20.10.2015/1225

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.10.2015
Toplantı Sayısı : 1225

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Serpil Uğur Baysal hakkındaki raporlar.
 3. Fen Fakültesi İstatistik Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aylin Alın hakkındaki raporlar.
 4. Edebiyat Fakültesi Felsefe Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Doğan Göçmen hakkındaki raporlar.
 5. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şeyda Ayşe Topaloğlu hakkındaki raporlar.
 6. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Arzu Atıl hakkındaki raporlar.
 7. Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özgül Yılmaz Karaman hakkındaki raporlar.
 8. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Emine İlknur Cöcen’in, adayların çalışmalarının uzmanlık alanı dışında olması sebebiyle doçentlik eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr.Murat Yurdakul ve Dr.Metin Ersoy’un asıl jüri üyeliği görevlerinden çekilme isteği.
 9. Rektörlüğümüz Beden Eğitimi ve Spor Okutmanı Saliha Alpaslan’ın Edebiyat Fakültesi’nin 2015-2016 öğretim yılı Güz öğretim yarıyılında (dönem başından itibaren) ikinci öğretimde 2 (iki) saat ders vermek üzere 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Tursunova’nın, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 11. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’ne Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Yishake Tulıpaer’in, 15.01.2016 tarihinden itibaren 15.01.2018 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (uzman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 12. İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Süheyl Ünal’ın, İzmir Özel Çamlaraltı Kolejinde “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinde danışmanlık yapmak üzere, 30 Eylül 2015-01 Temmuz 2016 tarihleri arasında Fakültesindeki ders ve görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına (19 kişi) 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesi uyarınca 2015 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesi.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.155,63 TL (üçbinyüzellibeşliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.880,63 TL (binsekizyüzseksenliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 40.250,02 TL (kırkbinikiyüzelliliraikikuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 6. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 10.402,09 TL (onbindörtyüzikiliradokuzkuruş) gelirden yönetici payı ödenmesi.
 18. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Rasim Haluk Berk’in, 20.10.2015-23.10.2015 tarihlerinde Almanya’da yapılacak olan Alman Ortopedi Kongresinde davetli konuşmacı olması nedeniyle 21.10.2015 tarihinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınav jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 19. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Sevda Demirbilek’in, bakımıyla ilgilendiği annesinin hayati önem taşıyan hastalığı nedeniyle, 26.10.2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılacak olan sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 20. Edebiyat Fakültesi’ne Kanada uyruklu Dr.Mark Gerard Josron Paulsen’in, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 21. Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında yükseklisans eğitimini tamamlayan Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Ceren Ağın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 22. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Aşan’ın, Kanada Toronto Üniversitesi’nde “NoSQL Veritabanları Odağında Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi” konulu tez çalışması ile ilgili akademik araştırma ve inceleme yapmak üzere, 23.11.2015-15.03.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Doç.Dr. Özlem Çakır’ın, İşveren Markası Konferansına katılmak üzere, 06.11.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Birim Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan Uzm.Büşra Kahraman Ağır’ın, Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından düzenlenen “ÜSİMP İnovasyon Karnesi Kullanıcı Eğitimi”ne katılmak üzere 22.10.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanmak üzere Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 25. Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Özlem Belkıs’ın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan IX.Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı’na katılmak üzere 27.11.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr. Gülsüm Songül Ercan’ın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan IX.Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı’na katılmak üzere 27.11.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İsmail Sarı’nın, Kanada Toronto Western Hospital’de araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.09.2014-01.09.2015 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı görevlendirilmesinin, 02.11.2015-02.11.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılması.
 28. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Zeliha Gül Saylam’ın, eşinin rahatsız olması ve halen tedavisinin İstanbul’da devam etmesi nedeniyle, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’ndeki görev süresinin 08.10.2015 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Recep YAPAREL Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Semra MARMARA

 

