Firdevs Togar’ın 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 4. 2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Beden Eğitimi” derslerini vermek üzere, 25.09.2000 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Okutmanlarından Emin Karagöz, İsmet Tok, İlter Yelbuğa, Sedat Yapucuoğlu, Serpil Altuğgil, Tuğrul Yüksel ve Uğur Tunca’nın 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 5. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan 2000-2001 öğretim yılı boyunca Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ders vermek ve araştırma, incelemelerde bulunmak üzere 02.10.2000 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevlendirilmesi 12.09.2000 tarih ve 536/13 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen Yrd.Doç.Dr. Nuray Olukçu’nun, 15 Aralık 2000 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasındaki görevlendirilmesinin yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca düzeltilmesi.
 6. Gazi Üniversitesinde uzman tabip olarak görev yapan Uzman Dr. Müzeyyen Doğan’ın Rektörlük Uzman kadrosuna naklen 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Uzm.Günay Kırkım’ın, 21.12.2000 tarihinden itibaren 21.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Hülya Atalay’ın 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2002 tarihine kadar 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Akademik kadro aktarması.
 10. Buca Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyelerine Döner Sermaye İşletmesinin 2000 Mali Yılı faaliyetlerine dolaylı katkıları nedeniyle kişi başına net 200.000.000.-TL katkı payı ödenmesi.
 11. Orion Eğitim Vakfı’nın kurmayı planladığı yeni üniversite için Üniversitemizin “Garantör Üniversite” görevini üstlenmesine ilişkin talebi.

Toplantıda Bulunanlar

     

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

     

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

           

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

           

Doç.Dr. Şefik GÜNGÖR

           

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

           

Prof.Dr. Alp TİMUR

           

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

           

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

           

Prof.Dr. Halil KÖSE

           

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

           

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

           

Prof.Dr. Fevzi DEMİR

           

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

           

Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

           

Üniversite Yönetim Kurulu 21.11.2000 Salı günü saat 13.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrem Özkarahan görevli olduğu için toplantıya katılamadı. Prof.Dr. Faruk Kalkan görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Şefik Güngör katıldı. Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 10., ve 11. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Devlet Konservatuvarı’ndan Sözleşmeli Sanatçı Repetitör Fikret Arıkan’ın, İzmir Devlet Senfoni Orkestrasında 16 Ekim 2000-30 Haziran 2001 tarihleri arasında mesai saatleri dışında görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 14.11.2000 tarih ve 3948 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservatuvarı’ndan Sözleşmeli Sanatçı Repetitör Fikret Arıkan’ın, İzmir Devlet Senfoni Orkestrasında 16 Ekim 2000-30 Haziran 2001 tarihleri arasında mesai saatleri dışında 7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 3- 2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Resim” ve “Müzik” derslerini vermek üzere, 25.09.2000 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Güzel Sanat Dalları Bölümü Okutmanlarından Muzaffer Saraç ve Firdevs Togar’ın görevlendirilmelerine ilişkin Bölüm Başkanlığı’nın, 10.11.2000 tarih ve 36 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Resim” ve “Müzik” derslerini vermek üzere, 25.09.2000 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Güzel Sanat Dalları Bölümü Okutmanlarından Muzaffer Saraç ve Firdevs Togar’ın aşağıdaki şekilde 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Adı-Soyadı Kurum Adı Saati
Muzaffer Saraç (Müzik) İ.İ.B.Fak. (II.Öğretim) 3
Firdevs Togar (Resim) İ.İ.B.Fak. (II.Öğretim) 2

