21.10.2013/78

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 21.10.2013
Toplantı Sayısı : 78
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Gül ERGÖR’ ün Gilead Sciences İlaç firması tarafından 02.10.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenmiş olan “HCV Sağlık Politikası Modelleme Çalışması” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları Ltd.Şti. firması tarafından 08.10.2013 tarihinde Ankara’ da düzenlenen “Tofacinitib Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından 6.254,00 TL. (KDV Dahil) ödenecek tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. firması tarafından 09.11.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek “İzmir Asistan Akademisi-2” sempozyumu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in NovoNordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. firması tarafından 05.11.2013 tarihinde İzmir’ da yapılan “Levemir Marka” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.600 USD (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
5- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Chiesi firması tarafından 08.10.2013 tarihinde İzmir’ de yapılan “KOAH Focus” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Pfizer İlaçları firması tarafından 09.10.2013 tarihinde İzmir’ de yapılan “Meme Kanseri Tedavisinde Olgu Sunumları” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.İsmail SARI’ nın Pfizer İlaçları firması tarafından 11.09.2013 tarihinde İzmir’ de yapılan “Ulusal Romatoloji RA’ da Kişiselleşitirilmiş Tedavi” konulu toplantıya danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.097,60 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ahmet Aykut SİFİL’ in Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. firması tarafından 03.10.2013 tarihinde İzmir’ de yapılacak olan “Kansızlık ve Tedavisi” konulu bilimsel eğitim toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
9- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.H.Ogün SERCAN’ ın Onkotest Genetik Araştırma Projelendirme San. ve Tic.Ltd.Şti. tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 01.01.2013-30.06.2014 tarihleri arasında 18 (onsekiz) ay süreli “7120956-Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Hastalarında Bcr-Abl Krimerik Gen Ürününün Tedavi Sürecinde İzlenmesi Amaçlı Kantitasyon Kiti Üretimi” projesinde danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 10.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.