20.07.2004/711

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.07.2004
Toplantı Sayısı : 711

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Bölümünde yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Bekir Yıldırım?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 3. İlahiyat Fakültesi?nden Arş.Gör. Ali Ertuğrul?un ?Anadolu Selçukluları Devrinde Yazılan Bir Kaynak Olarak El-Veledü?ş-Şefik? isimli doktora çalışması sebebiyle Fars Dili kurslarına katılabilmesi ve araştırmalarına devam edebilmesi için 20.10.2004 ? 20.10.2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Yabancı Diller Yüksekokulu?nda Okutman Adil İzmirli?nin 30.09.2004 ? 30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Ukrayna Kırım Simferepol Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi?nde 26 Temmuz ? 20 Ağustos 2004 tarihleri arasında Prof.Dr. Cengiz Çekil?in yöneticiliğinde Plastik Sanatlar Grubuna girmek isteyen öğrencilere yönelik olarak açılacak hazırlık kurslarının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 6. Yayın Komisyonu Başkanlığı?nın 19.07.2004 tarih ve 248 sayılı kararı.
 7. Akademik kadro aktarması.
 8. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?na aktarılması.
 9. Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Daire Başkanı Vekili Bülent Kıran?ın Rektörlükçe hakkında açılan soruşturma neticesinde tecziye edildiği Kınama cezasına itirazı.
 10. Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan Öğr.Gör. Derya Yaylı?nın 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Litvanya Vilnius Üniversitesinde Türkçe Okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsü?nden Arş.Gör. Uğur Tekir?in, ?Hüssamlar Ocağı Kömürlerinde CaCO3 İçeriğinin Yıkama Yoluyla Azaltılabilirliğinin Etüdü? projesi kapsamında örnek almak üzere 21-23 Temmuz 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak Milas-Yeniköy/Muğla?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü önkayıt-özel yetenek sınavlarına başvuracak adaylardan alınacak önkayıt ve sınav öncesi eğitim ücretlerinin tespiti.
 13. Uygulama Hastanesi?nde uygulanan muayene ücretlerinin 22.07.2004 tarihinden itibaren yükseltilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Doç.Dr. Semih ÇELENK

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Doç.Dr. M.Banu DURUKAN

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Raportör Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Üniversite Yönetim Kurulu 20.07.2004 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İlknur Cöcen izinli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Ferda Aysan, Prof.Dr. Cengiz Çekil, Prof.Dr. Selahattin Parladır ve Prof.Dr. Orhan İçöz izinli, Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan?ın mazeretli olması nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Emin Alıcı, Doç.Dr. Semih Çelenk, Prof.Dr. Hüseyin Elmalı ve Doç.Dr. M.Banu Durukan toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 9., 10., 11., 12. ve 13. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Bölümünde yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Bekir Yıldırım?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İlahiyat Fakültesi?nden ?Anadolu Selçukluları Devrinde Yazılan Bir Kaynak Olarak El-Veledü?ş-Şefik? isimli doktora çalışması Farsça olduğundan ve yazılı kaynakların anılan dilde olması nedeniyle ileri bir düzeyde Farsça gerektiğinden Fars dilini geliştirebilmek, Selçuklu tarihine ve kaynaklarına dair araştırmalar yapmak için Tahran Üniversitesi Uluslararası Fars Dili Araştırmaları Merkezi?nde 82-83 (2003) güz kursuna katılarak bilgi ve görgüsünü arttırmak için İran?da görevlendirilen Arş.Gör.Ali Ertuğrul?un doktora çalışmasını sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, kurlar halinde devam etmekte olan Fars Dili kurslarına katılmak ve araştırmalarına devam etmek üzere 20.10.2004 ? 20.10.2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yabancı Diller Yüksekokulu?nda Okutman Adil İzmirli?nin 30.09.2004 ? 30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Ukrayna Kırım Simferepol Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oy çokluğu (12 Evet ? 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 5- Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde ve Prof.Dr. Cengiz Çekil?in yöneticiliğinde 26 Temmuz ? 20 Ağustos 2004 tarihleri arasında Plastik Sanatlar Grubuna girmek isteyen öğrencilere yönelik olarak açılacak hazırlık kurslarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- A) İlahiyat Fakültesi Dergisi XIX. (Kış-İlkbahar 2004) sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın 500 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no?sunun 09.1400.0000.000/BY.04.033.345 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B) Tıp Fakültesi Dergisi Cilt: 18, Yıl:2004, 2.sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın 400 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no 09.0100.0000.000/BY.04.060.344 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
C) İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt:18, Yıl:2004, 2. sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın 400 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no?sunun 09.0100.0000.000/BY.04.060.344 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
D) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman, Arş.Gör. Hikmet Yavaş ve Arş.Gör. Mustafa Görün?ün hazırlamış olduğu ?Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Anlaşmalarında Avrupa Konseyi? adlı kitabının, Üniversitemiz imkanlarının yeterli olmaması nedeniyle dışarıda bastırılmasına,
E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Çoşkun Can Aktan?ın hazırlamış olduğu ?Privatization and The Turkish Experience? adlı kitabının kendi olanakları ile bastırılmasına,
F) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü?nün Çeşme Vizyonuna Katkılar 04 adlı kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın 500 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no?sunun 09.8888.6000.000/BY.04.005.346 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Bülent Kıran?ın Rektörlükçe hakkında açılan soruşturma neticesinde tecziye edildiği ?Kınama? cezasına itirazının Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği?nin 48. maddesi uyarınca reddine ve cezanın aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan Öğr.Gör. Derya Yaylı?nın 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Litvanya Vilnius Üniversitesinde Türkçe Okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oyçokluğu (12 Evet ? 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 11- Fen Bilimleri Enstitüsü?nden Arş.Gör. Uğur Tekir?in, ?Hüssamlar Ocağı Kömürlerinde CaCO3 İçeriğinin Yıkama Yoluyla Azaltılabilirliğinin Etüdü? projesi kapsamında örnek almak üzere 21-23 Temmuz 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Maden Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak Milas-Yeniköy/Muğla?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü önkayıt-özel yetenek sınavlarına başvuracak adaylardan alınacak önkayıt ve sınav öncesi eğitim ücretlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne ve alınacak ücretlerin Buca Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Hesabına (T.C. Ziraat Bankası) yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.

Kurumu Önkayıt ve Sınav Tanıtım Kursu Ücreti
Buca Eğitim Fakültesi  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 200.000.000.-TL (KDV dahil)


KARAR 13-
Üniversitemiz Hastanesi?nde uygulanan muayene ücretlerinin 22.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
1- ?Ücretli Hasta Poliklinik Muayene Ücreti?nin 13.000.000.-TL?dan 15.000.000.-TL?ya,
2- ?Ücretli Hasta Acil Servis Muayene Ücreti?nin ise 14.750.000.-TL?dan 17.000.000.-TL?sına yükseltilmesine oybirliği ile karar verildi.