20.10.2003/681

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.10.2003
Toplantı Sayısı : 681

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup Sağlık Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Artemiz Özdilek Erkan?ın 03.12.2003 tarihinden itibaren 03.12.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrolarında olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde görev yapan Kaner Kırmızı?nın 16.11.2003, Semiha Çağlıyangil?in 30.12.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 4. Üniversitemiz Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında gerçekleştirilen XRP417A/6015 protokol numaralı çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 5. Akademik kadro aktarması.
 6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi?nden Arş.Gör. Şahika Pınar Akyer?in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi?nden Arş.Gör. Bilge Taşkın Can?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Fen Bilimleri Enstitüsü?nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü?nden Arş.Gör. Süleyman Akpınar?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. İşletme Fakültesi ve BİMER tarafından düzenlenen ?İşletme Yönetimi Eğitim Programı? ve ?Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Eğitim Programı?nda ders vermek üzere 06.10.2003 – 09.01.2004 tarihleri arasında Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Orhan İçöz, Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. İge Tavmergen, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ, Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner, Yrd.Doç.Dr. Gül Bayraktaroğlu?nun Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 10. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı?nın 17.10.2003 tarih ve 228 sayılı kararı.
 11. Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü?nden Okutman Şerif Ali Kutluay?ın ?Health Organisation In Sports? organizasyonuna katılmak üzere 24-26 Ekim 2003 tarihleri arasında Nevşehir/Kapadokya?da yolluklu, yevmiyeli olarak, masraflarının Rektörlük Bütçesinin 111.03.1.001.210 no?lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. İlahiyat Fakültesi?nden Arş.Gör. Tahsin Koçyiğit?in Ürdün Üniversitelerinden birinde Arap Dili kursunda burslu okumaya hak kazandığından ilmi araştırmalarda bulunmak bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere 01.11.2003 – 01.11.2004 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle yol dahil yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan Öğr.Gör. Derya Yaylı?nın 28.09.2003 – 30.09.2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Litvanya-Vilnius Üniversitesinde Türkçe okutmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 15.11.1971 tarih ve 7/3479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan Yrd.Doç.Dr. Uğur Güven?in 10.10.2003 – 30.09.2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Fransa Marsilya Aix-en Provence Üniversitesinde Türkçe okutmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 15.11.1971 tarih ve 7/3479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Sedef Gidener?in ?Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasularının Biyoekolojisinin Araştırılması Projesi? çalışmalarına katılmak üzere 30-31 Ekim 2003 tarihlerinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.01.1.001.240 nolu harcama kaleminden karşılanarak K.K.T.C.?de görevlendirilmesi.
 16. Mühendislik Fakültesi?nden Doç.Dr. Abdurrahman Bayram?ın Hava Kirliliği ölçüm yöntemleri konusunda seminer vermek ve laboratuar cihazları ile ilgili görüşme yapmak üzere İstanbul?da 23-24 Ekim 2003 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Sezai Şen?in Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası?nın düzenlemiş olduğu atölye (çalıştay) çalışmalarında Döner Sermaye olanakları geliştirmek için Üniversite Sanayi ilişkilerini araştırmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 24-26 Ekim 2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Mühendislik Fakültesinin Bölüm Döner Sermayesi payından karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Erkan Güler?in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak, numune almak üzere 15-18 Ekim 2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Mühendislik Fakültesi Bölüm Döner Sermayesi Batı Söke A.Ş.Payından karşılanarak Kayseri?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü?nden Okutman Z.Hayat Atak?ın Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen ?Halk Oyunlarının Tanıtılması ve Öğretilmesi? çalışmalarına katılmak üzere Ankara?da 27 Ekim – 02 Kasım 2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Bölümler Bütçesinin 111.03.1.001.210 no?lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi 2004 Mali Yılı Bütçesinin tespit edilmesi.
 21. 2004 Yılı Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden öğrenci bursları için ayrılmış olan ödeneğin dağıtım esasları.
