20.10.2014/112

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi : 20.10.2014
Toplantı Sayısı : 112
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Mustafa Nevzat İlaçları tarafından 15.09.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Biyoteknoloji” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 12.09.2014 tarih ve 18132 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları tarafından 23.10.2014-25.10.2014 tarihinde Belçika’ da düzenlenen “9 th Internatıonal Concress on Spondyloarthropathies” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 1.800,00 Euro (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 13.09.2014 tarih ve 20638 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları tarafından 17.10.2014-18.10.2014 tarihinde Mısır’ da düzenlenen “Listen to back pain forum meeting” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 Euro (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 13.09.2014 tarih ve 20639 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mesut AKARSU’ nun Gılead İlaçları tarafından 16.10.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Sovaldi iletişim planı focus frup” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 14.09.2014 tarih ve 20826 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nur YAPAR’ ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 21.10.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Yönetiminde Vfend Yeri” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 13.10.2014 tarih ve 20673 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6-Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bahri AKDENİZ’ in GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Tic.A.Ş tarafından 24.10.2014 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “Sağ kalp kateterizasyon” kursuna eğitmen olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 15.10.2014 tarih ve 20916 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Barış BAKLAN’ ın UCB Pharma A.Ş. tarafından 24.10.2014 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “Epidiyalog III” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.750.00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 15.10.2014 tarih ve 20911 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
 
Toplantıya Katılanlar                                                                                                                                                                                   
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                      
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                           
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Haydar GÖK                                                                                                           
               
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 20.10.2014 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Mustafa Nevzat İlaçları tarafından 15.09.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Biyoteknoloji” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2:Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları tarafından 23.10.2014-25.10.2014 tarihinde Belçika’ da düzenlenen “9 th Internatıonal Concress on Spondyloarthropathies” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 1.800,00 Euro (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları tarafından 17.10.2014-18.10.2014 tarihinde Mısır’ da düzenlenen “Listen to back pain forum meeting” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 Euro (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
  
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mesut AKARSU’ nun Gılead İlaçları tarafından 16.10.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Sovaldi iletişim planı focus frup” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5:   Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nur YAPAR’ ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 21.10.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Yönetiminde Vfend Yeri” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6 Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bahri AKDENİZ’ in GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Tic.A.Ş tarafından 24.10.2014 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “Sağ kalp kateterizasyon” kursuna eğitmen olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 7: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Barış BAKLAN’ ın UCB Pharma A.Ş. tarafından 24.10.2014 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “Epidiyalog III” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.750.00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.