20.07.2004/301

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.07.2004
Toplantı Sayısı : 301

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2004-2005 öğretim yılında Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne Önkayıt ? Özel Yetenek Sınavı Sistemi ile alınacak öğrenci kontenjanı, kayıt tarihleri ve koşullarının belirlenmesi.
 3. 2004-2005 öğretim yılından itibaren öğrenci alınacak Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim planının onaylanması.
 4. Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön kayıt-Özel Yetenek ve Sınav Yönergesi taslağının görüşülmesi.
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü?nün yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü?nde ?Endüstri Mühendisliği tezsiz yükseklisans Bilimsel Hazırlık Programı? ile ?Endüstri Mühendisliği tezsiz yükseklisans programı? açılması ve öğretim planlarının onaylanması.
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü?nde ?Metalurji ve Malzeme Mühendisliği? lisansüstü programında Bilimsel Hazırlık Sınıfı açılması ve öğretim planının onaylanması.
 8. Fen Bilimleri Enstitüsü?nde İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Ulaştırma yükseklisans öğretim planı değişikliği ile ?Ulaştırma Doktora Programı? açılması ve öğretim planının onaylanması.
 9. Hemşirelik Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 10. Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 11. Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 12. Fen Edebiyat Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 13. Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 14. Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programı öğretim planında değişiklik yapılması.
 15. İşletme Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 16. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ?Jeotermal Enerji? adı altında bir anabilim dalı kurulması ve bu anabilim dalında Tezli ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları açılması planlarının onaylanması.
 17. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ?Doğal Yapı Taşları ve Süstaşları? adı altında bir anabilim dalı kurulması ve bu anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans programı açılması ve öğretim planının onaylanması
 18. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ?Deprem Yönetimi? adı altında bir anabilim kurulması ve bu anabilim dalında örgün Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması ve öğretim planının onaylanması.
 19. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim planlarında öğretim planı değişiklik.
 20. Üniversitemiz ile Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd Germanistik Enstitüsü arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
 21. Üniversitemiz ile Almanya Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi Protestan Teolojisi Fakültesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
 22. Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu?nun 07.07.2004 tarih ve 5/3 sayılı kararı ile Almanya Göttingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof.Dr. Erwin DEUTSCH?e Hukuk Alanında ?Fahri Doktora? ünvanının verilmesi.
 23. Üniversitemiz Senatosunun 20.07.2004 tarih ve 301/22 sayılı kararı ile oluşturulan beş kişilik komisyonca Almanya Göttingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof.Dr. Erwin DEUTSCH?e Hukuk Alanında ?Fahri Doktora? ünvanı verilmesi ile ilgili hazırlanan raporun sunumu.
 24. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesinde değişiklik yapılması

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. Memduh ÖZDEMİR

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Hasan NERAD

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

Doç.Dr. Semih ÇELENK

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. M.Özlen PEKER

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

Doç.Dr. M.Banu DURUKAN

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Yrd.Doç.Dr. E.Mümtaz TIRAŞIN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Gülersu İRKİN

 

Prof.Dr. Mine YÜCESOY

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Doç. Ümit İŞGÖRÜR

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Ayşen OLGUN

 

