21.10.2008/895

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 21.10.2008
Toplantı Sayısı : 895

GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda bulunan Derya Suner’in 11.10.2008 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hasan Altıok’un 17.12.2008 tarihinden itibaren 17.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Nihal Işık’ın 22.12.2008 tarihinden itibaren 22.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hülya Atalay’ın 30.12.2008 tarihinden itibaren 30.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapan Dr.Güzel Yücel Gier’in 16.12.2008 tarihinden itibaren 16.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda görev yapan Mustafa Nuran’ın 05.12.2008 tarihinden itibaren 05.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Derya Erçal’ın 15.10.2008 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçme talebi.
 9. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Sanofi-Aventis İlaçları Ltd.Şirketince 31.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Diyabet Tedavisi ve İnsilün’in Yeri” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 2.700,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 10. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın, Bristol-Myers Squibb ilaçları Inc. tarafından 25.10.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Ixapepilone Danışma Kurulu” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 1.800,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 11. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Barış Baklan’ın, Novartis İlaç firmasınca 18.10.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Spike Mezuniyet Sonrası Epilepsi İnteraktif Eğitim Programı Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 3.000,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 12. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in, Janssen-Cilag İlaç firmasınca 24.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Mentorium Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 1.000,00.- USD katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in, Janssen-Cilag İlaç firmasınca 07.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Mentorium Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 1.000,00.-USD tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 14. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 24.10.2008 tarihinde Hatay’da düzenlenecek olan “Parkinson Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 2.650,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 15. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 22.10.2008 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 4.320,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 16. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 24.10.2008 tarihinde Denizli’de düzenlenecek olan “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 4.320,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 17. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 27.10.2008 tarihinde Bodrum’da düzenlenecek olan “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 4.320,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 18. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 19.11.2008 tarihinde Adana’da düzenlenecek olan “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 4.320,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 19. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, GlaxoSmithKline İlaçları San.ve Tic.A.Ş.’nce düzenlenen “KOAH Danışma Kurulu Toplantısı’nda danışman olarak görevlendirilmesine ilişkin Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 27.05.2008 tarih ve 879/28 no’lu kararında belirtilen 2.000,00.-YTL (KDV hariç) danışmanlık ücretinin brüt 4.444,00.-YTL olarak düzeltilmesi.
 20. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Prof.Dr. İge Pırnar, Doç.Dr. Gül Bayraktaroğlu ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ’un 360 Derece İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketinin düzenlemiş olduğu “Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrd.Doç.Dr. Ebru Günlü’nün “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programında” 25.10.2008 tarihinden itibaren Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve verilecek hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından ödenecek (KDV dahil) 5.772,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 21. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Şahin, Yrd.Doç.Dr. Doğan Duman, Yrd.Doç.Dr. Oğuz Serin, Yrd.Doç.Dr. Vesile Yıldız Demirtaş ile Yrd.Doç.Dr. Semiha Şahin’in, Ortaöğretim Projesi İkraz Anlaşması kapsamında 5 alana ait 60 dersin öğretim programlarının bazılarının il komisyonlarınca hazırlanması nedeniyle Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bireysel danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmeleri ve sözleşmede belirtilen ücretlerin yasal kesintileri yapıldıktan sonra dağıtılması.
 22. Av.Hayat Özveren’in Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Murat Aydoğdu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 472,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 23. Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın, 17.10.2008 tarih ve 348 sayılı kararı.
 24. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti tarafından 24.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “İnsülin Tedavileri-Yoğunlaştırılmış Karışım Tedavisi” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili tarafından ödenecek (KDV hariç) 1.000,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 25. Döner Sermaye İşletmesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminin 23.09.2008 tarih ve 892/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen 2008 yılı katkı payı dağıtım ilkelerinde değişiklik yapılması ve 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanması.