Üniversite Yönetim Kurulu 20.10.2015 Salı günü saat 15.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. İsmail Sökmen ve Prof.Dr. Ayşe Filibeli görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 5., 6., 7., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Serpil Uğur Baysal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Serpil Uğur Baysal hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Serpil Uğur Baysal’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Fakültesi İstatistik Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aylin Alın ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Aylin Alın hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Aylin Alın’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Edebiyat Fakültesi Felsefe Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Doğan Göçmen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Doğan Göçmen hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Doğan Göçmen’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şeyda Ayşe Topaloğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şeyda Ayşe Topaloğlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Şeyda Ayşe Topaloğlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Arzu Atıl ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Arzu Atıl hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özgül Yılmaz Karaman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Özgül Yılmaz Karaman hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Emine İlknur Cöcen’in, adayların çalışmalarının uzmanlık alanı dışında olması sebebiyle doçentlik eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr.Murat Yurdakul ve Dr.Metin Ersoy’un asıl jüri üyeliği görevlerinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlüğümüz Beden Eğitimi ve Spor Okutmanı Saliha Alpaslan’ın Edebiyat Fakültesi’nde 2015-2016 öğretim yılı Güz öğretim yarıyılında (dönem başından itibaren) ikinci öğretimde 2 (iki) saat Ortak Zorunlu Derslerden Beden Eğitimi ve Spor dersini vermek üzere 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Tursunova’nın, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 6.950 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’ne Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Yishake Tulıpaer’in, 15.01.2016 tarihinden itibaren 15.01.2018 tarihine kadar 5.000 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (uzman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Süheyl Ünal’ın, İzmir Özel Çamlaraltı Kolejinde “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinde danışmanlık yapmak üzere, 30 Eylül 2015-01 Temmuz 2016 tarihleri arasında Fakültesindeki ders ve görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına (19 kişi) 2015 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesinin uygunluğuna, 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 05.04.1993 tarih ve 93/4410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 5.maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.155,63 TL (üçbinyüzellibeşliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.880,63 TL (binsekizyüzseksenliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 40.250,02 TL (kırkbinikiyüzelliliraikikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 6. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 10.402,09 TL (onbindörtyüzikiliradokuzkuruş) gelirden yönetici payı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Rasim Haluk Berk’in, 20.10.2015-23.10.2015 tarihlerinde Almanya’da yapılacak olan Alman Ortopedi Kongresinde davetli konuşmacı olması nedeniyle 21.10.2015 tarihinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınav jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Sevda Demirbilek’in, bakımıyla ilgilendiği annesinin hayati önem taşıyan hastalığı nedeniyle, 26.10.2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılacak olan sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin reddine (12 Evet – 4 Hayır) oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 20- Edebiyat Fakültesi’ne Kanada uyruklu Dr.Mark Gerard Josron Paulsen’in, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 8.781,18 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında yükseklisans eğitimini tamamlayan Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Ceren Ağın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Aşan’ın, Kanada Toronto Üniversitesi’nde “NoSQL Veritabanları Odağında Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi” konulu tez çalışması ile ilgili akademik araştırma ve inceleme yapmak üzere, 23.11.2015-15.03.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Doç.Dr. Özlem Çakır’ın, İşveren Markası Konferansına katılmak üzere, 06.11.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Birim Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01-902 nolu harcama kaleminden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan Uzm.Büşra Kahraman Ağır’ın, Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından düzenlenen “ÜSİMP İnovasyon Karnesi Kullanıcı Eğitimi”ne katılmak üzere 22.10.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01-902 nolu harcama kaleminden karşılanmak üzere Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Özlem Belkıs’ın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan IX.Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı’na katılmak üzere 27.11.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin 38-13-00-01-09-9-9-00-2-03-3-1-01-901 nolu harcama kaleminden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr. Gülsüm Songül Ercan’ın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan IX.Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı’na katılmak üzere 27.11.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin 38-13-00-01-09-9-9-00-2-03-3-1-01-901 nolu harcama kaleminden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İsmail Sarı’nın, Kanada Toronto Western Hospital’de araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.09.2014-01.09.2015 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı görevlendirilmesinin, 02.11.2015-02.11.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Zeliha Gül Saylam’ın, eşinin rahatsız olması ve halen tedavisinin İstanbul’da devam etmesi nedeniyle, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’ndeki görev süresinin 08.10.2015 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.