20.11.2007/857

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.11.2007
Toplantı Sayısı : 857

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Eroğlu’nun 30.12.2007 tarihinden itibaren 30.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gülen Aykaç’ın 29.12.2007 tarihinden itibaren 29.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Devlet Konservatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının (27 kişi) 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar görev sürelerinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 6. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Belçika uyruklu Prof.Jean Baıly’nin 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 7. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan ABD uyruklu Prof.Jerrold Lawrence Rubenstein’ın 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 8. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan ABD uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 9. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 10. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 11. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 12. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde görev yapan Makedonya uyruklu Sali Saliji’nin 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 13. Devlet Konservatuvarı’ndan Yrd.Doç. Mehmet Faruk Düzgün’ün İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde 2007-2008 temsil sezonunda Opera ve Bale Orkestrasında misafir sanatçı olarak kurumundaki asli görevlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Orhan D.Polat’ın, 1007 Kamu Projesi Kapsamında Deprem Araştırma Dairesinde temaslarda bulunmak üzere 22.11.2007-23.11.2007 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu (gidiş yataklı tren, dönüş uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın, Deprem Araştırma Dairesinde temaslarda bulunmak üzere 23.11.2007 tarihinde yolluklu (gidiş yataklı tren, dönüş uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden (DAUM) karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Müdürü Prof.D. A.Güldem Cerit’in 3. Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Ulusal Sempozyumu’na katılmak üzere 17.11.2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ender Asyalı’nın, 3.Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Ulusal Sempozyumu’na katılmak üzere 17.11.2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör.Dr.Selçuk Nas’ın, 3.Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Ulusal Sempozyumu’na katılmak üzere 17.11.2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan Mustafa Nuran’ın, 3.Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Ulusal Sempozyumu’na katılmak üzere 17.11.2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ayşe Beşer’in 22.10.2007 -03.11.2007 tarihleri arasında Amerikan Hastanesi Sanerc Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlediği “İş Sağlığı Hemşiresi/Sağlık Memuru Temel Eğitim Sertifika Programı Eğitimi” konulu projede görevlendirilmesi ve mesai saatleri içinde vermiş olduğu kurs bedelinin (KDV dahil) 325,00.-YTL’nin aylık olarak Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 21. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün 2007 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 205.000,00.-YTL tutarındaki ek bütçe teklifi.
 22. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Arzu Sayıner’in 30.11.2007 tarihinde Antalya’da yapılacak olan “HCV Enfeksiyonunda Yenilikler” konusunda eğitim sunumlarının, dokümanlarının hazırlanması ve Abbott çalışanlarına eğitim verilmesi ile ilgili Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Barış Baklan’ın Janssen-Cilag ilaç firmasının 01.12.2007 tarihinde Trabzon’da düzenleyeceği “Anormal EEG Toplantısı” konulu seminerde eğitici eğitimi vermek üzere konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 24. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in BMS İlaçları firmasının 23.11.2007 tarihinde İstanbul’da düzenleyeceği “Türkiye’de Bipolar Bozukluğun Tanı ve Tedavisi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 25. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Zafer Alku’nun, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak üzere, Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak kaydıyla 07.11.2007 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile haftada bir gün (Perşembe, saat 15.00-17.00 arasında bir saatte başlayan) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Fen Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Ayşen Cem Değer’in İngiliz Kültür Derneği İzmir Şubesinde İzmir’deki öğretmenler için düzenlenen “Öğretmen Gelişimi Programı”na 20 Kasım 2007 -15 Şubat 2008 tarihleri arasında (Salı akşamları 18:00-20:30) programı koordine etmek ve öğretimi desteklemek üzere Fakültesindeki ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 19.11.2007 tarih ve 320 sayılı kararı.
 28. Balçova İnciraltı mevkiinde 2269 ada, 358 pafta, 17 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasından idarenin tek taraflı olarak, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 21.maddesi uyarınca vazgeçmesi.
