20.08.2013/415

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.08.2013
Toplantı Sayısı : 415
 

GÜNDEM      : 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi’nin 7. maddesi uyarınca oluşturulan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyelerinde değişiklik yapılması.
 3. İlahiyat Fakültesinde 2013-2014 öğretim yılından itibaren İlahiyat ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Çift Anadal Programları açılarak öğretim planlarının onaylanması.   
 4. Bologna Süreci çalışmaları kapsamında birimlerin öğretim planlarında yer alan ve geçerliliğini yitirmiş bulunan derslerin ilgili birimin kurul kararı ve teklifi üzerine öğretim planlarından kaldırılması.
 5. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı bünyesinde 2013-2014 öğretim yılından itibaren “Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılması.
 6. Dokuz Eylül Üniversitesi Burs Yönergesi.
 7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 11. maddesinde değişiklik yapılması.
 8. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Uygulama Esaslarının 24.ve 25. maddelerinde değişiklik yapılması. 
 9. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliği Yönergesi.
 10. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 11. Üniversitemizde yapılan “Girişimcilik-Yenilikçilik” çalışmaları hakkında bilgi verilmesi.
 12. Üniversitemizin ilgili akademik birimlerinde “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” dersinin açılması.
 13. Akademik yükseltmelerde “Girişimcilik-Yenilikçilik” indeksi bağlamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
 14. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi örgün ve ikinci öğretim programı öğretim planlarına 2013-2014 öğretim yılından itibaren yeni ders eklenmesi,
 15. Fen Fakültesi Seçmeli Ders Havuzuna 2013-2014 öğretim yılından itibaren yeni dersler eklenmesi.
 16. İşletme Fakültesi’nin İşletme, İktisat, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü öğretim planlarına 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 17. İşletme Fakültesi’nin Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünün Yandal ve Çift Anadal Programlarının öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 18. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2013-2014 öğretim yılından itibaren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilimsel Hazırlık Yüksek Lisans Programı açılması ve öğretim planının onaylanması.
 19. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Bilimsel Hazırlık Yüksek Lisans Programı ile Müzik Öğretmenliği Bilimsel Hazırlık Yüksek Lisans Programı öğretim planında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 20.  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı,  İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Özel Eğitim Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 21. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Türkçe Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı açılması.
 22. Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.

   

  Toplantıda Bulunanlar

  Toplantıda Bulunmayanlar

  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

  Prof.Dr. Hakkı KİŞİ

  Prof.Dr. Halil KÖSE

  Prof.Dr. Binnur GÜRLER

  Prof.Dr. Recep YAPAREL

  Prof.Dr. A.Murat TUNCAY

  Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN

  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN

  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR

  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN

  Prof.Dr. Güldem CERİT

  Prof.Dr. Osman KARADENİZ

  Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER

  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ

  Prof.Dr. Serap ALP

  Prof.Dr. Emel GÖKSU

  Prof.      Halil YOLERİ

  Doç.Dr. Koray ATİLA

  Doç.Dr. Hatice MERT

  Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN

  Yrd.Doç.Dr. Koray DOĞAN

   

  Prof.Dr. Öcal USTA

   

  Prof.Dr. Ömer DUMLU

   

  Prof.Dr. Yasemin ARBAK

   

  Prof.Dr. Atilla ORBAY

   

  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN

   

  Prof.Dr. Tülay CANDA

   

  Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU

   

  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN

   

  Prof.Dr. Melda SUR

   

  Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR

   

  Prof.Dr. Atila AKKOÇLU

   

  Prof.Dr. Kemal ARI

   

  Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL

   

  Prof.Dr. Osman BİLEN

   

  Doç.Dr. Ercan AKPINAR

   

  Prof.Dr. Ayşe OKUR

   

  Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK

   

  Prof.Dr. Nur OLGUN

   

  Prof.Dr. Hüseyin BASKIN

   

  Doç.Dr. Ethem DUYGULU

   

  Öğr.Gör. Mehmet ARİÇ

   

  Doç.Dr. Didem KARADİBAK

   

  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

   

  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN

   

  Doç.Dr. Tonay İNCEBOZ

   

  Prof.Dr. Alp TİMUR

   

  Prof.Dr. Atalay ARKAN

   

  Prof.Dr. Sacit ÖZER

   

  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

   

  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

   
   
   

   