   

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Ferda AYSAN Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Serdar KURT Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Semih ÇELENK Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
  Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
  Prof.Dr. Elif AKALIN
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. Fevzi DEMİR
  Raportör Prof.Dr. Cem TERZİ

Üniversite Yönetim Kurulu 21.10.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İsmail Hakkı Bahar, Prof.Dr. Alp Timur ve Prof.Dr. İlknur Cöcen görevli, Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy raporlu olduğu için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Y.Hakan Abacıoğlu görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Elif Akalın toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 25. ve 26. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda bulunan Derya Suner’in 11.10.2008 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hasan Altıok’un 17.12.2008 tarihinden itibaren 17.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Nihal Işık’ın 22.12.2008 tarihinden itibaren 22.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hülya Atalay’ın 30.12.2008 tarihinden itibaren 30.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapan Dr.Güzel Yücel Gier’in 16.12.2008 tarihinden itibaren 16.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda görev yapan Mustafa Nuran’ın 05.12.2008 tarihinden itibaren 05.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Derya Erçal’ın 15.10.2008 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Sanofi-Aventis İlaçları Ltd.Şirketince 31.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Diyabet Tedavisi ve İnsilün’in Yeri” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 2.700,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın, Bristol-Myers Squibb ilaçları Inc. tarafından 25.10.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Ixapepilone Danışma Kurulu” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 1.800,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Barış Baklan’ın, Novartis İlaç firmasınca 18.10.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Spike Mezuniyet Sonrası Epilepsi İnteraktif Eğitim Programı Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 3.000,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in, Janssen-Cilag İlaç firmasınca 24.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Mentorium Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 1.000,00.- USD katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in, Janssen-Cilag İlaç firmasınca 07.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Mentorium Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 1.000,00.-USD tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 24.10.2008 tarihinde Hatay’da düzenlenecek olan “Parkinson Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 2.650,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 22.10.2008 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 4.320,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 24.10.2008 tarihinde Denizli’de düzenlenecek olan “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 4.320,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 27.10.2008 tarihinde Bodrum’da düzenlenecek olan “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi  ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 4.320,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 19.11.2008 tarihinde Adana’da düzenlenecek olan “Sigaraya Son Hayata Merhaba” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 4.320,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, GlaxoSmithKline İlaçları San.ve Tic.A.Ş.’nce düzenlenen “KOAH Danışma Kurulu Toplantısı’nda danışman olarak görevlendirilmesine ilişkin Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 27.05.2008 tarih ve 879/28 no’lu kararında belirtilen 2.000,00.-YTL (KDV hariç) danışmanlık ücretinin brüt 4.444,00.-YTL olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Prof.Dr. İge Pırnar, Doç.Dr. Gül Bayraktaroğlu ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ’un 360 Derece İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketinin düzenlemiş olduğu “Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrd.Doç.Dr. Ebru Günlü’nün “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programında” 25.10.2008 tarihinden itibaren Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından ödenecek (KDV dahil) 5.772,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5009 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Şahin, Yrd.Doç.Dr. Doğan Duman, Yrd.Doç.Dr. Oğuz Serin, Yrd.Doç.Dr. Vesile Yıldız Demirtaş ile Yrd.Doç.Dr. Semiha Şahin’in, Ortaöğretim Projesi İkraz Anlaşması kapsamında 5 alana ait 60 dersin öğretim programlarının bazılarının il komisyonlarınca hazırlanması nedeniyle Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bireysel danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmelerine ve sözleşmede belirtilen ücretlerin yasal kesintileri yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Av.Hayat Özveren’in Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Murat Aydoğdu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 472,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- A-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Hilmi Yüksek tarafından hazırlanan “Üretim/İşlemler Yönetimi (Temel Kavramlar)” adlı kitabın kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Berna Taner ve Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akaya tarafından hazırlanan “Sermaye Piyasası Faaliyet Alanı ve Menkul Kıymetler” isimli kitabın kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti tarafından 24.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “İnsülin Tedavileri-Yoğunlaştırılmış Karışım Tedavisi” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili tarafından ödenecek (KDV hariç) 1.000,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Döner Sermaye İşletmesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminin 23.09.2008 tarih ve 892/7 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen 2008 yılı katkı payı dağıtım ilkelerinde; 2.4.1.maddesindeki “Hemşirelik Yüksekokulu’nda çalışmakta iken 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca mevcut görevlerine ilaveten Araştırma ve Uygulama Hastanemizde görevlendirilen Öğretim Üyeleri, Akademik ve İdari Personel’e %100” ibaresinin “Hemşirelik Yüksekokulu’nda çalışmakta iken 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca mevcut görevlerine ilaveten Araştırma ve Uygulama Hastanemizde görevlendirilen Öğretim Üyelerine %200, Akademik ve İdari Personel %100” olarak değişiklik yapılması ve 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.