20.12.2005/768

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.12.2005
Toplantı Sayısı : 768

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İ.Mehmet Tunca’nın, kısmi statüdeki görev süresinin 01.03.2006 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 3. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İ.Ethem Tankurt, kısmi statüdeki görev süresinin 01.03.2006 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görev yapan Mehtap Yüksel Eğrilmez’in 03.04.2006 tarihinden itibaren 03.04.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Serap Seyhan’ın TÜBİTAK AB 6.Çerçeve Programı kapsamında düzenlenen AB 6. Çerçeve Programı TR-ACCESS Mobilite Burs Programı III.Dönemi’ne başvuran ve kabul gören “Kimyasal Bazlı Reçineler Geliştirilerek Bazı Geçiş Metallerinin Önderiştirilmesi ve Tayini” konulu projede araştırma ve incelemeler yapmak üzere 01.03.2006-31.08.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Süral Özer’in TOYOTA SA Yetkili Satıcısı AKDEMİR Otomotiv San.ve Tic.A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında “İnsan Kaynakları Yönetimi” konusunda danışmanlık yapmak üzere, 01.12.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek bu hizmet karşılığında ilgili firma tarafından Mayıs 2006 ayının son haftası içerisinde KDV dahil 1.000,00.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2005 Mali Yılında BİMER tarafından gerçekleştirilen eğitim programlarından elde edilen KDV dahil 50.000,00,-YTL’den yasal kesintiler yapıldıktan sonra katkı payı dağıtımının yapılması.
 8. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Kadir Biberoğlu’nun kısmi statüdeki görev süresinin 30.04.2006 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan ile Yrd.Doç.Dr.Niyazi Aksoy, Yrd.Doç.Dr. A.Bahadır Yavuz, Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek, Öğr.Gör. Gökhan Öcal, Arş.Gör. Hakan Elçi ve Arş.Gör. Altuğ Hasözbek’in Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 19.12.2005-19.03.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 10. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ezgi Oktav Akdemir’in, “Zeytin Karasuyunun Arıtımı” konulu Çevre ve Orman Bakanlığı’nın toplantısına katılmak üzere 21.12.2005 tarihinde (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Mühendislik Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görev yapmakta olan, Arş.Gör. Melayib Bilgin’in, Eskişehir’de yapılacak olan katı atıklar laboratuar çalışmalarından bilgi edinmek üzere 15-16 Aralık 2005 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Eskişehir’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. BİMER’in TEİAŞ’ye verilen eğitim hizmeti karşılığı Kasım 2005 ayında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının yapılması.
 13. Akademik kadro aktarması.
 14. Üniversitemiz Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sema Güneri’nin (kısmi statüde) sorumlu araştırmacı, Yrd.Doç.Dr. Bahri Akdeniz, Dr. Sonay Türker ve Dr. Erdem Özel’in yardımcı araştırıcı olduğu, Astra Zeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen 4522IL/0103 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 15. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Doçent kadrolarından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne aktarma yapılması.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Yönetim Kurulu 20.12.2005 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı’nın başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. ve 15. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi
KARAR 2-
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İ.Mehmet Tunca’nın, kısmi statüdeki görev süresinin 01.03.2006 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İ.Ethem Tankurt’un, kısmi statüdeki görev süresinin 01.03.2006 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsün’de görev yapan Mehtap Yüksel Eğrilmez’in 03.04.2006 tarihinden itibaren 03.04.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Serap Seyhan’ın TÜBİTAK AB 6.Çerçeve Programı kapsamında düzenlenen AB 6. Çerçeve Programı TR-ACCESS Mobilite Burs Programı III.Dönemi’ne başvuran ve kabul gören “Kimyasal Bazlı Reçineler Geliştirilerek Bazı Geçiş Metallerinin Önderiştirilmesi ve Tayini” konulu projede araştırma ve incelemeler yapmak üzere 01.03.2006-31.08.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Süral Özer’in TOYOTA SA Yetkili Satıcısı AKDEMİR Otomotiv San.ve Tic.A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında “İnsan Kaynakları Yönetimi” konusunda danışmanlık yapmak üzere, 01.12.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek bu hizmet karşılığında ilgili firma tarafından Mayıs 2006 ayının son haftası içerisinde KDV dahil 1.000,00.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 7-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2005 Mali Yılında BİMER tarafından gerçekleştirilen eğitim programlarından elde edilen KDV dahil 50.000,00,-YTL’den yasal kesintiler yapıldıktan sonra katkı payı dağıtımına esas %45 tutar olan 19.067,00.-YTL’nin; 08.12.2005 tarih ve 41/5 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda akademik ve idari personele katkı payı olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Kadir Biberoğlu’nun kısmi statüdeki görev süresinin 30.04.2006 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği karar verildi.
KARAR 9-
Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan ile Yrd.Doç.Dr.Niyazi Aksoy, Yrd.Doç.Dr. A.Bahadır Yavuz, Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek, Öğr.Gör. Gökhan Öcal, Arş.Gör. Hakan Elçi ve Arş.Gör. Altuğ Hasözbek’in Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 19.12.2005-19.03.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ezgi Oktav Akdemir’in, “Zeytin Karasuyunun Arıtımı” konulu Çevre ve Orman Bakanlığı’nın toplantısına katılmak üzere 21.12.2005 tarihinde (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
Mühendislik Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görev yapmakta olan, Arş.Gör. Melayib Bilgin’in, Eskişehir’de yapılacak olan katı atıklar laboratuar çalışmalarından bilgi edinmek üzere 15-16 Aralık 2005 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Eskişehir’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
BİMER’in TEİAŞ’ye verilen eğitim hizmeti karşılığı Kasım 2005 ayında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında elde edilen 8.800.00.-YTL gelirin katkı payı dağıtımının 16.12.2005 tarih ve 1 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
Üniversitemiz Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Yrd.Doç.Dr. Bahri Akdeniz, Dr. Sonay Türker ve Dr. Erdem Özel’in yardımcı araştırıcı olduğu, Astra Zeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen 4522IL/0103 protokol numaralı “ECLIPSE Primer hiperkolesterolemi, koroner kalp hastalığı (KKH) öyküsü veya aterosklerozun klinik belirtileri veya KKH riskine denkliği (10 yıl risk skoru > %20) olan hastaların tedavisinde kuvvet titrasyonu yapıldığında 10, 20 ve 40 mg rosuvastatin ile 10, 20, 40 ve 80 mg atorvastatinin etkililik ve güvenliliğini karşılaştıran 24 haftalık, randomize, açık etiketli, paralel gruplu, çok merkezli çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sema Güneri’nin Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi
.
KARAR 15-
Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.