19.12.2019/1422

Yayınlanma Tarihi: 06-02-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  19.12.2019                                                                     Toplantı Sayısı : 1422

GÜNDEM         :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Akademik kadro aktarması.

 

Toplantıda Bulunanlar       

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI 

 

Prof.Dr. Aylin ALIN          

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN 

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN     

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

 

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 19.12.2019 Perşembe  günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör V.  Prof.Dr. Uğur Malayoğlu başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

Prof.Dr. Mine Tanaç Zeren ile Prof.Dr. Mehmet Güçlü görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-Üniversite Senatosu kararı ile birimlere dağılımı yapılan 1 adet atama izninin kullanımı için Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosunun Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.