 29. Akademik kadro aktarması.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
  Prof.Dr. Ferda AYSAN Prof.Dr. Adil ESEN
  Prof.Dr. Serdar KURT  
  Prof.Dr. Semih ÇELENK  
  Prof.Dr. Polat SOYER  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Recep YAPAREL  
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
  Prof.Dr. Hakan ABACIOĞLU  
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
  Prof.Dr. Sedef GİDENER  
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 20.11.2007 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ömür N.Timurcanday Özmen ve Prof.Dr. Adil Esen görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Hüseyin Elmalı görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Recep Yaparel toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 25., 26., 27., 28. ve 29. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Eroğlu’nun 30.12.2007 tarihinden itibaren 30.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gülen Aykaç’ın 29.12.2007 tarihinden itibaren 29.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nun, 18.11.2007 tarih ve 27/5 sayılı kararında yer alan 27 sözleşmeli sanatçı öğretim elemanının, Değerlendirme İlkelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen sözleşme puanları ile 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar Bakanlar Kurulu’nun 2008 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücretiyle çalıştırılmak üzere görev sürelerinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Belçika uyruklu Prof.Jean Baıly’nin 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,592 katı (5.115,33.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan ABD uyruklu Prof.Jerrold Lawrence Rubenstein’ın 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,592 katı (5.115,33.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan ABD uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,592 katı (5.115,33.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,38 katı (3.651,39.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,38 katı (3.651,39.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,38 katı (3.651,39.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde görev yapan Makedonya uyruklu Sali Saliji’nin 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %15’i oranında artış yapılarak (1.756,99.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Devlet Konservatuvarı’ndan Yrd.Doç. Mehmet Faruk Düzgün’ün İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde 2007-2008 temsil sezonunda Opera ve Bale Orkestrasında misafir sanatçı olarak kurumundaki asli görevlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Orhan D.Polat’ın, 1007 Kamu Projesi Kapsamında Deprem Araştırma Dairesinde temaslarda bulunmak üzere 22.11.2007-23.11.2007 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu (gidiş yataklı tren, dönüş uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın, Deprem Araştırma Dairesinde temaslarda bulunmak üzere 23.11.2007 tarihinde yolluklu (gidiş yataklı tren, dönüş uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden (DAUM) karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Müdürü Prof.D. A.Güldem Cerit’in 3. Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Ulusal Sempozyumu’na katılmak üzere 17.11.2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ender Asyalı’nın, 3.Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Ulusal Sempozyumu’na katılmak üzere 17.11.2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör.Dr.Selçuk Nas’ın, 3.Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Ulusal Sempozyumu’na katılmak üzere 17.11.2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan Mustafa Nuran’ın, 3.Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Ulusal Sempozyumu’na katılmak üzere 17.11.2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ayşe Beşer’in 22.10.2007 -03.11.2007 tarihleri arasında Amerikan Hastanesi Sanerc Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlediği “İş Sağlığı Hemşiresi/Sağlık Memuru Temel Eğitim Sertifika Programı Eğitimi” konulu projede görevlendirilmesine ve mesai saatleri içinde vermiş olduğu kurs bedelinin (KDV dahil) 325,00.-YTL’nin aylık olarak Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmesi için hazırlamış olduğu 205.000,00.-YTL tutarındaki 2007 Mali Yılı ek bütçesinin teklif edildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Arzu Sayıner’in 30.11.2007 tarihinde Antalya’da yapılacak olan “HCV Enfeksiyonunda Yenilikler” konusunda eğitim sunumlarının, dokümanlarının hazırlanması ve Abbott çalışanlarına eğitim verilmesi ile ilgili Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Barış Baklan’ın Janssen-Cilag ilaç firmasının 01.12.2007 tarihinde Trabzon’da düzenleyeceği “Anormal EEG Toplantısı” konulu seminerde eğitici eğitimi vermek üzere konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in BMS İlaçları firmasının 23.11.2007 tarihinde İstanbul’da düzenleyeceği “Türkiye’de Bipolar Bozukluğun Tanı ve Tedavisi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Zafer Alku’nun, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak üzere, Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak kaydıyla 07.11.2007 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile haftada bir gün (Perşembe, saat 15.00-17.00 arasında bir saatte başlayan) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Fen Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Ayşen Cem Değer’in İngiliz Kültür Derneği İzmir Şubesinde İzmir’deki öğretmenler için düzenlenen “Öğretmen Gelişimi Programı”na 20 Kasım 2007 -15 Şubat 2008 tarihleri arasında (Salı akşamları 18:00-20:30) programı koordine etmek ve öğretimi desteklemek üzere Fakültesindeki ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- a) İşletme Fakültesi Dergisi Cilt: 7, Sayı: 2, Yıl: 2006’nın basımına,
b) Basılacak miktarın 350 adet gerçekleştirilmesine,
c) Esere verilecek yayın no: 09.1700.0000.000/BY.07.021.420 olarak tespitine,
d) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 350 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Davada bilirkişi raporu ile belirlenen bedelin fahiş olması ve bu durumun Üniversite imkanlarını aşması nedeniyle 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun “idarenin tek taraflı vazgeçmesi” başlıklı 21.maddesi uyarınca söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasından vazgeçilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.