20.11.2001/595

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.11.2001
Toplantı Sayısı : 595

GÜNDEM :

 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan Uzm. Dr. Sevin Kırdar’ın 09.02.2002 tarihinden itibaren 09.02.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan Uzm. Deniz Kılınç ile Uzm. A. Murat Mete’nin 18.12.2001 tarihinden itibaren 18.12.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Almet Özkan’ın 29.12.2001 tarihinden itibaren 29.12.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. İşletme Fakültesi’nden ABD uyruklu Joumana Barazi Damon’un 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 6. Mühendislik Fakültesi’nden Japon uyruklu Yrd.Doç.Dr. Akira İmada’nın 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyana Yakhno’nun 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İran uyruklu Muhammed Mugaminiya’nın, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Makedonya uyruklu Sali Saliji’nin, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 10. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Nigel Paul Ashley’in, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 11. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 12. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ABD uyruklu John Fredrick Zaap’ın, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Brian John Sweeney’in, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 14. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Sarah Emily Atkın’ın, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 15. Onkoloji Enstitüsü’nden İngiliz uyruklu Yrd.Doç.Dr. Rachel Ann Cooper’in, 01.01.2002 tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 16. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden, Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouikhi’nin, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 17. Devlet Konservatuvarı’ndan, Prof.Dr. Aliverdibeyov Kazım Ağalaroğlu, Öğr.Gör. Ludmilla Borisova Potapovich, Öğr.Gör. Guennadi Borisovic Potapovich, Öğr.Gör. Shavkat Ashirovich Tursunov ve Öğr.Gör. Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın, 01.01.2002 tarihinden itibaren, 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 18. İşletme Fakültesi’nde görev yapmakta olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne naklen atanan Arş.Gör.Lütfi Atay’ın 15.01.2002 – 15.07.2002 tarihleri arasında (yol hariç) Nevada Üniversitesinde doktora tez çalışması kapsamında araştırma ve inceleme yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 4584 sayılı Af Kanunu kapsamında doktora eğitimi yapma hakkı kazanması nedeniyle, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik Eğitim Fakültesi’nden Araş,Gör. İdris Kaynak’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 20. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrolarının geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Faruk Şen ve Arş.Gör. Harun Karakaya’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmaları.
 21. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Hafize Gül Koparanoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 22. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Zafer Güngen’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 23. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. A.Beyhan Özdemir’in 01.10.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Vakfında Fakültesindeki derslerini aksatmamak koşulu ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Adnan Akçoral’ın kismi statüdeki görev süresinin 01.12.2001 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 25. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. M. Ufuk Günbay’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2002 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 26. Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 19.11.2001 tarih ve 176 sayılı kararı.
 27. Akademik kadro aktarması.
 28. Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Uzm. Dr. Müjde Soytürk’ün Rektörlük Uzman kadrosuna 1 (bir ) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 29. 2002 yılında Üniversitemiz Sosyal Hizmetler Bütçesinden verilecek olan burslarla ilgili burs üst komisyon kararı.

Toplantıda Bulunanlar

 

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Fevzi DEMİR

 

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

       

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

       

Prof.Dr. Sedef GİDENER

       

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

       

Prof. Cengiz ÇEKİL

       

Prof.Dr. Nilgün MORALI

       

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

       

Prof.Dr. Alp TİMUR

       

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

       

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

       

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

       

Prof.Dr. Halil KÖSE

       

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

       

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

       

Prof.Dr. Özcan DORA

       

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

       

