20.09.2002/288

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.09.2002 
Toplantı Sayısı : 
288

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversitemiz Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kurumlarımızdan gelen değişiklik tekliflerinin görüşülmesi.
 3. Mühendislik Fakültesi?nin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ile Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi ile öğretim planlarının onaylanması teklifi.
 4. İlahiyat Fakültesi?nin 2001-2002 öğretim yılında aktif eğitime geçen İlahiyat lisans programı ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünün aktif eğitime tabi olan 2.sınıf öğretim planlarının onaylanması teklifi.
 5. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?nda bağıl sistemden mutlak değerlendirme sistemine geçilmesi nedeniyle Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.
 6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?nun 2002-2003 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması teklifi.
 7. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü bünyesinde yer alan ?Devletler Özel Hukuk Anabilim Dalı? adının ?Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı? olarak, Kamu Hukuku Bölümü bünyesinde yer alan ?Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı? adının ?Uluslararası Kamu Hukuku Anabilim Dalı? olarak değiştirilmesi teklifi.
 8. ?Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge?de değişiklik yapılması.
 9. İzmir Meslek Yüksekokulu?nda ?Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları ile Meslek Yüksekokullarının Program Bütünlüğü ve Devamlılığının Sağlanması Projesi? kapsamında öğretim planlarının yeniden düzenlenmesi.
 10. 2002-2003 öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesi ile Buca Eğitim Fakültesi?ne önkayıt-özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlarda kesin kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanlara ek olarak öğrenci alınması.
 11. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi nedeniyle Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 12. 2002-2003 öğretim yılından itibaren Tıp Fakültesi?nin öğretim planlarında değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof. Yüksel USLAY

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof. Sevim ÇİZER

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Prof.Dr. Nilgün MORALI

Prof.Dr. Hasan NERAD

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Alp TİMUR

Prof.Dr. Serap ALPER

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Doç.Dr. Filiz KÜÇÜKSEZGİN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Yrd.Doç.Dr. Adil ALPKOÇAK

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Doç.Dr. Rıza ÇETİNGÖZ

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Doç. Ümit İŞGÖRÜR

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Doç.Dr. Nilüfer KOÇAK

 

Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ

 

Prof. Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 20.09.2002 Cuma günü saat 14.00?de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında sekiz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Halil Köse mazereti nedeniyle, Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof.Dr. Çetin Türkçü, Prof.Dr. Mustafa Ergün, Prof.Dr. Cahit Helvacı, Prof.Dr. Nur Olgun, Prof. Gülser Eryümlü ve Prof.Dr. Alpaslan Usal görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Yıldırım Ertutar, Prof.Dr. Emin Alıcı, Prof.Dr. Atilla Orbay ile Müdür Vekilleri Doç.Dr. Filiz Küçüksezgin, Yrd.Doç.Dr. Adil Alpkoçak, Doç.Dr. Rıza Çetingöz, Doç. Ümit İşgörür ve Doç.Dr. Nilüfer Koçak katıldılar.
Prof.Dr. Hüseyin Alkan, Prof. Yüksel Uslay, Prof.Dr. Azize Özgüven, Prof. Sevim Çizer, Prof.Dr. Feza Akgür ve Prof.Dr. Serap Alper görevli, Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu izinli, Prof.Dr. Hasan Nerad raporlu olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 9., 10., 11. ve 12. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verilerek, maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-  Üniversitemiz Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği?nde değişiklik yapılması teklifi tekrar incelenmek üzere gündemden geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-  Mühendislik Fakültesi?nin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ile Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesine ve bu bölümlerin öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-  İlahiyat Fakültesi?nin 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçen İlahiyat Lisans Programı ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinin 2.sınıf öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?nda bağıl sistemden mutlak değerlendirme sistemine geçilmesi nedeniyle Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?nun 2002-2003 öğretim yılı Akademik Takviminde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-  Hukuk Fakültesi?nin Özel Hukuk Bölümü bünyesinde yer alan
-Devletler Özel Hukuk Anabilim Dalı adının; ?Uluslararası Özel Hukuku Anabilim Dalı? olarak
-Kamu Hukuku Bölümü bünyesinde yer alan Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı adının; ?Uluslararası Kamu Hukuku Anabilim Dalı? olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge?de ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-  Üniversitemiz İzmir Meslek Yüksekokulu?nda Mesleki Teknik Öğretim Programları ile Yüksekokul Eğitim Programlarının bütünlük ve devamlılığının sağlanması amacıyla ekte belirtilen programlarda 2002-2003 öğretim yılından itibaren ve ekte belirtilen intibak esaslarına göre yeni kayıtlanacak öğrencilere uygulanmak üzere ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-  a)2002-2003 öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesi?ne önkayıt-özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlarda kesin kayıtların tamamlandığı 20 Eylül 2002 tarihinde de boş kalan kontenjanlara, 23 Eylül 2002 günü mesai bitimine kadar kontenjan açığı kadar yedek listeden öğrenci alınmasına, bu tarihten sonra kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmamasına 
b)2002-2003 öğretim yılında Buca Eğitim Fakültesi?ne önkayıt-özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlarda kesin kayıtların tamamlandığı 13 Eylül 2002 tarihinden sonra boş kalan kontenjanlara, 27 Eylül 2002 tarihi mesai saatleri içinde kontenjan açığı gözönüne alınarak yedek listeden öğrenci alınmasına, bu tarihten sonra kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-  Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği Bölümleri?nde 2002-2003 öğretim yılından itibaren Aktif Eğitime geçilmesi nedeniyle Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-  2002-2003 öğretim yılından itibaren Tıp Fakültesi?nin öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.