20.01.2020/1426

Yayınlanma Tarihi: 24-02-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  20.01.2020                                                                     Toplantı Sayısı : 1426

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Firengiz Paşayeva Yunus hakkındaki raporlar.
 3. Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç. Pınar Uçman Karaçal hakkındaki raporlar.
 4. 12.2019 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen Profesör kadroları için jüri tespiti.
 5. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan ve 30.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Efe Sezer’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Fakültesi’nde görev yapan ve 05.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özlem Bilgili’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan ve 02.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Övün Selim Martin’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan ve 12.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Duygu Totur Pamık’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan ve 11.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr.Ömer Aydın’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görev yapan ve 06.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ferah Ayyılmaz Aras’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görev yapan ve 15.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Mustafa Özdemir’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görev yapan ve 24.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Doç.Dr. Gürhan Yellice’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 14.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Murat Aydemir’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 15.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Leyla Berberoğlu’nun 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 15. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 18.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Duygu Güler’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 16. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 06.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Yeliz Demirhan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 17. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 09.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan İbrahim Yüksel’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 18. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 11.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Kezban Özçelik Kaynak’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 19. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 17.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Emine Mine İnanç Demir’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 20. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 25.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Neslihan Sarı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 21. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan ve 12.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Turgut Yiğit’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 22. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan ve 22.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Gürkan Beyazgül’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 23. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan ve 10.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ersan Bellitaş’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 24. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden sanatta yeterlik kazanmış olan Arş.Gör. Neda İsmail Atar ile Araş.Gör. Mert Taşkın Demir’in Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 25. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan Araş.Gör.Dr. Nehir Balcı Yıldız’ın Yüksekokulun 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Denizcilik Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Bayram Bilge Sağlam, Araş.Gör.Dr. Erdem Kan ile Araş. Gör.Dr. Onur Akdaş’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 27. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Aykut Tunçel’in, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde “JEF 3609 Jeofizikte Özel Konular II (PDÖ) (2+2)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 28. Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 07.01.2020 tarihli ve 662 sayılı kararı.
 29. Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimince İşletmenin diğer birimlerinden alınan borçların yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle söz konusu borç tutarının Sağlık Hizmetleri Birimine terkin edilmesi.
 30. Akademik kadro aktarması

Toplantıda Bulunanlar       

Toplantıda Bulunanmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR   

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI 

 

Doç.Dr. Başak KARPUZ           

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN 

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN     

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

 

Doç.Dr. Başak BAYKARA    

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

 

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 20.01.2020 Pazartesi günü saat 16.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.

Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Aylin Alın ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Celiloğlu görevli/izinli oldukları için Dekan Vekilleri Doç.Dr. Başak Karpuz ile Doç.Dr. Başak Baykara toplantıya katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Murat Celiloğlu görevli olduğu için toplantıya katılamadı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek  maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-Prof.Dr. Firengiz Paşayeva Yunus hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Firengiz Paşayeva Yunus’un profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3-Doç. Pınar Uçman Karaçalı hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç. Pınar Uçman Karaçalı’nın profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- Denizcilik Fakültesi Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sadık Özlen Başer ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Durmuş Ali DEVECİ / Dokuz Eylül Üniv. Denizcilik Fakültesi

–  Prof.Dr.Osman Kamil SAĞ / Piri Reis Üniversitesi- Denizcilik Fakültesi

–  Prof.Dr.Ayşe Güldem CERİT / Dokuz Eylül Üniversitesi- Denizcilik Fakültesi

–  Prof.Dr.Barbaros GÖNENÇGİL / İstanbul Üniversitesi- Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.İbrahim Hakan YETKİNER / İzmir Ekonomi Üniversitesi- İşletme Fakültesi

–  Prof.Dr.Aydın SARI / Pamukkale Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -Yedek

–  Prof.Dr.Muhammet BORAN / Karadeniz Teknik Üniv. – Sürmene Deniz Bil. Fak.-Yedek

KARAR 5- Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Melih Tınal ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Hakkı UYAR / Dokuz Eylül Üniversitesi- Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Mehmet TEMEL / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Zehra ASLAN / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi- Fen-Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Enis ŞAHİN / Sakarya Üniversitesi- Fen-Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Zekai GÜNER / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi- Ereğli Eğitim Fakültesi

–  Prof.Dr.Bülent BAKAR / Marmara Üniversitesi- Fen Edebiyat Fakültesi -Yedek

–  Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN / Ankara Üniv.- Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü -Yedek

KARAR 6- Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr.Dilşen İnce Erdoğan ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Enis ŞAHİN / Sakarya Üniversitesi- Fen-Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Bünyamin KOCAOĞLU / Ondokuz Mayıs Üniversitesi- Fen-Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Bayram AKÇA / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Hakan UZUN / Ankara Üniversitesi- Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

–  Prof.Dr.Osman AKANDERE / Necmettin Erbakan Üniv.-Ahmet Keleşoğlu Eğt. Fak.

