20.05.2014/424

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.05.2014
Toplantı Sayısı : 424

GÜNDEM       :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Soma’da yaşadığımız maden faciası ile ilgili aşağıdaki bildirinin kamuoyuna duyurulması.
  3. Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 2014-2015 öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler ile mezun olan öğrenciler için açılacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjanlarının ve lisans öğrenimine devam eden öğrenciler için programa kabul koşullarının belirlenmesi.
  4. Hukuk Fakültesi öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  5. 2014-2015 öğretim yılında Ön Kayıt Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşulların belirlenmesi.
  6. 2014-2015 Öğretim yılında Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları ve meslek yüksekokullarına intibak kontenjanlarının belirlenmesi.
  7. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi’nin 10 ve 11. maddelerinde değişiklik yapılması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Nur OLGUN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Utku UTKULU
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Yrd.Doç.Dr. Koray DOĞAN
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
 
Yrd.Doç.Dr. M.Emin ELMACI
 
Prof.Dr. Ferah YILMAZ
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Doç.Dr. Koray ATİLA
 
Doç.Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR
 
Öğr.Gör. Nergis Melis ULUĞTEKİN
 
Prof.Ayhan Kerim GÜRERK
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Atilla AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Senatosu 20.05.2014 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında sekiz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. Yunus Doğan, Prof.Dr. Kamil Tüğen, Prof.Dr. Yıldırım Ertutar, Doç.Dr. Ali Günay Balım, Prof.Dr. Ayşe Okur, Prof.Dr. Nur Olgun, Prof.Dr. Utku Utkulu görevli/mazeretli olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Faik Erdeniz Özel ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Esra Çoker, Yrd.Doç.Dr.Koray Doğan Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Emin Elmacı, Prof.Dr. Ferah Yılmaz ve Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar toplantıya katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-Soma’da yaşadığımız maden faciası ile ilgili aşağıdaki bildirinin kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
KAMUOYU DUYURUSU
“Soma’da yaşadığımız ve Türk Milleti’ni yasa boğan “maden faciasının acısı” yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Emekleri ile ülkemizin yarınlarına hizmet eden madenci kardeşlerimizi yitirmenin acısı çok büyüktür.
Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu olarak; şehit madencilerimize Allah’tan “rahmet”, aileleri, yakınları ve Türk Milleti’ne “başsağlığı”, yaralı kurtulan kardeşlerimize “acil şifalar” dileklerimizi ve onların her zaman yanlarında olacağımız sözümüzü yineliyoruz.
Bünyesinde “Maden Mühendisliği”, “Hukuk Fakültesi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitim birimleri olan Dokuz Eylül Üniversitesi olarak; bilim ışığının aydınlığında böylesi karanlık günlerin tekrar yaşanmaması için çalıştığımızı ve bu çalışmalarımızı her geçen gün artan bir ivmeyle sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 2014-2015 öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler ile mezun olan öğrenciler için açılacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjanlarının ve lisans öğrenimine devam eden öğrenciler için programa kabul koşullarının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Hukuk Fakültesi öğretim planında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 19.03.2014 tarih ve 03/04 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2014-2015 öğretim yılında Üniversitemize ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrencilerle ilgili kurs, sınav ve kayıt tarihleri ile koşullarının birimlerden teklif edildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- 2014-2015 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.