20.11.2006/808

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.11.2006
Toplantı Sayısı : 808

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Üzeyir Günenç’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2007 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 3. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Azerbaycan uyruklu Doç.Dr. Gülmira Sadiyeva’nın 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 4. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun, 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli Öğretim Üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 5. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Okt. Helen Margaret Moran’ın 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 6. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Okt. John Michael Brittain’in 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 7. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Okt. Nadine Freda Kemp’in 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 8. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouikhi’nin 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 9. Devlet Konservatuarı’ndan Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Prof. Jerrold Lawrence Rubenstein’in, 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 10. Devlet Konservatuarı’ndan Özbekistan uyruklu Öğr.Gör. Shavkat Ashirovich Tursunov’un, 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 11. Devlet Konservatuarı’ndan Özbekistan uyruklu Öğr.Gör. Svetlena Nikolayevna Tursunova’nın , 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 12. Devlet Konservatuarı’ndan Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Prof. Jean Baily’nin, 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 13. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Hüseyin Ekici hakkında, soruşturmacının Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan soruşturma neticesinde “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası teklifi.
 14. Rektörlük uzman kadrosunda olup Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gülen Aykaç’ın 29.12.2006 tarihinden itibaren 29.12.2007 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 15. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Dr. Güzel Yücel Gier’in 16.12.2006 tarihinden itibaren 16.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 16. Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Handan Çerdik Yaslan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 17. Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kemal Mazanoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 18. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Alper Hamzadayı’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 19. Uzman Gaye Kadriye Karagöz’ün “Düşünce Kalitesi Küresel Yönetim” 15. Kalite Kongresine katılmak üzere 21.11.2006-22.11.2006 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-09-09-6-0-07-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Erkan Derebek’in “Üniversite Hastanelerinin Döner Sermayelerinin Sorunları ile Tıp Fakültelerinin Eğitim, Hizmet Sektörünün Sorunları ve Çözümleri” konusunda yapılacak olan toplantıya katılmak üzere 20.11.2006 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli, olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminde çalıştırılan geçici işçi grupları ve karşılığında ödenecek brüt ücretlerin 01.12.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmesi.
 22. Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in 17.11.2006 tarihinde Lundbeck İlaç Ltd.Şti. firmasının Antalya’da Danışma Kurulu toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde yer alan 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” harcama tertibine; 74.740.25 “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu” hesabından 4.600,00.-YTL, 74.740.14 “Ulaştırma Haberleşme Giderleri” hesabından da 1.800,00.-YTL olmak üzere toplam 6.400.00.-YTL’nin aktarılması.
 24. Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde yer alan 15.150.08 “İnşaat Malzemesi” harcama tertibine; 74.740.11 “Elektrik Giderleri” hesabından 2.875,00.-YTL aktarılması.
 25. Fen Bilimleri Enstitüsü 2006 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde yer alan 15.150 “İlk Madde ve Malzeme Hesabı” harcama tertibine; 74.740.24 “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Giderleri” hesabından 5.000,00.-YTL aktarılması.
 26. Mimarlık Fakültesi ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan “Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Bilimsel Görüş (Rapor) Verilmesi” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın projede görevlendirilmesi ve Kemal Paşa Organiza Sanayi tarafından 800,00.-YTL + KDV tutarın (%50’si olan 400,00.-YTL + KDV işbaşında peşin, %50’si olan 400,00.-YTL + KDV’si ise işin tesliminde) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 27. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 17.11.2006 tarih ve 298 sayılı kararı.
 28. Döner Sermaye İşletmelerinin Katkı Payı Dağıtım İlkelerinde Uyulacak Esaslara ilişkin alınan kararlardan (1.19) maddesinde belirtilen Üniversitemiz Hastanesi’nde mesai dışı öğretim üyesi randevulu özel muayene ücreti olan 90,00.-YTL’nin 01.12.2006 tarihinden itibaren 100,00.-YTL olarak uygulanması.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Ferda AYSAN
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. Polat SOYER
  Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Adil ESEN  
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
  Prof. Cengiz ÇEKİL  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Müjgan ŞALK  
  Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
  Prof.Dr. Sedef GİDENER  
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 20.11.2006 Pazartesi günü saat 11.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan, Prof.Dr. Polat Soyer ve Prof.Dr. Öcal Usta görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Müjgan Şalk toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., ve 28. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Üzeyir Günenç’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2007 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Azerbaycan uyruklu Doç.Dr. Gülmira Sadiyeva’nın 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (2.810,48.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Rus uyruklu Prof.Dr.Valery G.Yakhno’nun 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (4.826,48.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi
KARAR 5- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Okt. Helen Margaret Moran’ın 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (1.987,35.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Okt.John Michael Brittain’in 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (2.044,43.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Okt. Nadine Freda Kemp’in 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %75’i oranında artış yapılarak (2.190,40.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouikhi’nin 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 3.381,76.-YTL (2006 yılında memur maaşlarına uygulanacak zam oranı kadar artış yapılmak suretiyle) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuarı’nda görev yapmakta olan Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Prof. Jerrold Lawrence Rubenstein’in, 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,83 katı (5.402,53.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Devlet Konservatuarı’nda görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Öğr.Gör. Shavkat Ashirovich Tursunov’un, 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,31 katı (3.208,59.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Devlet Konservatuarı’nda görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Öğr.Gör. Svetlena Nikolayevna Tursunova’nın , 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,31 katı (3.208,59.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Devlet Konservatuarı’nda görev yapmakta olan, Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Prof. Jean Baily’nin, 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,83 katı (5.402,53.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan Hüseyin Ekici hakkında, “22.08.2006 tarih, 22875 no’lu ve 24.08.2006 tarih, 23145 no’lu Bilgi Edinme Başvurularında amirlerine hakaret niteliğinde ifade kullanması” nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan soruşturma neticesinde soruşturmacının ilgili hakkındaki “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” teklifi üzerine soruşturma dosyasının incelenmesi neticesinde; söz alan üyeler, Hüseyin Ekici’nin “amirlerine hakarette bulunduğu” hususunun kesinlik kazandığı yönünde görüş bildirdiler.
Yapılan oylama neticesinde ilgilinin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziyesine oybirliği ile karar verildi.
Not : İlgilinin üyesi olduğu Sendikanın Temsilcisi Disiplin Kurulu toplantısına katılmıştır.
KARAR 14- Rektörlük uzman kadrosunda olup Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gülen Aykaç’ın 29.12.2006 tarihinden itibaren 29.12.2007 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Dr. Güzel Yücel Gier’in 16.12.2006 tarihinden itibaren 16.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Handan Çerdik Yaslan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kemal Mazanoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Alper Hamzadayı’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Uzman Gaye Kadriye Karagöz’ün “Düşünce Kalitesi Küresel Yönetim” 15. Kalite Kongresine katılmak üzere 21.11.2006-22.11.2006 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-09-09-6-0-07-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Erkan Derebek’in “Üniversite Hastanelerinin Döner Sermayelerinin Sorunları ile Tıp Fakültelerinin Eğitim, Hizmet Sektörünün Sorunları ve Çözümleri” konusunda yapılacak olan toplantıya katılmak üzere 20.11.2006 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli, olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) biriminde çalıştırılan geçici işçi grupları ve karşılığında ödenecek brüt ücretlerin 01.12.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Unvan

