19.12.2019/525

Yayınlanma Tarihi: 06-02-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.12.2019                                                                        Toplantı Sayısı : 525

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 05.08.2019 tarihli ve 514/2 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile dağılımı yapılan atama izinlerinden 1 adedinin Öğretim görevlisi (uygulamalı birim) olarak değiştirilmesi.

 

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ

Prof.Dr. Ercan AKPINAR 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI   

 

Prof.Dr. Aylin ALIN

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. M.Refik KORKUSUZ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU 

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL     

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN   

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Doç.Dr. Gökçeçiçek SAVAŞIR  

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof. Ayhan Kerim GÜRERK

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK   

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr. Turgay BUCAK

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Senatosu 19.12.2019 Perşembe günü saat 15.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör V. Prof.Dr. Uğur Malayoğlu başkanlığında 3 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Mine Tanaç Zeren ve Prof.Dr. Mehmet Güçlü görevli, Doç.Dr. Neslihan Günüşen raporlu olması nedeniyle toplantıya katılamadılar.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesinin 2.fıkrası ile aynı karar uyarınca ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunun 05.08.2019 tarihli ve 514/2 sayılı kararı ile Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına dağılımı yapılan öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosunun aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi  

Kardiyoloji

Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim)