19.12.2001/598

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.12.2001
Toplantı Sayısı : 598

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Uzman Dr. Şevket Akar’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 3. İşletme Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 1998 yılında “2547 Sayılı Kanunun değişik 33.maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmak Suretiyle Doktora Eğitimi İçin” yapılan sınavı kazanan ve 14.08.1998 tarihinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Müşerref Yetim’in 14.02.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile maaşlı, maaş transferli, kırtasiye, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak The University of Texas at Austin’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ertan Demirkapı’ının 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 5. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Küpelioğlu’nun, kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2002 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 6. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Şükrü Araç’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2002 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Güleser Kalaycı’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde ziyaretçi araştırmacı olarak yurtdışında konunun önde gelen araştırmacıları ile ortak çalışmalarda bulunarak doktora çalışmaları sırasında edindiği bilgileri geliştirmek ve deneyimini arttırmak üzere 28.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Sabit Gürgen’in “İzmir Demir İşleri Odası”na kayyum heyeti üyesi olarak 25.10.2001-31.01.2002 tarihleri arasında haftada bir gün Salı günleri (13.00-17.00 saatleri arasında) derslerini, bölümdeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Berna Güler’in 07.11.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak şartıyla Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Akademik kadro aktarması.
 11. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör, Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent kadrolarından Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve İzmir Meslek Yüksekokulu’na aktarma yapılması.
 12. Hukuk Fakültesi’nde, 2001-2002 öğretim yılı bütünleme sınavında kendi yerine başkasını sınava sokmak suçundan “Üniversiteden Çıkarma Cezası” verilen öğrenci Ömer Faruk Ersöz’ün Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 33.maddesi uyarınca cezaya itirazı.
 13. Üniversitemiz Logo’sunun değiştirilmesi konusu.
 14. Devlet Konservatuvarı’ndan sözleşmeli sanatçı Öğr.Gör. Çağlayan Ünal Sümer’in 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar görev süresinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 15. Devlet Konservatuvarı’ndan sözleşmeli sanatçı Öğr.Gör. Çağlayan Ünal Sümer ile Öğr.Gör. Özlem Ebesek Sayın’a, 2001 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca teşvik ikramiyesi verilmesi.
 16. İşletme Fakültesi’nden Pakistan uyruklu Tohid Ahmed Rana’nın 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 17. Devlet Konservatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı Öğretim Görevlisi Özlem Ebesek Sayın’ın İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde 2001-2002 temsil sezonunda asli görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Hukuk Fakültesi’nin, 2001 Mali Yılına ait elde edilen gelirden Fakülte personeline dağıtılacak katı payı oranları.
 19. Mimarlık Fakültesi’nin, İzmir İli, Konak İlçesi, 75 pafta, 957 ada, 15 parselde kayıtlı Kısmet Han’ın Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 20. İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Arş.Gör. Ö.Rengin Gün’ün “Görevden çekilmiş sayılma” cezası ile tecziyesi teklifinin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 38. maddesi uyarınca Raportör olarak görevlendirilen Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez’in raporu.
 21. Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan, Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Öğr.Gör. Niyazi Aksoy, Arş.Gör. Celalettin Şimşek ve Arş.Gör. Gökhan Öcal’ın 07.12.2001-07.03.2002 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) fasılalı, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli Manisa ve Muğla’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Özcan DORA
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 19.12.2001 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Uzman Dr. Şevket Akar’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle atanmasını konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Uzman Dr. Şevket Akar’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İşletme Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 1998 yılında “2547 Sayılı Kanunun değişik 33.maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmak Suretiyle Doktora Eğitimi İçin” yapılan sınavı kazanan ve 14.08.1998 tarihinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Müşerref Yetim’in 14.02.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile maaşlı, maaş transferli, kırtasiye, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak The University of Texas at Austin’deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 03.12.2001 tarih ve 3627 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 1998 yılında “2547 Sayılı Kanunun değişik 33.maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmak Suretiyle Doktora Eğitimi İçin” yapılan sınavı kazanan ve 14.08.1998 tarihinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Müşerref Yetim’in 14.02.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile maaşlı, maaş transferli, kırtasiye, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak The University of Texas at Austin’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ertan Demirkapı’ının atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 23.11.2001 tarih ve 27140 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ertan Demirkapı’ının 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Küpelioğlu’nun, kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2002 tarihinden itibaren uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 04.12.2001 tarih ve 12919 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Küpelioğlu’nun, kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2002 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygun olacağı şeklinde oybirliği ile olumlu görüş bildirildi
KARAR 6- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Şükrü Araç’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2002 tarihinden itibaren uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 04.12.2001 tarih ve 12924 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Şükrü Araç’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2002 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygun olacağı şeklinde oybirliği ile olumlu görüş bildirildi
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Güleser Kalaycı’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde ziyaretçi araştırmacı olarak yurtdışında konunun önde gelen araştırmacıları ile ortak çalışmalarda bulunarak doktora çalışmaları sırasında edindiği bilgileri geliştirmek ve deneyimini arttırmak üzere 28.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 29.11.2001 tarih ve 8060 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Güleser Kalaycı’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde ziyaretçi araştırmacı olarak yurtdışında konunun önde gelen araştırmacıları ile ortak çalışmalarda bulunarak doktora çalışmaları sırasında edindiği bilgileri geliştirmek ve deneyimini arttırmak üzere 28.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Sabit Gürgen’in “İzmir Demir İşleri Odası”na kayyum heyeti üyesi olarak 25.10.2001-31.01.2002 tarihleri arasında haftada bir gün Salı günleri (13.00-17.00 saatleri arasında) derslerini, bölümdeki görevlerini aksatmamak kaydıyla görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 23.11.2001 tarih ve 7955 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Sabit Gürgen’in “İzmir Demir İşleri Odası”na kayyum heyeti üyesi olarak 25.10.2001-31.01.2002 tarihleri arasında haftada bir gün Salı günleri (13.00-17.00 saatleri arasında) derslerini, bölümdeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Berna Güler’in 07.11.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak şartıyla Üniversitemiz Vakfında görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 05.12.2001 tarih ve 8330 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Berna Güler’in 07.11.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak şartıyla Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör, Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent kadrolarından Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve İzmir Meslek Yüksekokulu’na aktarma yapılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5. derece Yardımcı Doçent kadrosunun Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3. derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4. derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Kuramları Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3. derece Öğretim Görevlisi kadrosunun İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümüne aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 Hukuk Fakültesi’nde, 2001-2002 öğretim yılı bütünleme sınavında kendi yerine başkasını sınava sokmak suçundan “Üniversiteden Çıkarma Cezası” verilen öğrenci Ömer Faruk Ersöz’ün Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 33.maddesi uyarınca cezaya itirazı ve konuya ilişkin soruşturma dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu görülerek görüşmelere geçildi.