Üniversite Senatosu 20.08.2013 Salı günü saat 14.45’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında on üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hakkı Kişi, Prof.Dr. Binnur Gürler, Prof.Dr. A.Murat Tuncay, Prof.Dr. Besti Üstün, Prof.Dr. Hüsnü Erkan, Prof.Dr. Osman Karadeniz, Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Prof.Dr. A.Emel Göksu, Doç.Dr. Koray Atila, Yrd.Doç.Dr. Nejat Kun mazeretli/görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof.Dr. Serdar Kurt, Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç,  Prof.Dr. Mehmet Şeker, Prof.Dr. h.c.İbrahim Atalay, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Prof. Ayhan Kerim Gürerk, Prof.Dr. Sema Savcı ve Prof.Dr. Orhan Mağden görevli/mazeretli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Esra Çoker, Prof.Dr. Serap Alp,  Doç.Dr. Hatice Mert ve Yrd.Doç.Dr. Koray Doğan ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Osman Bilen, Doç.Dr. Ercan Akpınar, Prof.Dr. Hüseyin Baskın, Doç.Dr. Ethem Duygulu, Öğr.Gör. Mehmet Ariç, Doç.Dr. Didem Karadibak ve Doç.Dr. Tonay İnceboz toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12., 13., 14., 15., 16., 17. 18., 19., 20., 21. ve 22. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2 – Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi’nin 7. maddesi uyarınca oluşturulan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
– Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN – Rektör
– Prof.Dr. Recep YAPAREL – Rektör Yardımcısı
– Prof.Dr. Yasemin ARBAK – İşletme Fak.Dekanı
– Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK – İlahiyat Fak.Öğretim Üyesi
– Prof.Dr. Berna MUSAL – Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
– Prof.Dr. Hüseyin BASKIN – Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
– Doç.Dr. Durmuş Ali DEVECİ – Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi
– Prof.Dr. Leman TARHAN– Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
– Prof. Nesrin ÖNLÜ – Güzel Sanatlar Fak.Öğr.Üyesi
– Prof.Dr. Ayşe OKUR – Fen Bil.Enst.Müdürü
– Prof.Dr. Sacit ÖZER – Torbalı Mes.Y.O.Müdürü
– Doç.Dr. Ali Günay BALIM – Buca Eğit.Fak.Öğr.Üyesi/Eğit.Bil.Ens.Md.Yrd.
– Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ – AÇMER Müdürü/Edebiyat Fak.Dekanı
– Prof.Dr. Can KARACA – Gen.Sek.Vekili
– Doç.Dr. Cenk ÖZLER – İ.İ.B.Fakültesi Öğretim Üyesi
– Yrd.Doç.Dr. Aysun KAPUCUGİL İKİZ – İşletme Fak.Öğr.Üyesi
– Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN – Reha Midilli Foça Tur.İş.ve Otel. Y.O.Müdürü
– Yılmaz TAŞDEMİR – Öğrenci Konseyi Başkanı (Hukuk Fak.)

KARAR 3 – İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2013-2014 öğretim yılından itibaren İlahiyat Bölümü ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde Çift Anadal Programları açılmasına ve öğretim planlarının Fakülte Kurulu’nun 24.06.2013 tarih ve 07/02 sayılı kararı ekinde yer aldığı şekilde 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4 – Bologna Süreci çalışmaları kapsamında birimlerin öğretim planlarında yer alan ve geçerliliğini yitirmiş bulunan derslerin ilgili birimin kurul kararı ve teklifi ile öğretim planlarından kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5 – Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı bünyesinde 2013-2014 öğretim yılından itibaren “Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.                 
KARAR 6 –Dokuz Eylül Üniversitesi Burs Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 11. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Danışman atanması
Madde 11- 
a. Doktora danışmanlığı kriterleri
1. Doktora danışmanının doçent ya da profesör olması, doçent ya da profesörlerin yeterli olmadığı durumlarda en az üç yıl deneyimli yardımcı doçent olması gerekmektedir. (Yüksek lisans öğrencilerinin te danışmanları, öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir.)
2. Doktora tez çalışmasının maddi destek gerektirdiği durumlarda, tez konusu ile ilgili projesi DEÜ BAP’a ya da TÜBİTAK, DPT gibi yurt-içi ya da NIH, Avrupa Topluluğu 6. Çerçeve programı gibi yurt-dışı destek programlarına, vakıflara ya da sanayi kuruluşlarına destek için başvurmuş olması ve en geç Enstitünün her yıl belirleyeceği tarihe kadar projenin kabul belgesi ile ilgili Etik Kuruluna başvuru belgesinin ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Doktora tez çalışmasının maddi destek gerektirmediği tez konusu önerileri için de, en geç Enstitünün her yıl belirleyeceği tarihe kadar ilgili Etik Kurul onay belgesinin ibraz edilmiş olması gerekmektedir. 
3. Öğretim üyeleri, başvuru ile birlikte toplam yüksek lisans için 3 doktora için 6 yılı aşmamış en çok 5 öğrenciye danışmanlık yapabilir.
KARAR 8 –Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Uygulama Esaslarının 24. ve 25. Maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oyçokluğu ( 37 Evet-3 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 9-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliği Yönergesi’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi’nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemizde yapılan “Girişimcilik- Yenilikçilik” çalışmaları hakkında Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören tarafından bilgi verildi.
KARAR 12-Üniversitemizin ilgili akademik birimlerinde “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” dersinin açılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Akademik yükseltmelerde “Girişimcilik – Yenilikçilik” indeksi bağlamında yapılan çalışmalarla ilgili olarak Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse tarafından bilgi verildi.
Görüşmeler sonunda;
Akademik yükseltmelerde “Girişimcilik – Yenilikçilik” indeksi çerçevesinde, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarında gerekli değişikliğin yapılması konusunda çalışılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü örgün ve ikinci öğretim programı öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulu’nun 29.07.2013 tarih ve 86/05 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-Fen Fakültesi Seçmeli Dersler Havuzuna Fakülte Kurulu’nun 05.06.2013 tarih ve 200/02 sayılı kararında yer alan yeni derslerin eklenmesine ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-İşletme Fakültesi İşletme, İktisat, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Fakülte Kurulu’nun 30.05.2013 tarih ve 05/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünün Yandal ve Çift Anadal Programlarına ait öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Fakülte Kurulu’nun 13.05.2013 tarih ve 04/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalında 2013-2014 öğretim yılından itibaren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilimsel Hazırlık Yüksek Lisans Programı açılmasına, öğretim planının onaylanmasına ve Enstitü Kurulu’nun 20.06.2013 tarih ve 03/04 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim DalıÖzel Eğitim Bilimsel Hazırlık Yüksek Lisans Programı ile Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilimsel Hazırlık Yüksek Lisans Programı öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 20.06.2013 tarih ve 03/05 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Özel Eğitim Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 20.06.2013 tarih ve 03/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde 2013-2014 öğretim yılından itibaren “Türkçe Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 30.04.2013 tarih ve 04/02, 04/03, 04/04, 04/05, 04/06, 04/07, 04/11 sayılı kararları ile 04.07.2013 tarih ve 05/06 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.