19.12.2017/1331

Yayınlanma Tarihi: 12-02-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.12.2017
Toplantı Sayısı : 1331
GÜNDEM    :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Öztürk hakkındaki raporlar.
 3. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 950,93 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 4. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 968.173,25 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 5. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 17.493,22 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.864,40 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DEDAM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.777,76 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (DAUM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 64.406,78 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 225.067,68 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 58.905,09 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Denizcilik Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 10.280 TL tutarında ödenek aktarması.
 12. Devlet Konservatuvarı 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 10.000 TL tutarında ödenek aktarması.
 13. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Tayfun Çiçek’in yürütücüsü olduğu “Balıkesir menşeili bir demir cevherinin zenginleştirme olanaklarının araştırılması ve uygun prosesin tasarımı üzerine araştırma” projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 14. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. C.Okay Aksoy’un yürütücüsü olduğu “Patlamaların etkilerini en aza indirmek için yeni model oluşturulması” projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 15. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Turgay Onargan’ın Tekirdağ/Çerkezköy – İstanbul/Çatalca kömür sahasında kömür damarı ve çevreleyen kayaçlarda özel teknikler kullanılarak MTA tarafından yapılacak jeoteknik sondaj ve kömür sondajlarının bilimsel ve teknik açıdan kontrol ve denetimi, bu sondajlardan alınacak numuneler üzerinde MTA tarafından yapılacak kaya/zemin mekaniği test sonuçlarına dayalı kaya ve zemin mekaniği temelli Maden tasarımına Yönelik Jeoteknik Modeli’nin oluşturulmasında Danışmanlık Hizmeti verilmesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 16. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 17. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 18. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 19. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 20. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Volkan Hancı hakkındaki raporlar.
 21. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Suat Uçar’ın, 2016 Aralık döneminde yayın aşamasından doçentlik bilim sınavına başvuran Yrd.Doç.Dr. Erol Asker’in vefat etmesi nedeniyle doçentlik eser inceleme jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 22. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. M.Necdet Alpaslan’ın, 14.12.2017-23.12.2017 tarihleri arasında raporlu olması nedeniyle 22.12.2017tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Necati Kayaalp’in doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 23. Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan ve 11.02.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ömer Aydın’ın 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 24. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Çin uyruklu Hongling Yuan’ın 13.02.2018 tarihinden itibaren 12.02.2020 tarihine kadar 2 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (uzman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 25. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Türkan Günay’ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek olan “Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 11.Toplantısı”na katılmak üzere, 21.12.2017 tarihinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, konaklamalı olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 80.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi uyarınca kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Torbalı Meslek Yüksekokulu 2017 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 230.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 28. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 29. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 30. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan : Prof.Dr. Erdal ÇELİK – Rektör V. Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL – Rektör Yrd.  
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK – Rektör Yrd.  
Üyeler :  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Şennur SOMALI  
Prof. A. Mümtaz SAĞLAM  
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Mustafa ALP  
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN  
Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU  
Prof.Dr. Atilla ORBAY  
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL  
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Osman YILMAZ  
Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
Prof.Dr. Asuman ALTAY  
Prof.Dr. Mete EDİZER  
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT  

Üniversite Yönetim Kurulu 19.12.2017 Salı günü saat 14.30’da Torbalı Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

Prof.Dr. Yasemin Arbak mazeretli/görevli olduğundan toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Güzin Özdağoğlu katıldı.

Prof.Dr. E.İlknur Cöcen görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 29. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Öztürk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hasan Öztürk hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hasan Öztürk’ün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : İşletme Fakültesi Dekan V. Doç.Dr. Güzin Özdağoğlu konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 950,93 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 968.173,25 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 17.493,22 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.864,40 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DEDAM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.777,76 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (DAUM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 64.406,78 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 225.067,68 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 58.905,09 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Denizcilik Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 10.280 TL tutarında ödeneğin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 04.12.2017 tarih ve 50/2 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Devlet Konservatuvarı 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 10.000 TL tutarında ödeneğin Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun 15.12.2017 tarih ve 29/2 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Tayfun Çiçek’in yürütücüsü olduğu “Balıkesir menşeili bir demir cevherinin zenginleştirme olanaklarının araştırılması ve uygun prosesin tasarımı üzerine araştırma” konulu projesinin Ar-Ge çalışmaları kapsamında olmadığından 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. C.Okay Aksoy’un yürütücüsü olduğu “Patlamaların etkilerini en aza indirmek için yeni model oluşturulması” konulu projesinin Ar-Ge çalışmaları kapsamında olmadığından 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Turgay Onargan’ın Tekirdağ/Çerkezköy – İstanbul/Çatalca kömür sahasında kömür damarı ve çevreleyen kayaçlarda özel teknikler kullanılarak MTA tarafından yapılacak jeoteknik sondaj ve kömür sondajlarının bilimsel ve teknik açıdan kontrol ve denetimi, bu sondajlardan alınacak numuneler üzerinde MTA tarafından yapılacak kaya/zemin mekaniği test sonuçlarına dayalı kaya ve zemin mekaniği temelli Maden tasarımına Yönelik Jeoteknik Modeli’nin oluşturulmasında Danışmanlık Hizmeti verilmesi Ar-Ge çalışmaları kapsamında olmadığından 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Volkan Hancı ile ilgili konunun gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
Not : İşletme Fakültesi Dekan V. Doç.Dr. Güzin Özdağoğlu konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 21 İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Suat Uçar’ın, 2016 Aralık döneminde yayın aşamasından doçentlik bilim sınavına başvuran Yrd.Doç.Dr. Erol Asker’in vefat etmesi nedeniyle doçentlik eser inceleme jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22 Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. M.Necdet Alpaslan’ın, 14.12.2017-23.12.2017 tarihleri arasında raporlu olması nedeniyle 22.12.2017tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Necati Kayaalp’in doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23 Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan ve 11.02.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ömer Aydın’ın 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Çin uyruklu Hongling Yuan’ın 13.02.2018 tarihinden itibaren 12.02.2020 tarihine kadar 5.282,13 TL brüt ücretle 2 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (uzman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25 Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Türkan Günay’ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek olan “Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 11.Toplantısı”na katılmak üzere, 21.12.2017 tarihinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, konaklamalı olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01 (902) no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26 Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 80.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi uyarınca kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27 Torbalı Meslek Yüksekokulu 2017 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 230.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 18.12.2017 tarih ve 23/2 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.