Raportör Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Üniversite Senatosu 20.07.2004 Salı günü saat 14.00?de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında onbir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan, Prof..Cengiz Çekil, Prof.Dr. Selahattin Parladır, Prof.Dr. Orhan İçöz, Prof.Dr. Bülent Cihangir, Prof.Dr. Nur Olgun, Prof.Gülser Eryümlü ve Prof.Dr. Alpaslan Usal?ın izinli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Emin Alıcı, Doç.Dr. Semih Çelenk, Prof.Dr. Hüseyin Elmalı ve Doç.Dr. Banu Durukan ile Müdür Vekilleri, Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Tıraşın, Prof.Dr. Gülersu İrken, Prof.Dr. Mine Yücesoy, Doç. Ümit İşgörür ve Prof.Dr. Ayşen Olgun toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Memduh Özdemir, Prof.Dr. Semiramis Yağcıoğlu, Prof.Dr. Fırat Kutluk, Prof.Dr. Hasan Nerad, Prof.Dr. Sezai Göksu, Prof.Dr. Nurullah Akkoç ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan yıllık izinli, Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden, Prof.Dr. Özlen Peker ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk mazeretli, Prof.Dr. Feza Akgür görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 22., 23. ve 24. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR  1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR  2- 2004-2005 öğretim yılında Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne Önkayıt-Özel Yetenek Sınavı Sistemi ile alınacak öğrencilerle ilgili sınav tarihlerinin ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- 2004-2005 öğretim yılından itibaren öğrenci alınacak olan Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne ait öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi?nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 5- Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Restorasyon Yükseklisans Programlarında önerilen ?ARC 595 Uzay Geometri ve Mimarlıktaki Uygulamaları 2+2? dersinin seçmeli ders olmak kaydıyla, diğer yükseklisans ve doktora programlarının öğretim planlarının değişikliklerinin ekteki şekilde kabulüne ve bu değişikliklerin 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen Bilimleri Enstitüsü?nde ?Endüstri Mühendisliği Tezsiz Bilimsel Hazırlık Programı? ile ?Endüstri Mühendisliği Tezsiz yükseklisans Programı? açılmasına ve öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Fen Bilimleri Enstitüsü?nde ?Metalurji ve Malzeme Mühendisliği? lisansüstü programında Bilimsel Hazırlık Sınıfı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında ?Ulaştırma Doktora Programı?nın açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- 2004-2005 öğretim yılından itibaren Hemşirelik Yüksekokulu öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 11. maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 12- Fen-Edebiyat Fakültesi?nin; 
a) Kimya Bölümü 1.sınıf öğretim planında değişiklik yapılmasına ve 2.sınıf aktif öğretim planının onaylanmasına,
b) Dilbilim Bölümü 4.sınıf aktif öğretim planının onaylanmasına,
c) Matematik bölümü 3.ve 4.sınıf öğretim planında değişiklik yapılmasına,
d) Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü 1., 2., 3. sınıf aktif öğretim planında değişiklik yapılmasına, 4.sınıf aktif öğretim planının onaylanmasına, 
e) Arkeoloji Bölümü 1., 2., 3.sınıf öğretim planında değişiklik yapılmasına, 4.sınıf aktif öğretim planının onaylanmasına,
f) İstatistik Bölümü 1.,2.,3.sınıf öğretim planında değişiklik yapılmasına, 4.sınıf aktif öğretim planının onaylanmasına ve bu değişikliklerin 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Adalet Meslek Yüksekokulunun öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Güzel Sanatlar Enstitüsü?nün Tekstil Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İşletme Fakültesi?nin İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ile Turizm İşletmeciliği Bölümlerine ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere ?Jeotermal Enerji? Anabilim dalı kurulmasına, bu anabilim dalında ?Jeotermal Enerji Yüksek Lisans Programı ile Jeotermal Enerji İkinci Öğretim Tezsiz Yükseklisans? programı açılmasına ve öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına konunun 2547 Sayılı Kanunun 7-d/2, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 5/d maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 17- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere ?Doğal Yapı Taşları ve Süstaşları? adı altında bir anabilim dalı kurulmasına, ve bu anabilim dalında Yükseklisans Programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve bu konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile Lisanüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4. ve 5/d maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere ?Deprem Yönetimi? adı altında bir anabilim dalı kurulmasına, bu anabilim dalında Tezsiz Yükseklisans Programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Güzel Sanatlar Fakültesinin Sinema-TV Bölümünün öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz ile Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd Germanistik Enstitüsü arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik?in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Üniversitemiz ile Almanya Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi Protestan Teolojisi Fakültesi arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik?in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemiz Senatosu?nun19.02.1985 tarih ve 71/3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan ?Üniversitemizde Fahri Doktor Ünvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar?ın 3.maddesine göre aşağıda isimleri belirlenen beş kişilik bir komisyonun kurulmasına ve komisyonca hazırlanacak rapor görüşülmek üzere oturuma saat 15.50?ye kadar ara verilmesine oybirliği ile karar verildi.
-Prof.Dr. Sadık ACAR, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Öğrt.Üys.
-Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN, Tıp Fakültesi Dekanı,
-Prof.Dr. Recep YAPAREL, Din Bil.Arş.Enst.Müdürü,
-Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER, Sosyal Bil.Enst.Müdürü,
-Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU, Hemodiyaliz ve Trans.Ens.Müd.
KARAR 23- Sağlık Hukuku Alanında çok önemli katkıları olduğu, 
-Bu alanda yayımlanmış çok sayıda eseri bulunduğu,
-Üniversitemize bağlı Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlilerinin yetişmesinde katkıda bulunduğu,
-Fakülte Kütüphanesinin gelişiminde önemli destekleri olduğu,
-Bilimsel kişiliği ile Türkiye ve Almanya arasında iktisadi ilişkilerin gelişmesinde, gelecekte çok önemli katkıları olabileceği hususları dikkate alınarak, 
Almanya Göttingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof.Dr. Erwin DEUTSCH?e Hukuk Alanında ?Fahri Doktora? ünvanı verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.