19.12.2011/23

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 19.12.2011
Toplantı Sayısı : 23
 
GÜNDEM                                    :
 
1.     Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden       Prof. Dr. Oğuz KILINÇ ‘ın Pfizer İlaçları tarafından 20.12.2011 tarihinde Antalya’ da düzenlenecek olan “Tütün Bağımlısı Hastalar ile İletişim” toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 14.12.2011 tarih ve 28887 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2.     Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Uğur YILMAZ ‘ın Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 17.12.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenmiş olan “Metastatik Renal Hücreli Karsinom Toplantısı ” na panelist olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 14.12.2011 tarih ve 28825 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3.     Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nedim ÇAKIR’ ın sorumlu, Yard.Doç.Dr. Sema Alp ÇAVUŞ’ un yardımcı araştırmacı olduğu Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında yürütülecek Cerexa, Inc. Firması tarafından desteklenen CLX-MD-02 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 161.865,00 TL (Toplam Hedeflenen 9 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 22.762,71 TL +Gerekirse Uygulanacak İşlemler İçin 8.910,00+Honararium bedeli 130.912,29 TL) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 14.12.2011 tarih ve 28883 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4.     Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz KILINÇ’ın 30.11.12.2011 tarihinde Chiesi İlaç A.Ş. ve Boehringer İngelheim İlaç Tic.A.Ş. firması tarafından düzenlenen “Solunum Hastalıkları Eğitim Toplantısı”nda “Konuşmacı” olarak görevlendirilmesine ilişkin Yürütme Kurulunu’nun 05.12.2011 tarihli 21/3 toplantı sayılı kararında belirlenen 5.350,00 TL (KDV Dahil) tutarın 6.000,00 TL (KDV Hariç) olarak düzeltilmesine ile ilgili 16.12.2011 tarih ve 6211 sayılı yazı incelendi.
5.      Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Belgin ÜNAL TOĞRUL’ un, 05-24 Eylül 2011 ile 14-19 Kasım 2011 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan “Bulaşıcı olmayan Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörlerine İlişkin Temel Epidemiyoloji Eğitimi” ne eğitim koordinatörü yardımcısı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Yürütme Kurulu’nun 27.06.2011 tarih 9/5 toplantı sayılı kararında belirlenen 5.980,00 TL (KDV Dahil ) tutarın 5.980,00 TL ( KDV Hariç) olarak düzeltilmesi ile ilgili 14.12.2011 tarih ve 6171 yazısı incelendi.
6.      Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gül ERGÖR’ ün, 05.09.2011-19.11.2011 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan “Bulaşıcı olmayan Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörlerine İlişkin Temel Epidemiyoloji Eğitimi” ne eğitim koordinatörü yardımcısı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Yürütme Kurlu’nun27.06.2011 tarih 23/6 toplantı sayılı kararında belirlenen 10.800.00 TL (KDV Dahil) tutarın 10.800,00TL (KDV Hariç) olarak düzeltilmesi ile ilgili 14.12.2011 tarih ve 6170 yazısı incelendi.
Toplantıya Katılanlar:                                                                                                                                                     
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                             
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof. Dr. Yücel ARISOY
Prof. Dr. M.Ali ÖZCAN
Metin UÇAR
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 19.12.2011 Pazartesi günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında,    diğer üyelerin katılımıyla toplandı.   
                                                                                                                               
Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine karar verildi.
KARAR 1:Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz KILINÇ ‘ın Pfizer İlaçları tarafından 20.12.2011 tarihinde Antalya’ da düzenlenecek olan “Tütün Bağımlısı Hastalar ile İletişim” toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Uğur YILMAZ ‘ın Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 17.12.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenmiş olan “Metastatik Renal Hücreli Karsinom Toplantısı ” na panelist olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nedim ÇAKIR’ ın sorumlu, Yard.Doç.Dr. Sema Alp ÇAVUŞ’ un yardımcı araştırmacı olduğu Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında yürütülecek Cerexa, Inc. Firması tarafından desteklenen CLX-MD-02 protokol numaralı “Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonlu Erişkin Hastalarda, İntravenöz Ceftaroline Fosamil ve NXL104’ün birlikte Kullanımına Karşı İntravenöz Doripenem’in Etkinliliğini ve Güvenliliğini Değerlendiren Faz II, Çok Merkezli, Randomize, Çift-Kör, Karşılaştırmalı Çalışma” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 161.865,00 TL (Toplam Hedeflenen 9 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 22.762,71 TL +Gerekirse Uygulanacak İşlemler İçin 8.910,00+Honararium bedeli 130.912,29 TL)   tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4:Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz KILINÇ’ın 30.11.12.2011 tarihinde Chiesi İlaç A.Ş. ve Boehringer İngelheim İlaç Tic.A.Ş. firması tarafından düzenlenen “Solunum Hastalıkları Eğitim Toplantısı”nda “Konuşmacı” olarak görevlendirilmesine ilişkin Yürütme Kurulunu’nun 05.12.2011 tarihli 21/3 toplantı sayılı kararında belirlenen 5.350,00 TL (KDV Dahil) tutarın 6.000,00 TL (KDV Hariç) olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5:Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Belgin ÜNAL TOĞRUL’ un, 05-24 Eylül 2011 ile 14-19 Kasım 2011 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan “Bulaşıcı olmayan Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörlerine İlişkin Temel Epidemiyoloji Eğitimi” ne eğitim koordinatörü yardımcısı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Yürütme Kurulu’nun 27.06.2011 tarih 9/5 toplantı sayılı kararında belirlenen 5.980,00 TL (KDV Dahil ) tutarın 5.980,00 TL ( KDV Hariç) olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6:Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gül ERGÖR’ ün, 05.09.2011-19.11.2011 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan “Bulaşıcı olmayan Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörlerine İlişkin Temel Epidemiyoloji Eğitimi” ne eğitim koordinatörü yardımcısı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Yürütme Kurlu’nun27.06.2011 tarih 23/6 toplantı sayılı kararında belirlenen 10.800.00 TL (KDV Dahil) tutarın  10.800,00 TL (KDV Hariç) olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi.