21.09.2010/374

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 21.09.2010
Toplantı Sayısı : 374 

 GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yer alan; bazı yüksek lisans ve doktora programlarının bilimsel hazırlık programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması ve bazı yüksek lisans ve doktora programlarından bilimsel hazırlık programlarının kaldırılması.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi (İKMEP) projesi çerçevesinde hazırlanan program ve müfredatların uygulanabilmesi için İzmir Meslek Yüksekokulu’nun ilgili programlarında öğretim planı değişikliği yapılması ve intibak esaslarının onaylanması.
 4. Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
  Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Doç.Dr. Mehtap MALKOÇ
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Öğr.Gör. Özer KESTANE
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

   

Üniversite Senatosu 21.09.2010 Salı günü saat 15.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dokuz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rifat Sami Aksoy rahatsız, Prof.Dr. İsmail Hakkı Bahar, Prof.Dr. Alp Timur, Prof.Dr. Öcal Usta, Prof.Dr. Mehmet Kartal, Prof.Dr. Binnur Gürler, Prof.Dr. Ömür Özmen ve Prof.Abdullah Mümtaz Sağlam görevli, Prof.Dr. Ayşe Okur mazeretli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Z.Candan Algun görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Esra Çoker ile Prof.Dr. Veli Özer Özbek ve Müdür Vekili Doç.Dr.Mehtap Malkoç toplantıya katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yer alan; bazı yüksek lisans ve doktora programlarından bilimsel hazırlık programlarının kaldırılmasına, bazı yüksek lisans ve doktora programlarının bilimsel hazırlık programlarına ait öğretim planlarında Enstitü Kurulu’nun 31.03.2010   tarih ve 2/1 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına, ve bu değişikliklerin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi (İKMEP) projesi çerçevesinde hazırlanan program ve müfredatların uygulanabilmesi için İzmir Meslek Yüksekokulu’nun ilgili programlarına ait öğretim planlarında Yüksekokul Kurulu’nun 31.08.2010 tarih ve 09/01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik  yapılmasına ve bu değişikliklerin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.