Üniversite Yönetim Kurulu 20.11.2001 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Fevzi Demir görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 28. ve 29. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan Uzm. Dr. Sevin Kırdar’ın 09.02.2002 tarihinden itibaren 09.02.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanmasına ilişkin Dekanlığın, 08.11.2001 tarih ve 12009 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan Uzm. Dr. Sevin Kırdar’ın 09.02.2002 tarihinden itibaren 09.02.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan Uzm. Deniz Kılınç ile Uzm. A. Murat Mete’nin 18.12.2001 tarihinden itibaren 18.12.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanmalarına ilişkin Dekanlığın, 09.11.2001 tarih ve 12065 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan Uzm. Deniz Kılınç ile Uzm. A. Murat Mete’nin 18.12.2001 tarihinden itibaren 18.12.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Almet Özkan’ın 29.12.2001 tarihinden itibaren 29.12.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanmasına ilişkin Dekanlığın, 13.11.2001 tarih ve 6359 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Almet Özkan’ın 29.12.2001 tarihinden itibaren 29.12.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- İşletme Fakültesi’nden ABD uyruklu Joumana Barazi Damon’un 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.719.420.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 16.10.2001 tarih ve 3017 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden ABD uyruklu Joumana Barazi Damon’un 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.719.420.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi’nden Japon uyruklu Yrd.Doç.Dr. Akira İmada’nın 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,5 katı (1.904.050.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 06.11.2001 tarih ve 7536 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Japon uyruklu Yrd.Doç.Dr. Akira İmada’nın 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.523.240.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyana Yakhno’nun 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,5 katı (2.972.550.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 06.11.2001 tarih ve 7537 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyana Yakhno’nun 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.378.040.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İran uyruklu Muhammed Mugaminiya’nın, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının aynı brüt (889.650.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 17.10.2001 tarih ve 3710 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İran uyruklu Muhammed Mugaminiya’nın, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının aynı brüt (889.650.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Makedonya uyruklu Sali Saliji’nin, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının aynı brüt (858.075.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 17.10.2001 tarih ve 3710 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Makedonya uyruklu Sali Saliji’nin, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının aynı brüt (858.075.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Nigel Paul Ashley’in, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.088.600.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 20.09.2001 tarih ve 710 sayılı yazısı il ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Nigel Paul Ashley’in, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.088.600.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.084.440.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 20.09.2001 tarih ve 710 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.084.440.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ABD uyruklu John Fredrick Zaap’ın, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.381.140.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 20.09.2001 tarih ve 710 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ABD uyruklu John Fredrick Zaap’ın, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.381.140.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Brian John Sweeney’in, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.122.600.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 20.09.2001 tarih ve 710 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Brian John Sweeney’in, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.122.600.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Sarah Emily Atkın’ın, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.081.060.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 20.09.2001 tarih ve 710 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Sarah Emily Atkın’ın, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.081.060.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Onkoloji Enstitüsü’nden İngiliz uyruklu Yrd.Doç.Dr. Rachel Ann Cooper’in, 01.01.2002 tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.536.220.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 17.10.2001 tarih ve 482 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Onkoloji Enstitüsü’nden İngiliz uyruklu Yrd.Doç.Dr. Rachel Ann Cooper’in, 01.01.2002 tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.536.220.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden, Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouikhi’nin, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının aynı brüt (1.856.250.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 20.09.2001 tarih ve 1656 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden, Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouikhi’nin, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının aynı brüt (1.856.250.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Devlet Konservatuvarı’ndan, Prof.Dr. Aliverdibeyov Kazım Ağalaroğlu, Öğr.Gör. Ludmilla Borisova Potapovich, Öğr.Gör. Guennadi Borisovic Potapovich, Öğr.Gör. Shavkat Ashirovich Tursunov ve Öğr.Gör. Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın, 01.01.2002 tarihinden itibaren, 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 26.10.2001 tarih ve 2693 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservatuvarı’ndan;
a) Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Aliverdibeyov Kazım Ağalaroğlu, 01.01.2002 tarihinden itibaren, 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (1.681.108.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle,
b) Moldova uyruklu Öğr.Gör. Ludmilla Borisova Potapovich, 01.01.2002 tarihinden itibaren, 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.258.384.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle,
c) Moldova uyruklu Öğr.Gör. Guennadi Borisovic Potapovich, 01.01.2002 tarihinden itibaren, 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.258.384.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle,
d) Özbekistan uyruklu Öğr.Gör. Shavkat Ashirovich Tursunov, 01.01.2002 tarihinden itibaren, 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.258.384.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle,