–  Prof.Dr.Saime YÜCEER / Bursa Uludağ Üniversitesi- Edebiyat Fakültesi -Yedek

–  Prof.Dr.Tahir KODAL / Pamukkale Üniversitesi- Eğitim Fakültesi -Yedek

KARAR 7- Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Makbule SABZİYEVA / Anadolu Üniversitesi- Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Türkan OLCAY / İstanbul Üniversitesi- Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Firengiz PAŞAYEVA YUNUS / Kafkas Üniversitesi- Fen Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Zeynep BAĞLAN ÖZER / Ankara Hacı Bayram Veli Üniv.- Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Naile HACIZADE / Selçuk Üniversitesi – Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Sevinç ÜÇGÜL / Erciyes Üniversitesi- Edebiyat Fakültesi -Yedek

–  Prof.Dr.Emine İNANIR / İstanbul Üniversitesi- Edebiyat Fakültesi -Yedek

KARAR 8- Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Başak Karpuz ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Halil ORUÇ / Dokuz Eylül Üniversitesi- Fen Fakültesi

–  Prof.Dr.Abdullah ÖZBEKLER / Atılım Üniversitesi- Fen-Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Fatma KARAKOÇ / Ankara Üniversitesi- Fen Fakültesi

–  Prof.Dr.Ayşe Feza GÜVENİLİR / Ankara Üniversitesi- Fen Fakültesi

–  Prof.Dr.Emine MISIRLI / Ege Üniversitesi- Fen Fakültesi

–  Prof.Dr.Oktay DUMAN / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv. – Fen-Edebiyat Fak. -Yedek

–  Prof.Dr.Dursun IRK / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- Fen-Edebiyat Fakültesi –Yedek

KARAR 9- Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ferhat Matur ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Mustafa SÖZEN / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi- Fen-Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Şakir Önder ÖZKURT / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi- Eğitim Fakültesi

–  Prof.Dr.İrfan KANDEMİR / Ankara Üniversitesi- Fen Fakültesi

–  Prof.Dr.Ahmet KARATAŞ / Niğde Ömer Halisdemir Üniv.- Fen-Edebiyat Fakültesi

–  Prof.Dr.Hasan H. BAŞIBÜYÜK / Akdeniz Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Fakültesi

–  Prof.Dr.C. Varol TOK / Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.- Fen-Edebiyat Fak. -Yedek

–  Prof.Dr.Haluk KEFELİOĞLU / Ondokuz Mayıs Üniv.- Fen-Edebiyat Fak. -Yedek

KARAR 10- Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emel Kuruoğlu Kandemir ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Efendi NASİBOĞLU / Dokuz Eylül Üniversitesi- Fen Fakültesi

–  Prof.Dr.Nuran BAYRAM ARLI / Bursa Uludağ Üniv.- İktisadi ve İdari Bil. Fak. Fakültesi

–  Prof.Dr.Urfat NURİYEV / Ege Üniversitesi- Fen Fakültesi

–  Prof.Dr.Dilek ALTAŞ / Marmara Üniversitesi- İktisat Fakültesi

–  Prof.Dr.Adil OĞUZHAN / Trakya Üniv.- Keşan Yusuf Çapraz Uygul. Bil. Y.Okulu

–  Prof.Dr.Ferhan ÇEBİ / İstanbul Teknik Üniversitesi- İşletme Fakültesi -Yedek

–  Prof.Dr.Cüneyt GÜZELİŞ / Yaşar Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi -Yedek

KARAR 11- Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr.Mehmet Refik Korkusuz ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Mustafa ALP / Dokuz Eylül Üniversitesi- Hukuk Fakültesi

–  Prof.Dr.Coşkun SARAÇ / Dokuz Eylül Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

–  Prof.Dr.Fahrettin KORKMAZ / İstanbul Aydın Üniversitesi- Hukuk Fakültesi

–  Prof.Dr.Muhammed Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv.- Hukuk Fakültesi