Brüt Ücret (YTL)

Net Ücret (YTL)

Hemşire

1.568,81

925,14

Büro Memuru

1.144,89

675,15

Sağlık Teknisyeni

1.188,27

700,74

Uzman

1.356,67

800,04

Tekniker

1.239,58

725,02

Halkla İlişkiler

1.314,39

775,11

Eczacı

1.568,81

925,14

Biyolog

1.526,53

900,21

Diyetisyen

1.568,81

925,14

Doktor

2.554,57

1.500,56

Büro Tek.(İdari Grb.)

1.170,41

690,20

Büro Tek.(Tek.Grb.)

1.180,04

690,20

Beden İşçi + Sant.Mem.

1.060,70

625,50

Uzman Teknisyen

1.356,67

800,04

Sosyal Hizmetler Uzmanı

1.526,53

900,21

KARAR 22- Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in 17.11.2006 tarihinde Lundbeck İlaç Ltd.Şti. firmasının Antalya’da Danışma Kurulu toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde yer alan 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” harcama tertibine; 74.740.25 “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu” hesabından 4.600,00.-YTL, 74.740.14 “Ulaştırma Haberleşme Giderleri” hesabından da 1.800,00.-YTL olmak üzere toplam 6.400.00.-YTL’nin 25.255.08 “Değer Demirbaşlar” hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde yer alan 15.150.08 “İnşaat Malzemesi” harcama tertibine; 74.740.11 “Elektrik Giderleri” hesabından 2.875,00.-YTL’nin 15.150.08 “İnşaat Malzemesi” hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Fen Bilimleri Enstitüsü 2006 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde yer alan 15.150 “İlk Madde ve Malzeme Hesabı” harcama tertibine; 74.740.24 “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Giderleri” hesabından 5.000,00.-YTL’den 1.000,00.-YTL’si 15.150.06 “Akaryakıt-Yağ Alımı” hesabına, 4.000,00.-YTL’si ise 15.150.08 “İnşaat Malzemesi Alımı” hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Mimarlık Fakültesi ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan “Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Bilimsel Görüş (Rapor) Verilmesi” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın projede görevlendirilmesine ve Kemal Paşa Organiza Sanayi tarafından 800,00.-YTL + KDV tutarın (%50’si olan 400,00.-YTL + KDV işbaşında peşin, %50’si olan 400,00.-YTL + KDV’si ise işin tesliminde) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- A- İlahiyat Fakültesi Dergisi XXIII. (Kış-İlkbahar 2006) sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın 500 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no 09.1400.0000.000/BY.06.037.401 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü’nün hazırlamış olduğu “Finansal Muhasebe” isimli kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Üniversitemiz Hastanesi’nde mesai dışı öğretim üyesi randevulu özel muayene ücreti olan 90,00.-YTL’nin 01.12.2006 tarihinden itibaren 100,00.-YTL olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.