 22. a) Buca Eğitim Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Buca Eğitim Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 23. Mimarlık Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 24. Hukuk Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 25. Tıp Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılında I., II., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 26. Tıp Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılında uzmanlık öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 27. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 28. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 29. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?nda 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 30. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?nda 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 31. Hemşirelik Yüksekokulu?nda 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 32. Yabancı Diller Yüksekokulu?nda 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 33. Torbalı Meslek Yüksekokulu?nda 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 34. İşletme Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 35. a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 36. Güzel Sanatlar Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 37. a) Mühendislik Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Mühendislik Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 38. a) Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 39. a) Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b)Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim tezsiz yükseklisans öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 40. Fen-Edebiyat Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 41. Fen Bilimleri Enstitüsü?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 42. Devlet Konservatuvarı?nda 2003-2004 öğretim yılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 43. Güzel Sanatlar Enstitüsü?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 44. İlahiyat Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 45. Adalet Meslek Yüksekokulu?nda 2003-2004 öğretim yılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 46. a) İzmir Meslek Yüksekokulu?nda 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) İzmir Meslek Yüksekokulu?nda 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 47. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?nda 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN  
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Prof.Dr. Ferda AYSAN  
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Nilgün MORALI  
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Raportör Uzm.Fulya TANTAŞ  

Üniversite Yönetim Kurulu 20.10.2003 Pazartesi günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında
Üniversite Yönetim Kurulu 20.10.2003 Pazartesi günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Mehmet Füzün görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup Sağlık Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Artemiz Özdilek Erkan?ın 03.12.2003 tarihinden itibaren 03.12.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrolarında olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde görev yapan Kaner Kırmızı?nın 16.11.2003, Semiha Çağlıyangil?in 30.12.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Üniversitemiz Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında gerçekleştirilen XRP417A/6015 protokol numaralı ve ?Rezeke Edilemeyen Karaciğer Metastazlı Kolorektal Kanser Hastalarında Irinotekan + Fluorourasil / Lökovarin Kombinasyon Tedavisi Sonrası Rezeke Edilebilirlik Hızının Değerlendirildiği Klinik? çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrolarından çeşitli birimlere aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi?nden Arş.Gör. Şahika Pınar Akyer?in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi?nden Arş.Gör. Bilge Taşkın Can?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü?nden Arş.Gör. Süleyman Akpınar?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İşletme Fakültesi ve BİMER tarafından düzenlenen ?İşletme Yönetimi Eğitim Programı? ve ?Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Eğitim Programı?nda ders vermek üzere 06.10.2003 – 09.01.2004 tarihleri arasında Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Orhan İçöz, Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. İge Tavmergen, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ, Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner, Yrd.Doç.Dr. Gül Bayraktaroğlu?nun Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- A-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Doç.Dr. Gülay Budak?ın hazırlamış olduğu ?Liderlik ve Liderlik Kuramlarına Bütünleşik Bir Yaklaşım? adlı kitabının basımına,
a)Basılacak miktarın : 100 adet gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın no : 09.01600.0000.000/BY.03.050.322 olarak tespitine,
c)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 100 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Haluk Egeli?nin hazırlamış olduğu ?Parafiskalite ve Parafiskal Yükümlülükler? adlı kitabının kendi olanakları ile bastırılmasının uygunluğuna,
