19.12.2016/1281

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.12.2016
Toplantı Sayısı : 1281

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 16.12.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, alanında lisans sonrası en az iki yıl deneyimli olmak nitelikli 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin tespit edilmesi.
 3. Edebiyat Fakültesi’nden ABD uyruklu Dr. Carl Jeffrey Boon’un, 15.02.2017 tarihinden itibaren 14.02.2018 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Eylem Ezgi Özdemir’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Türkçe Öğretmenliği programında doktora eğitimine devam etmesi.
 5. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfında (TOBAV) Orff-Schulwerk eğitmenlerine gönüllü (ücretsiz) olarak danışmanlık yapmak ve çocukların sanat eğitimine yönelik araştırma yürütmek üzere 06.12.2016 tarihinden 30.06.2017 tarihine kadar (mesai saatleri dışında ve hafta sonları) asli görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Emir Özeren’in, İngiltere Southampton Üniversitesi’nde Uluslararası Proje kapsamında araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere, 20.02.2017-20.02.2018 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddenin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Emrah Gülay’ın, Ulusal Singapur Üniversitesi Risk Yönetimi Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.02.2017-31.01.2018 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı, masrafların Fakülte bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddenin 1.fıkrası uyarınca Singapur’da görevlendirilmesi.
 8. Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Doç.Dr. Uğur Malayoğlu ve Yrd.Doç.Dr. Özgür Tamer’in yürütücüsü olduğu Disk Tipi Frenler için Elektronik Aşınma Sensörü Tasarımı (TÜBİTAK-TEYDEB) konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 9. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof.Dr. Yeşim Zoral ve Yrd.Doç.Dr. Serkan Günel’in yürütücüsü olduğu Tümleşik Yüksek Basınç Valfi Ürün Geliştirme konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 10. Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Neriman Yörür’ün yürütücüsü olduğu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın “Muğla İli Menteşe İlçesi Emir Beyazıt ve Muslihittin Mahallelerindeki 490 ha. büyüklüğündeki Muğla ovasında tarım alanlarının kırsal amaçlı kullanımı ve korunmasına yönelik planlama çalışmalarına altlık oluşturmak üzere hazırlanacak fikir projesi işinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 11. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri’nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından çeşitli üniversitelerle işbirliği yapılarak yürütülen İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi çerçevesinde ihracatçı şirketlere vereceği hizmetin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Engin Özgül’ün, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri ile hizmet alan Ekoten Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş arasında imzalanan sözleşme ile yürütülen İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi çerçevesinde ihracatçı şirketlere vereceği hizmetin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Engin Özgül’ün, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri ile hizmet alan Meltem Bebek ve Genç Mobilya Sanayi Ticaret A.Ş arasında imzalanan sözleşme ile yürütülen İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi çerçevesinde ihracatçı şirketlere vereceği hizmetin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 14. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 186.851,18 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 967,59 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.544 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DEDAM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 17.050 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DEGİEM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.250 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 37.987,78 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (DAUM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Denizcilik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 121.850 TL tutarında ödenek aktarılması.
 22. Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 50.000 TL tutarında ödenek aktarılması.
 23. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 125.000 TL tutarında ödenek aktarılması.
 24. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Çakmakçı hakkındaki raporlar.
 
Toplantıda Bulunanlar  Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Adnan KASMAN Prof. A. Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Türkay BARAN
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Talat AKASLAN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof.Dr. Samiye METE
Doç.Dr. Mine AKKAN
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Erkan DEREBEK
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Ahmet Cevdet ORAL
 

Üniversite Yönetim Kurulu 19.12.2016 Pazartesi günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.A.Mümtaz Sağlam görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 24. maddenin ilave edilmesine karar verilerek görüşmelere geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 16Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 16.12.2016 tarihinde ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Edebiyat Fakültesi’nden ABD uyruklu Dr. Carl Jeffrey Boon’un, 15.02.2017 tarihinden itibaren 14.02.2018 tarihine kadar 9.111,34 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Eylem Ezgi Özdemir’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Türkçe Öğretmenliği programında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfında (TOBAV) Orff-Schulwerk eğitmenlerine gönüllü (ücretsiz) olarak danışmanlık yapmak ve çocukların sanat eğitimine yönelik araştırma yürütmek üzere 06.12.2016 tarihinden 30.06.2017 tarihine kadar (mesai saatleri dışında ve hafta sonları) asli görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Emir Özeren’in, İngiltere Southampton Üniversitesi’nde Uluslararası Proje kapsamında araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere, 20.02.2017-20.02.2018 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddenin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Emrah Gülay’ın, Ulusal Singapur Üniversitesi Risk Yönetimi Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.02.2017-31.01.2018 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı, masrafların Fakülte bütçesinin 38-13-00-01-09-4-1-00-2-03-3-3-01 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddenin 1.fıkrası uyarınca Singapur’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Doç.Dr. Uğur Malayoğlu ve Yrd.Doç.Dr. Özgür Tamer’in yürütücüsü olduğu Disk Tipi Frenler için Elektronik Aşınma Sensörü Tasarımı (TÜBİTAK-TEYDEB) konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof.Dr. Yeşim Zoral ve Yrd.Doç.Dr. Serkan Günel’in yürütücüsü olduğu Tümleşik Yüksek Basınç Valfi Ürün Geliştirme konulu projenin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Neriman Yörür’ün yürütücüsü olduğu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın “Muğla İli Menteşe İlçesi Emir Beyazıt ve Muslihittin Mahallelerindeki 490 ha. büyüklüğündeki Muğla ovasında tarım alanlarının kırsal amaçlı kullanımı ve korunmasına yönelik planlama çalışmalarına altlık oluşturmak üzere hazırlanacak fikir projesi işinin; henüz ön proje halinde olduğu, asıl proje hazırlandıktan sonra başvurulması halinde talebin yeniden değerlendirileceği ve bu durumda 2547 Sayılı Kanunun 58/k kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri’nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından çeşitli üniversitelerle işbirliği yapılarak yürütülen İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi çerçevesinde ihracatçı şirketlere vereceği hizmetin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Engin Özgül’ün, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri ile hizmet alan Ekoten Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş arasında imzalanan sözleşme ile yürütülen İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi çerçevesinde ihracatçı şirketlere vereceği hizmetin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 13-  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Engin Özgül’ün, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri ile hizmet alan Meltem Bebek ve Genç Mobilya Sanayi Ticaret A.Ş arasında imzalanan sözleşme ile yürütülen İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi çerçevesinde ihracatçı şirketlere vereceği hizmetin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 186.851,18 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 967,59 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.544 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DEDAM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 17.050 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DEGİEM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.250 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 37.987,78 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (DAUM) görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Denizcilik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 121.850 TL tutarın Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 05.12.2016 tarih ve 38/9 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 50.000 TL tutarın Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun, 16.12.2016 tarih ve 38/2 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Eğitim Aile Sağlığı Merkezi Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 125.000 TL tutarın Merkez Yönetim Kurulu’nun, 08.12.2016 tarihli ve 3 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Çakmakçı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mehmet Çakmakçı hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların dördünün olumlu birinin olumsuz olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mehmet Çakmakçı’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.