Görüşmeler sonunda;
Söz konusu öğrencinin “başkasını yerine sınava sokmak” fiilinin dosyada mevcut delillerle kanıtlandığı, üstelik yerine sınava giren öğrencinin de bu durumu ikrar ettiği, ilgilinin benzer fiili daha önce de işlediğinin soruşturma sırasında elde edilen delillerle de ispat edildiği, bu sebeple ilgilinin daha önceki benzer fiili nedeniyle yönetmeliğin 30.maddesi gereğince iyi halinin değerlendirilerek bir derece alt ceza verilmesinin mümkün olmadığı görüldü.
Bu nedenle; öğrenci Ömer Faruk Ersöz’ün cezasının aynen kabulü ile itirazının reddine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 Üniversitemiz Logo’sunun değiştirilmesi konusu gündeme getirilerek üyelerin görüşleri alındı.
KARAR 14 Devlet Konservatuvarı’ndan sözleşmeli sanatçı Öğr.Gör. Çağlayan Ünal Sümer’in 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 07.12.2001 tarih ve 3086 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservatuvarı’ndan sözleşmeli sanatçı Öğr.Gör. Çağlayan Ünal Sümer’in 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar görev süresinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15 Devlet Konservatuvarı’ndan sözleşmeli sanatçı Öğr.Gör. Çağlayan Ünal Sümer ile Öğr.Gör. Özlem Ebesek Sayın’a, 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Karının 05.04.1993 tarih ve 93/4410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 5.maddesi uyarınca 2001 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesine ilişkin Müdürlüğün, 13.12.2001 tarih ve 3131 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservatuvarı’ndan sözleşmeli sanatçı Öğr.Gör. Çağlayan Ünal Sümer ile Öğr.Gör. Özlem Ebesek Sayın’a, 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Karının 05.04.1993 tarih ve 93/4410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 5.maddesi uyarınca 2001 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16 İşletme Fakültesi’nden Pakistan uyruklu Tohid Ahmed Rana’nın 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.307.280.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 28.11.2001 tarih ve 3557 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden Pakistan uyruklu Tohid Ahmed Rana’nın 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.307.280.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17 Devlet Konservatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı Öğretim Görevlisi Özlem Ebesek Sayın’ın İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde 2001-2002 temsil sezonunda asli görevlerini aksatmamak koşuluyla görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 12.12.2001 tarih ve 3115 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı Öğretim Görevlisi Özlem Ebesek Sayın’ın İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde 2001-2002 temsil sezonunda asli görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18 Hukuk Fakültesi’nin, 2001 Mali Yılına ait elde edilen gelirden Fakülte personeline dağıtılacak katı payı oranlarına ilişkin Dekanlığın, 10.12.2001 tarih ve 3012 sayılı yazısı ile 05.12.2001 tarih ve 26/7 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hukuk Fakültesi’nin, 2001 Mali Yılına ait elde edilen gelirden Fakülte personeline dağıtılacak katı payı oranlarının, 05.12.2001 tarih ve 26/7 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen şekilde dağıtımına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19 Mimarlık Fakültesi ile Aygıt İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti arasında imzalanan İzmir İli, Konak İlçesi, 75 pafta, 957 ada, 15 parselde kayıtlı Kısmet Han’ın Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Dekanlığın, 29.11.2001 tarih ve 4201 sayılı yazısı ile eki incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mimarlık Fakültesi ile Aygıt İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti arasında imzalanan İzmir İli, Konak İlçesi, 75 pafta, 957 ada, 15 parselde kayıtlı Kısmet Han’ın Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Arş.Gör. Ö.Rengin Gün’ün “Görevden çekilmiş sayılma” cezası ile tecziyesi teklifinin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 38. maddesi uyarınca Raportör olarak görevlendirilen Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez soruşturma dosyasını incelemesi sonucu hazırladığı raporunu okudu.
Görüşmeler sonunda;
Konunun bir sonraki toplantıda tekrar gündeme alınarak incelenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21 Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan, Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Öğr.Gör. Niyazi Aksoy, Arş.Gör. Celalettin Şimşek ve Arş.Gör. Gökhan Öcal’ın 07.12.2001-07.03.2002 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) fasılalı, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli Manisa ve Muğla’da görevlendirilmelerine ilişkin Müdürlüğün, 07.12.2001 tarih ve 1763 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan, Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Öğr.Gör. Niyazi Aksoy, Arş.Gör. Celalettin Şimşek ve Arş.Gör. Gökhan Öcal’ın 07.12.2001-07.03.2002 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) fasılalı, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli Manisa ve Muğla’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.