20.03.2020/536

Yayınlanma Tarihi: 12-06-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.03.2020                                                                             Toplantı Sayısı : 536

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca ders ve sınavların uzaktan öğretim yoluyla yapılması konusu.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Engin AKDENİZ     

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ  

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Övünç BARDAKOĞLU

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Senatosu 20 Mart Cuma günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında 1 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Remzi Yağcı raporlu olması nedeniyle toplantı Dekan Vekili Prof.Dr. Engin Akdeniz katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan izinli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek  maddenin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca ders ve sınavların uzaktan öğretim yoluyla yapılması konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda

1-Teorik derslerin uzaktan öğretim yoluyla yapılması konusu ile ilgili olarak;

  1. Derslerin teorik saatlerinin senkron (eş zamanlı) / asenkron (eş zamanlı olamayan) veya her iki yöntem birlikte kullanılarak yapılmasına, bu amaçla hazırlanan materyallerin DEUZEM ve kullanılacak diğer sistemlere yüklenmesine,
  2. Uygulamadan ayrı olarak yürütülemeyecek nitelikte olan teorik derslerin uzaktan öğretim yoluyla yapılmamasına, bu suretle uzaktan öğretim yoluyla verilemeyen derslerin daha sonra yoğunlaştırılmış olarak telafi edilmesine,
  3. Lisansüstü eğitimde tez danışmanlık, proje, seminer ve uzmanlık derslerinin de uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına,
  4. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitim havuzundan ders alınmamasına, sadece ders içeriklerinin kullanılmasına,

   2- Ara sınavlar ile ilgili olarak

a.Ödevlerin haftalık olarak verilerek sistem üzerinden toplanmasına ve her ödeve sistem üzerinden geri bildirim yapılabilmesine,

b. 03.2020-03.04.2020 tarihleri arasında üç haftalık süre içerisinde sınav yapılmamasına,

3- Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmalarının “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşulunu sağlanabilmesi halinde uzaktan öğretim yoluyla yapılabilmesine,

oy birliği ile karar verildi.