C-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Doç.Dr. Selma Baktır?ın hazırlamış olduğu ?Aile Mahkemeleri? adlı kitabını kendi olanakları ile bastırılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü?nden Okutman Şerif Ali Kutluay?ın ?Health Organisation In Sports? organizasyonuna katılmak üzere 24-26 Ekim 2003 tarihleri arasında Nevşehir/Kapadokya?da yolluklu, yevmiyeli olarak, masraflarının Rektörlük Bütçesinin 111.03.1.001.210 no?lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İlahiyat Fakültesi?nden Arş.Gör. Tahsin Koçyiğit?in Ürdün Hükümetince 2003-2004 öğretim yılı için Hükümetimiz emrine verilen Arap Dili Burslarından birine asıl aday seçilerek, Ürdün Üniversitelerinden birinde Arap Dili kursunda burslu okumaya hak kazandığından ilmi araştırmalarda bulunmak bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere 01.11.2003 – 01.11.2004 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle yol dahil yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan Öğr.Gör. Derya Yaylı?nın 28.09.2003 – 30.09.2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Litvanya-Vilnius Üniversitesinde Türkçe okutmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 15.11.1971 tarih ve 7/3479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan Yrd.Doç.Dr. Uğur Güven?in 10.10.2003 – 30.09.2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Fransa Marsilya Aix-en Provence Üniversitesinde Türkçe okutmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 15.11.1971 tarih ve 7/3479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Sedef Gidener?in ?Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasularının Biyoekolojisinin Araştırılması Projesi? çalışmalarına katılmak üzere 30 Ekim – 03 Kasım 2003 tarihlerinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.01.1.001.240 nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca K.K.T.C.?de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi?nden Doç.Dr. Abdurrahman Bayram?ın Hava Kirliliği ölçüm yöntemleri konusunda seminer vermek ve laboratuar cihazları ile ilgili görüşme yapmak üzere İstanbul?da 23-24 Ekim 2003 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Sezai Şen?in Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası?nın düzenlemiş olduğu atölye (çalıştay) çalışmalarında Döner Sermaye olanakları geliştirmek için Üniversite Sanayi ilişkilerini araştırmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 24-26 Ekim 2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Mühendislik Fakültesinin Bölüm Döner Sermayesi payından karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Erkan Güler?in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak, numune almak üzere 15-18 Ekim 2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Mühendislik Fakültesi Bölüm Döner Sermayesi Batı Söke A.Ş.Payından karşılanarak Kayseri?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü?nden Okutman Z.Hayat Atak?ın Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen ?Halk Oyunlarının Tanıtılması ve Öğretilmesi? çalışmalarına katılmak üzere Ankara?da 27 Ekim – 02 Kasım 2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Bölümler Bütçesinin 111.03.1.001.210 no?lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz Sosyal Hizmetler Birimi 2004 Mali Yalı Bütçesinin 20.000.000.000.000.-TL (Yirmitirilyon) olarak tespit edilmesine oybirliği karar verildi.
KARAR 21- a) 2004 yılında Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden verilecek olan burslar için Burs Esaslarındaki koşulları sağlamak kaydıyla, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım, Aralık 2004 aylarında başarılı ve ihtiyaç sahibi 1750 öğrenciye aylık 50.000.000.-TL, 550 öğrenciye de 2004yılı boyunca (12 ay ) 70.000.000. -TL burs verilmesine, burs verilecek öğrencilerin ilgili Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğü?nün veya Rektörlük Birimlerinin teklifi üzerine Burs Üst Komisyonu Kararı ile seçilmesine,
b) 2004 yılında Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden; Üniversiteler Spor Federasyonunun (ÜSF) organize ettiği en üst düzeydeki ligde ilk üç dereceye giren sporcu öğrenciler ile ÜSF veya ilgili Ulusal Spor Federasyonunun Uluslararası düzeyde yapılan spor yarışmalarına katılan ve milli takımlarda görev alan sporcu öğrenciler ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü?nce her yıl düzenli olarak organize edilen Halk Oyunları, Türk Halk Müziği, Kültür ve Sanat branşlarındaki Türkiye birinciliği Final Yarışmalarına katılıp ilk üç dereceye giren öğrencilere, (550 kişiye) kişi başına aylık 70.000.000.-TL olarak verilen Burs kontenjanının en fazla %20?sinin tahsis edilmesine ve bu kategoriden burs almaya hak kazanacak öğrencilerin tespit edilme koşullarının Burs Üst Komisyonu tarafından belirlenmesine,
c) Yukarıda sayılan burslardan yararlanan öğrencilerden daha sonra ayrılan veya ihtiyaç sahibi olmadığı tespit edilenlerin bulunması halinde Burs Üst Komisyonu Kararı ile bu öğrencilerin yerine başka öğrencilerin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi?nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi?nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi?nde I., II.., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi?nde Uzmanlık öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Yüksekokulu?nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu?nda hazırlık sınıfı öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu?nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi?nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi?nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde, ikinci öğretim tezsiz yükseklisans öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde, ikinci öğretim tezsiz yükseklisans öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı?nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Enstitüsü?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi?nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Adalet Meslek Yüksekokulu?nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu?nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu?nda, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun ?Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar?ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.