KARAR 4- 2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Beden Eğitimi” derslerini vermek üzere, 25.09.2000 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Okutmanlarından Emin Karagöz, İsmet Tok, İlter Yelbuğa, Sedat Yapucuoğlu, Serpil Altuğgil, Tuğrul Yüksel ve Uğur Tunca’nın görevlendirilmelerine ilişkin Bölüm Başkanlığı’nın, 10.11.2000 tarih ve 41 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Beden Eğitimi” derslerini vermek üzere, 25.09.2000 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Okutmanlarından Emin Karagöz, İsmet Tok, İlter Yelbuğa, Sedat Yapucuoğlu, Serpil Altuğgil, Tuğrul Yüksel ve Uğur Tunca’nın aşağıdaki şekilde 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Adı-Soyadı Kurum Adı Saati
M.Emin Karagöz Müh.Fak.(II.Öğretim) 4
M.İsmet Tok Müh.Fak. (II.Öğretim) 2
S.İlter Yelboğa Müh.Fak. (II.Öğretim) 2
Sedat Yapucuoğlu İzmir Mes.Y.Ok.(II.Öğretim) 2
Serpil Altuğgil İ.İ.B.Fak. (II.Öğretim) 2
  İşletme Fak. (II.Öğretim) 2
Tuğrul Yüksel Müh.Fak. (Iı.Öğretim) 2
Uğur Tunca İzmir Mes.Y.Ok.(II.Öğretim) 4

KARAR 5- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan 2000-2001 öğretim yılı boyunca Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ders vermek ve araştırma, incelemelerde bulunmak üzere 02.10.2000 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevlendirilmesi 12.09.2000 tarih ve 536/13 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen Yrd.Doç.Dr. Nuray Olukçu’nun, 15 Aralık 2000 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasındaki görevlendirilmesinin yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak düzeltilmesine ilişkin Müdürlüğün, 17.11.2000 tarih ve 3063 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan 2000-2001 öğretim yılı boyunca Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ders vermek ve araştırma, incelemelerde bulunmak üzere 02.10.2000 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevlendirilmesi 12.09.2000 tarih ve 536/13 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen Yrd.Doç.Dr. Nuray Olukçu’nun, 15 Aralık 2000 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasındaki görevlendirilmesinin yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Gazi Üniversitesinde uzman tabip olarak görev yapan Uzman Dr. Müzeyyen Doğan’ın Rektörlük Uzman kadrosuna naklen 1 (bir) yıl süreyle atanması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Gazi Üniversitesinde uzman tabip olarak görev yapan Uzman Dr. Müzeyyen Doğan’ın Rektörlük Uzman kadrosuna naklen 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Uzm.Günay Kırkım’ın, 21.12.2000 tarihinden itibaren 21.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanmasına ilişkin Hastane Başhekimliği’nin 13.11.2000 tarih ve 3219 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Uzm.Günay Kırkım’ın, 21.12.2000 tarihinden itibaren 21.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Hülya Atalay’ın 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2002 tarihine kadar 2 (iki) yıl süreyle yeniden atanmasına ilişkin Dekanlığın, 08.11.2000 tarih ve 8715 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Hülya Atalay’ın 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2002 tarihine kadar 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılması konusu ele alındı. 
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 2.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 2.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına aktarılmasına, oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 10- Buca Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyelerine Döner Sermaye İşletmesinin 2000 Mali Yılı faaliyetlerine dolaylı katkıları nedeniyle kişi başına net 200.000.000.-TL katkı payı ödenmesine ilişkin Dekanlığın, 13.11.2000 tarih ve 7930 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyelerine Döner Sermaye İşletmesinin 2000 Mali Yılı faaliyetlerine dolaylı katkıları nedeniyle kişi başına net 200.000.000.-TL katkı payı ödenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11- Orion Eğitim Vakfı’nın kurmayı planladığı yeni üniversite için Üniversitemizin “Garantör Üniversite” görevini üstlenmesine ilişkin 12.11.2000 tarihli Orion Eğitim Vakfı’nın dilekçesi incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Orion Eğitim Vakfı’nın kurmayı planladığı yeni üniversite için Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 8/g maddesi, 2547 Sayılı Kanunun Ek Madde 3/d bendi uyarınca Üniversitemizin “Garantör Üniversite” görevini üstlenmesine ilişkin taahhüdün kabul edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.