e) Özbekistan uyruklu Öğr.Gör. Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın, 01.01.2002 tarihinden itibaren, 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.258.384.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle,
sözleşmeli öğretim elemanı olarak görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İşletme Fakültesi’nde görev yapmakta olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne naklen atanan Arş.Gör.Lütfi Atay’ın 15.01.2002 – 15.07.2002 tarihleri arasında (yol hariç) Nevada Üniversitesinde doktora tez çalışması kapsamında araştırma ve inceleme yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 09.11.2001 tarih ve 5362 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nde görev yapmakta olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne naklen atanan Arş.Gör.Lütfi Atay’ın 15.01.2002 – 15.07.2002 tarihleri arasında (yol hariç) Nevada Üniversitesinde doktora tez çalışması kapsamında araştırma ve inceleme yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 4584 sayılı Af Kanunu kapsamında doktora eğitimi yapma hakkı kazanması nedeniyle, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik Eğitim Fakültesi’nden Araş,Gör. İdris Kaynak’ın atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 24.10.2001 tarih ve 24505 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 4584 sayılı Af Kanunu kapsamında doktora eğitimi yapma hakkı kazanması nedeniyle, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik Eğitim Fakültesi’nden Araş,Gör. İdris Kaynak’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrolarının geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Faruk Şen ve Arş.Gör. Harun Karakaya’nın atanmalarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 02.11.2001 tarih ve 25348 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrolarının geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Faruk Şen ve Arş.Gör. Harun Karakaya’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmalarına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Hafize Gül Koparanoğlu’nun atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 02.11.2001 tarih ve 25348 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Hafize Gül Koparanoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Zafer Güngen’in atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02.11.2001 tarih ve 25348 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Zafer Güngen’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. A.Beyhan Özdemir’in 01.10.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Vakfında Fakültesindeki derslerini aksatmamak koşulu ile görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 13.11.2001 tarih ve 6354 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. A.Beyhan Özdemir’in 01.10.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Vakfında Fakültesindeki derslerini aksatmamak koşulu ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Adnan Akçoral’ın kismi statüdeki görev süresinin 01.12.2001 tarihinden itibaren uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 13.11.2001 tarih ve 12152 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Adnan Akçoral’ın kismi statüdeki görev süresinin 01.12.2001 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygun olacağı şeklinde oybirliği ile olumlu görüş bildirildi.
KARAR 25- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. M.Ufuk Günbay’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2002 tarihinden itibaren uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 13.11.2001 tarih ve 12165 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. M.Ufuk Günbay’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2002 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygun olacağı şeklinde oybirliği ile olumlu görüş bildirildi.
KARAR 26- Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 19.11.2001 tarih ve 176 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Durmuş Tezcan ile birlikte Yrd.Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel, Yrd.Doç.Dr. Oğuz Sancakdar ve Yrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü’nün birlikte hazırladıkları “İdare Hukuku Pratik Çalışması” adlı yardımcı ders kitabının basılmasına,
a) Basılacak miktarın : 2000 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.1300.0000.000/YK.01.026.265 olarak tespitine, 
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi , Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin Döner Sermaye İşletmesi tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 2000 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 5.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece Uzman kadrosunun Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi anabilim dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Uzm. Dr. Müjde Soytürk’ün Rektörlük Uzman kadrosuna 1 (bir ) yıl süreyle atanması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Uzm. Dr. Müjde Soytürk’ün Rektörlük Uzman kadrosuna 1 (bir ) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- 2002 yılında Üniversitemiz Sosyal Hizmetler Bütçesinden verilecek burslarla ilgili Burs Üst Komisyonunun 02.10.2001 tarih ve 43 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
a)
 2001 yılında Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden verilecek olan burslar için Burs Esaslarındaki koşulları sağlamak kaydıyla Kasım-Aralık 2001 aylarında başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizden 1500 kişiye aylık 35.000.000.-TL400 kişiye de aylık 60.000.000.-TL burs verilmesine,
b) 2002 yılında Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden verilecek olan burslar için Burs Esaslarındaki koşulları sağlamak kaydıyla Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım, Aralık 2002 aylarında başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizden 1750 kişiye aylık 50.000.000.-TL, 550 kişiye de 2002 yılı boyunca (12 ay) 70.000.000.-TL burs verilmesine, burs verilecek öğrencilerin ilgili Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğü’nün veya Rektörlük Birimlerinin teklifi üzerine Burs Üst Komisyonu Kararı ile seçilmesine,
c) 2002 yılında Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden; Üniversiteler Spor Federasyonunun (ÜSF) organize ettiği en üst düzeydeki ligde ilk üç dereceye giren sporcu öğrenciler ile ÜSF veya ilgili Ulusal Spor Federasyonunun Uluslar arası düzeyde yapılan spor yarışmalarına katılan ve milli takımlarda görev alan sporcu öğrencilere ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce her yıl düzenli olarak organize edilen Halk Oyunları, Türk Halk Müziği Kültür ve Sanat branşlarındaki Türkiye Birinciliği Final Yarışmalarına katılıp ilk üç dereceye giren öğrencilere 550 kişiye kişi başına aylık 70.000.000.-TL olarak verilen Burs kontenjanının en fazla %20’sinin tahsis edilmesine ve bu kategoriden burs almaya hak kazanacak öğrencilerin tespit edilme koşullarının Burs Üst Komisyonu tarafından belirlenmesine,
d) Yukarıda sayılan burslardan yararlanan öğrencilerden daha sonra ayrılan veya ihtiyaç sahibi olmadığı tespit edilenlerin bulunması halinde Burs Üst Komisyonu Kararı ile bu öğrencilerin yerine başka öğrencilerin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.