21.06.2016/1260

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  21.06.2016
Toplantı Sayısı : 1260

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Nevzat Kavcar’ın, 25.06.2016-04.07.2016 tarihleri arasında yıllık iznini yurtdışında kullanacak olması nedeniyle, 30.06.2016 tarihinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Ahmet Tekbıyık’ın doçentlik sözlü sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 3. Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Ebru Köse’nin, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalında sanatta yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 4. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 361.590,77 TL (üçyüzaltmışbirbinbeşyüzdoksanlirayetmişyedikuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 5. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 239.322,03 TL (ikiyüzotuzdokuzbinüçyüzyirmiikiliraüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 6. Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.218,52 TL (beşbinikiyüzonsekizliraelliikikuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 17.06.2016 tarih ve 574 sayılı kararı.
 8. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayhan Erol’un, TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Finlandiya Helsinki JAPA Enstitüsü’nde araştırma projesini gerçekleştirmek ve araştırma-inceleme yapmak üzere, 01.09.2016-31.08.2017 tarihleri arasında (yol hariç), yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. A.Semih Güneri’nin, TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Rusya Bilimler Akademisi, Materyal Kültür Tarihi Enstitüsü ve Hermitaj Müzesi’nde çalışmalar yapmak üzere 19.10.2016-19.02.2017 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde görev yapmakta olan Uzm.İdil Arıtman’ın, İstanbul Steigenberger Hotel Maslak’da düzenlenen 6. APMAS Kongresine katılmak üzere 01-03 Haziran 2016 tarihleri arasında Üniversite Yönetim Kurulu’nun 31.05.2016 tarih ve 1257/16 sayılı kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinin yolluklu, yevmiyeli, 2.440,62 TL katılım ücretli olarak ve katılım ücretinin de 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-5-9-03 (902) nolu harcama kaleminden karşılanmak üzere düzeltilmesi.
 11. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 12. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Recep YAPAREL Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. S.Cengiz YESÜGEY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

  

Üniversite Yönetim Kurulu 21.06.2016 Salı günü saat 16.00’da Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr.İsmail Sökmen, Prof.Dr. Pınar Süral Özer ve Prof.Dr.M.Refik Mas görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü ile Prof.Dr. Atilla Orbay görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Esra Çoker ve Prof.Dr.S.Cengiz Yesügey toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 9., 10., 11. ve 12. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Nevzat Kavcar’ın, 25.06.2016-04.07.2016 tarihleri arasında yıllık iznini yurtdışında kullanacak olması nedeniyle, 30.06.2016 tarihinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Ahmet Tekbıyık’ın doçentlik sözlü sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Ebru Köse’nin, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalında sanatta yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 361.590,77 TL (üçyüzaltmışbirbinbeşyüzdoksanlirayetmişyedikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 239.322,03 TL (ikiyüzotuzdokuzbinüçyüzyirmiikiliraüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.218,52 TL (beşbinikiyüzonsekizliraelliikikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- A-İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Rabia Bahar Üste’nin hazırlamış olduğu “21.Yüzyıl Türkiye’sinde Kadınlar ve Siyasetin Paradoksları Çözümler ve Öneriler” isimli kitabının 300 adet Üniversitemiz Matbaasında basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının: 09.7777.1226.000/BY.016.012.837 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-İşletme Fakültesi Dergisinin Cilt. 17, Yıl: 2016, 1.sayısının 100 adet Üniversitemiz Matbaasında basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının: 09.1700.0000.000/BY.016.052.844 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C-Kafkasya ve Orta Asya Arkeolojik Araştırmaları Merkezi’nce hazırlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Adına Moğolistan’da Yapılan Arkeolojik Çalışmalar: Tonyukuk Anıtları Kazıları 2015” isimli kitabının 1000 adet Üniversitemiz Matbaasında basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının: 09.9999.9020.000/BY.016.002.845 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
D-Denizcilik Fakültesi’nce hazırlanan Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu-V (Piri Reis) sempozyum kitabının 150 adet Üniversitemiz Matbaasında basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının: 09.7777.1003.000/BY.016.034.846 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
E-İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Beyza Sümer’in hazırlamış olduğu “16.Yüzyıl Sosyal Politika Yazını İlk Örneklerinden Juan Luis Vives: Yoksullara Yardım Hakkında” adlı kitabın 75 adet Üniversitemiz Matbaasında basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının: 09.1700.0000.000/BY.016.053.847 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayhan Erol’un, TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Finlandiya Helsinki JAPA Enstitüsü’nde araştırma projesini gerçekleştirmek ve araştırma-inceleme yapmak üzere, 01.09.2016-31.08.2017 tarihleri arasında (yol hariç), yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. A.Semih Güneri’nin, TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Rusya Bilimler Akademisi, Materyal Kültür Tarihi Enstitüsü ve Hermitaj Müzesi’nde çalışmalar yapmak üzere 19.10.2016-19.02.2017 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde görev yapmakta olan Uzm.İdil Arıtman’ın, İstanbul Steigenberger Hotel Maslak’da düzenlenen 6. APMAS Kongresine katılmak üzere 01-03 Haziran 2016 tarihleri arasında Üniversite Yönetim Kurulu’nun 31.05.2016 tarih ve 1257/16 sayılı kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinin; yolluklu, yevmiyeli, 2.440,62 TL katılım ücretli olarak ve katılım ücretinin de 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-5-9-03 (902) nolu harcama kaleminden karşılanmak üzere düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.