20.09.2011/390

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.09.2011
Toplantı Sayısı : 390

GÜNDEM             :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. “Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 33. maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılması.
 3. 12.08.2011 tarih ve 28023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanan Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullara ait Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları.
 4. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 10.08.2010 tarih ve 372/03 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilen öğretim planlarında değişiklik yapılması.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
   
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
   
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof.       Abdullah Mümtaz SAĞLAM
   
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Yrd.Doç.Dr. Ethem DUYGULU
   
  Prof.       Ayhan Kerim GÜRERK
   
  Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Doç.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 20.09.2011 Salı günü saat 17.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla Hemşirelik Fakültesi’nde toplandı.
Prof.Dr. Utku Utkulu görevli, Prof.Dr. Burhan Erdoğan rahatsız olduğu için toplantıya Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ethem Duygulu ile Doç.Dr. Celalettin Şimşek katıldı.
Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Tunç Alkın, Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY ve  Prof.Dr.h.c. İbrahim Atalay mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2. ve 4. maddenin ilave edilmesine karar verilerek  maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2 –  “Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3 – 12.08.2011 tarih ve 28023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanan Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullara ait Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4 – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 10.08.2010 tarih ve 372/03 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile uygun görülen ve 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanan öğretim planlarında yer alan “1. sınıf güz ve bahar yarıyılları başarı değerlendirmesi; 2. sınıf (ilgili programa ait belirlenen dersler) için önşarttır.” açıklamasının 2011-2012 öğretim yılından itibaren kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.