–  Prof.Dr.Kadir ARICI / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Hukuk Fakültesi

–  Prof.Dr.Serkan ODAMAN / Dokuz Eylül Üniv.- İktisadi ve İdari Bil. Fak. -Yedek

–  Prof.Dr.Aydın BAŞBUĞ / İstanbul Sabahattin Zaim Üniv.- Hukuk Fakültesi -Yedek

KARAR 12- Mühendislik Fakültesi Telekomunikasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Olcay Akay ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Emine Yeşim ZORAL / Dokuz Eylül Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Metin Hüseyin SABUNCU / Dokuz Eylül Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Mustafa GÜNDÜZALP / Yaşar Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Enver TATLICIOĞLU / İzmir Yüksek Teknoloji Ens.- Mühendislik Fak.

–  Prof.Dr.Aydın KIZILKAYA / Pamukkale Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Mustafa SEÇMEN / Yaşar Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi -Yedek

–  Prof.Dr.İbrahim ALTUNBAŞ / İstanbul Tek.Üniv.- Elektrik-Elektronik Fak. -Yedek

KARAR 13- Mühendislik Fakültesi Yapı Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özgür Özçelik ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Hilmi LUŞ / Boğaziçi Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Ahmet YAKUT / Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Barış BİNİCİ / Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Alper İLKİ / İstanbul Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi

–  Prof.Dr.Ayşe DALOĞLU / Karadeniz Teknik Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Korhan ÖZGAN / Karadeniz Teknik Üniv. – Mühendislik Fakültesi -Yedek

–  Prof.Dr.Mehmet ÜLKER / Fırat Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi -Yedek

KARAR 14- Mühendislik Fakültesi Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Levent Malgaca ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Yusuf ARMAN / Dokuz Eylül Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Hira KARAGÜLLE / Dokuz Eylül Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Yavuz YAMAN / Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.İsa YEŞİLYURT / Uşak Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Metin AYDOĞDU / Trakya Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Hasan YILDIZ / Ege Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi -Yedek

–  Prof.Dr.Vahit MERMERTAŞ / İstanbul Teknik Üniv.- Makina Fakültesi -Yedek

KARAR 15- Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Vildan Sülar ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Osman BABAARSLAN / Çukurova Üniv.- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

–  Prof.Dr.Muzaffer Sevil YEŞİLPINAR / Dokuz Eylül Üniv. – Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Emel ÖNDER KARAOĞLU / İstanbul Tek. Ünv.- Tekstil Tek. ve Tas.Fak.

–  Prof.Dr.Abdülkadir BİLİŞİK / Erciyes Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

–  Prof.Dr.Binnaz MERİÇ KAPLANGİRAY / Bursa Uludağ Üniv.- Mühendislik Fak.

–  Prof.Dr.Sibel KAPLAN / Süleyman Demirel Üniv.- Mühendislik Fakültesi -Yedek

–  Prof.Dr.Arzu MARMARALI / Ege Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi -Yedek

KARAR 16- Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tutku Didem Altun ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Deniz GÜNER / Dokuz Eylül Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi

–  Prof.Dr.Mine TANAÇ ZEREN / Dokuz Eylül Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi

–  Prof.Dr.Şeniz ÇIKIŞ / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü- Mimarlık Fakültesi

–  Prof.Dr.Neslihan DOSTOĞLU / İstanbul Kültür Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi

–  Prof.Dr.Tülin GÖRGÜLÜ / Yıldız Teknik Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi

–  Prof.Dr.Murat Bengisu / İzmir Ekonomi Üniv. – Güzel San. ve Tasarım Fak. -Yedek

–  Prof.Dr.Sıdıka Çetin / Süleyman Demirel Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi -Yedek

KARAR 17- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nihan Özgüven Tayfun ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

–  Prof.Dr.Semra AYTUĞ / Dokuz Eylül Üniv. – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

–  Prof.Dr.Ali ÖZDEMİR / Dokuz Eylül Üniv. – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

–  Prof.Dr.Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU / Ege Üniv.- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

–  Prof.Dr.Serap ÇABUK / Çukurova Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

–  Prof.Dr.Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI / Trabzon Üniversitesi- İletişim Fakültesi

–  Prof.Dr.Serdar PİRTİNİ / Marmara Üniversitesi- İşletme Fakültesi -Yedek

–  Prof.Dr.Gülgün Nazan GÜNAY / Ege Üniv. – İktisadi ve İdari Bilimler Fak. -Yedek

