20.12.2011/1042

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.12.2011
Toplantı Sayısı : 1042    

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Araş.Gör. Mehmet Emre Yıldız’ın, yüksek lisans eğitimini tamamladığı Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 3. Gümüşhane Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Yurdanur Yumuk’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 4. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yasin Büyükkör’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında yüksek lisans+doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 5. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşenur Öktem’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İnsan Kaynakları) Anabilim Dalında yüksek lisans+doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Ahmet Güner’in, Amerika Birleşik Devletleri Minnesota St. Thomas Üniversitesi’nde “Erken İslam Tarihinde Gayri Müslimlerin İslam Algısı” konusunda araştırma yapmak üzere 01.03.2012-01.06.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2010-2011 eğitim-öğretim yılı içerisinde açılan 2011/F Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ile 2010/A Ara Sınıflar Pedagojik Formasyon Sertifika Programından elde edilen toplam 68.981,48 TL tutarın yasal kesintilerden sonra katkı payı dağıtımının yapılması.
 8. Av. Gani Engin Ulusoy’un, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Meltem Kutlu Gürsel’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 9. Av. Gani Engin Ulusoy’un, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Ahmet Türk’ten Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 10. Nes Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Şükran Ertürk’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 11. Doç.Dr. Mert Göl’ün, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Sancaktar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 12. Mimarlık Fakültesi ile Elitkent Emlak Pazarlama İnşaat ve Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. arasında imzalanan protokol gereği “Muğla İli Bodrum İlçesi, Kumköy ve Pınarbelen Köyü, Düşelge, Armutlu, Kanlıgöl ve Süpürgelik Mevkilerinde yapılması düşünülen Golf Sahasına ait Bodrum Belediye Meclisinin 07.12.2010 tarih ve 2010/140 nolu kararı ile onaylı 1/5000 Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının planlama ve şehircilik ilke ve esaslarıyla kamı yararı kapsamlarında, yürürlükteki imar mevzuatı göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve bunlara bağlı olarak bilimsel görüş (rapor) hazırlanması” amacıyla Yrd.Doç.Dr. M.Yıldırım Oral’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu hizmet karşılığı ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın, onaylı protokolün işverene tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 13. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 14. Akademik kadroya atama izni istenmesi.
 15. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ile İndeks A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında hazırlanan sözleşme kapsamında Enstitü Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Gökdeniz Neşer’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve yapılan iş karşılığı ilgili firma tarafından ödenecek 5.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 16. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 19.12.2011 tarih ve 438 sayılı kararı. 

   

  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 20.12.2011 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar mazeretli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Esra Çoker katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 15. ve 16. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Araş.Gör. Mehmet Emre Yıldız’ın, yüksek lisans eğitimini tamamladığı Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Gümüşhane Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Yurdanur Yumuk’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yasin Büyükkör’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında yüksek lisans+doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşenur Öktem’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İnsan Kaynakları) Anabilim Dalında yüksek lisans+doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Ahmet Güner’in, Amerika Birleşik Devletleri Minnesota St. Thomas Üniversitesi’nde “Erken İslam Tarihinde Gayri Müslimlerin İslam Algısı” konusunda araştırma yapmak üzere 01.03.2012-01.06.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2011-2012 eğitim-öğretim yılı içerisinde açılan 2011/F Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ile 2010/A Ara Sınıflar Pedagojik Formasyon Sertifika Programından elde edilen toplam 68.981,48 TL tutarın katkı payı dağıtımının 13.12.2011 tarih ve 40/3 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Av. Gani Engin Ulusoy’un, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Meltem Kutlu Gürsel’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR29 0001 0007 1106 7998 8650 12 IBAN nou Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Av. Gani Engin Ulusoy’un, Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Ahmet Türk’ten Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR29 0001 0007 1106 7998 8650 12 IBAN nou Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Nes Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Şükran Ertürk’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR29 0001 0007 1106 7998 8650 12 IBAN nou Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Doç.Dr. Mert Göl’ün, Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Sancaktar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR29 0001 0007 1106 7998 8650 12 IBAN nou Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mimarlık Fakültesi ile Elitkent Emlak Pazarlama İnşaat ve Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. arasında imzalanan protokol gereği bilimsel görüş (rapor) hazırlanması amacıyla Yrd.Doç.Dr. M.Yıldırım Oral’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığı ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın onaylı protokolün işverene tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR67 0001 0007 1106 7998 8650 07 IBAN nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ile İndeks A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında hazırlanan sözleşme kapsamında Enstitü Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Gökdeniz Neşer’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve yapılan iş karşılığı ilgili firma tarafından ödenecek 5.000 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 679 98 86 – 5020 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- A- İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr.Gül Bayraktaroğlu’nun “Pazarlama Girdabında Tüketicinin Kafa Karışıklığı” adlı kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Sedef Akgüngör’ün “Türkiye’de Demiryolları ve Karayollarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1856-2008 Dönemi İçin Bir İnceleme başlıklı proje çalışmasının basımının 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın nosunun; 09.1700.0000.000/BY.011.034.601 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.