19.12.2000/550

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.12.2000 
Toplantı Sayısı :
 550

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İsmet Durak hakkındaki raporlar.
 3. Mimarlık Fakültesi’nden, 1995 yılında kullanılmak üzere Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla 15.08.1995 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Sema Doğan Koçan’ın University of Southern California’daki görev süresinin 15.02.2001 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile maaşlı, maaş transferli, kırtasiye giderleri, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük bütçesinden karşılanarak (son kez) 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Okt.John Michael Brittain, Okt. Nigel Paul Ashley ve Okt. Sarah Emily Atkın’ın 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Sıdıka İğci Çetin’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Kerim Ceryan’ın, kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2001 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesinin c/2 paragrafı uyarınca uzatılması.
 7. Mimarlık Fakültesi ve Fethiye Belediyesi Başkanlığı arasında imzalanan “1/1000 ve 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım Projeleri” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 8. Tıp Fakültesi’nden Ulusal Kanser Enstitüsü’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.12.1999 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Yrd.Doç.Dr. Ömür Çınar Elçi’nin görev süresinin 01.12.2000 – 30.11.2001 tarihleri arasında yol dahil) National Cancer Institutes Occupational Epiodemiology Branch bünyesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 9. İşletme Fakültesi Öğretim Elemanlarından Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Öğr.Gör. Fatih Yenginol, Arş.Gör. Tahir Yeşilada, Arş.Gör. Hürol Özcan, Arş.Gör. Mustafa Ünüvar ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanlarından Uzman Ömür Yaşar Saatçioğlu, Arş.Gör. Hamdi Emeç’in Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin 01.08.2000 tarih itibariyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca iptali.
 10. Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi arasında imzalanan protokol gereği İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne ait Bozyaka semtinde bulunan arsada sondaj işlerinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 11. Akademik kadro aktarması.
 12. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalına aktarılması konusu.

Toplantıda Bulunanlar:
Prof.Dr. Emin ALICI 
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN 
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN 
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN 
Prof. Gören BULUT 
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ 
Prof.Dr. Alp TİMUR 
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL 
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
Prof.Dr. Halil KÖSE 
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN 
Prof.Dr. Fevzi DEMİR 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN 
Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

Üniversite Yönetim Kurulu 19.12.2000 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı. Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 8., 9., 10., 11. ve 12. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İsmet Durak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İsmet Durak hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. İsmet Durak’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 3- Mimarlık Fakültesi’nden, 1995 yılında kullanılmak üzere Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla 15.08.1995 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Sema Doğan Koçan’ın University of Southern California’daki görev süresinin 15.02.2001 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile maaşlı, maaş transferli, kırtasiye giderleri, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük bütçesinden karşılanarak (son kez) uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 08.12.2000 tarih ve 4802 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mimarlık Fakültesi’nden, 1995 yılında kullanılmak üzere Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla 15.08.1995 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Sema Doğan Koçan’ın University of Southern California’daki görev süresinin 15.02.2001 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile maaşlı, maaş transferli, kırtasiye giderleri, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük bütçesinden karşılanarak (son kez) 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Okt.John Michael Brittain, Okt. Nigel Paul Ashley ve Okt. Sarah Emily Atkın’ın 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 12.12.2000 tarih ve 1761 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda; 
a) Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Okt.John Michael Brittan’in 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (746.460.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle, 
b) Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Okt.Nigel Paul Ashley’in 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (749.020.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle, 
c) Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Okt. Sarah Emily Atkın’ın 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (724.300.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle, sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak, görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 5- Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Sıdıka İğci Çetin’in atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 04.10.2000 tarih ve 27766 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Sıdıka İğci Çetin’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 6- Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Kerim Ceryan’ın, kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2001 tarihinden itibaren yenilenmesine ilişkin Dekanlığın, 12.12.2000 tarih ve 13505 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Kerim Ceryan’ın, 01.01.2001 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesinin c/2 paragrafı uyarınca kısmi statüdeki görevine devamının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 7- Mimarlık Fakültesi ve Fethiye Belediyesi Başkanlığı arasında imzalanan “1/1000 ve 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım Projeleri” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Dekanlığın, 08.12.2000 tarih ve 4809 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mimarlık Fakültesi ve Fethiye Belediyesi Başkanlığı arasında imzalanan “1/1000 ve 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım Projeleri” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi’nden Ulusal Kanser Enstitüsü’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.12.1999 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Yrd.Doç.Dr. Ömür Çınar Elçi’nin görev süresinin 01.12.2000 – 30.11.2001 tarihleri arasında yol dahil) National Cancer İnstitutes Occupational Epiodemiology Branch bünyesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 08.12.2000 tarih ve 13300 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Ulusal Kanser Enstitüsü’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.12.1999 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Yrd.Doç.Dr. Ömür Çınar Elçi’nin görev süresinin 01.12.2000 – 30.11.2001 tarihleri arasında yol dahil) National Cancer İnstitutes Occupational Epiodemiology Branch bünyesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- İşletme Fakültesi Öğretim Elemanlarından Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Öğr.Gör. Fatih Yenginol, Arş.Gör. Tahir Yeşilada, Arş.Gör. Hürol Özcan, Arş.Gör. Mustafa Ünüvarile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanlarından Uzman Ömür Yaşar Saatçioğlu, Arş.Gör. Hamdi Emeç’in Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin 01.08.2000 tarihi itibariyle iptal edilmesine ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı Başkanlığı’nın, 18.12.2000 tarih ve 292 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi Öğretim Elemanlarından Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Öğr.Gör. Fatih Yenginol, Arş.Gör. Tahir Yeşilada, Arş.Gör. Hürol Özcan, Arş.Gör. Mustafa Ünüvar ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanlarından Uzman Ömür Yaşar Saatçioğlu, Arş.Gör. Hamdi Emeç’in Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin 01.08.2000 tarihi itibariyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca iptal edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 10- Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi arasında imzalanan protokol gereği İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne ait Bozyaka semtinde bulunan arsada sondaj işlerinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Müdürlüğün, 18.12.2000 tarih ve 1755 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi arasında imzalanan protokol gereği İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne ait Bozyaka semtinde bulunan arsada sondaj işlerinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Uzman kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına aktarılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Uzman kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 12- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalına aktarılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.