KARAR 18-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan ve 30.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Efe Sezer’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Fakültesi’nde görev yapan ve 05.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özlem Bilgili’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan ve 02.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Övün Selim Martin’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan ve 12.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Duygu Totur Pamık’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan ve 11.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Ömer Aydın’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görev yapan ve 06.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ferah Ayyılmaz Aras’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görev yapan ve 15.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Mustafa Özdemir’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 25-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görev yapan ve 24.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Doç.Dr. Gürhan Yellice’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 14.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Murat Aydemir’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 15.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Leyla Berberoğlu’nun 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 18.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Duygu Güler’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 06.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Yeliz Demirhan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 09.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan İbrahim Yüksel’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 31-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 11.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Kezban Özçelik Kaynak’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 32-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 17.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Emine Mine İnanç Demir’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 33-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 25.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Neslihan Sarı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 34-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan ve 12.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Turgut Yiğit’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 35-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan ve 22.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Gürkan Beyazgül’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 36-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan ve 10.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ersan Bellitaş’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 37-Güzel Sanatlar Fakültesi’nden sanatta yeterlik kazanmış olan Arş.Gör. Neda İsmail Atar ile Araş.Gör. Mert Taşkın Demir’in Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde Fakülte Yönetim Kurulunun 25.12.2019 tarihli ve 37/2-3 sayılı kararlarında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 38-Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan Araş.Gör.Dr. Nehir Balcı Yıldız’ın Yüksekokulun 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde Yüksekokul Yönetim Kurulunun 02.01.2020 tarihli ve 1/4 sayılı kararlarında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin  uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 39-Denizcilik Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Bayram Bilge Sağlam, Araş.Gör.Dr. Erdem Kan ile Araş. Gör.Dr. Onur Akdaş’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde Dekanlığın 03.01.2020 tarihli ve 24, 25, 26 ve 27 sayılı yazılarında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin  uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 40-Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Aykut Tunçel’in, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde “JEF 3609 Jeofizikte Özel Konular II (PDÖ) (2+2)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 41- Üniversite Yayın Komisyonunun 07.012020 tarihli ve 662 sayılı kararı  incelendi.

            Görüşmeler sonunda;

A- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Yedi: Sanat ve Tasarım ve Bilim Dergisi’nin Ocak 2020, 23.sayısının 100 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

 1. a) Esere verilecek yayın numarasının: 1200.0000.000/BY.020.053.1030 olarak tespitine,
 2. b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

B- Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi’nin Ocak 2020, Cilt 22, 64.sayısının 250 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

 1. a) Esere verilecek yayın numarasının: 2800.0000.000/BY.020.029.1031 olarak tespitine,
 2. b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

C- Danışmanlığını Hemşirelik Fakültesi’nden Doç.Dr. Özlem Bilik’in yürüttüğü doktora öğrencisi Çiğdem Kaya’nın doktora tezinde kullanılmak üzere hazırlanan “Total Diz Protezi Ameliyatı Olan Hastalar İçin Eğitim Kitapçığı” adlı eğitim kitapçığının 70 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

 1. a) Esere verilecek yayın numarasının: 1800.0000.000/Dİ.020.014.1032 olarak tespitine,
 2. b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

KARAR 42-Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimince İşletmenin diğer birimlerinden alınan ve aşağıda yer alan borç tutarlarının,  yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle Sağlık Hizmetleri Birimine terkin edilmesine oy birliği ile karar verildi.

SAĞLIK HİZMETİNDEN ALACAKLAR

Birim

Tutar

Hukuk Fakültesi

   110.600,00 TL

Buca Eğitim Fakültesi

2.600.000,00 TL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

   110.000,00 TL

Mühendislik Fakültesi

3.365.700,00 TL

DESEM

   190.000,00 TL

KARAR 43-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 44- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör  kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım ve Yazarlık Anasanat Dalına; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 45-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Doktor Öğretim Üyesi  kadrosunun Veteriner Fakültesi Veterinerlik Fizyolojisi Anabilim Dalına; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 46-– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1. derece doçent kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalına.

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4. derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1. derece doçent kadrosunun, profesör kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4. derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1. derece doçent kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4. derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1. derece doçent kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4. derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1. derece doçent kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalın

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4. derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1. derece doçent kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4. derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1. derece doçent kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4. derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1. derece doçent kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4. derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalına,

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesinin 2. fıkrası ve 3. fıkrası uyarınca aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.