19.11.2013/1132

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.11.2013
Toplantı Sayısı : 1132

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Özcan’ın, 30.12.2013 tarihinden itibaren 30.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. İlahiyat Fakültesi’ne Mısır uyruklu Dr.Khalid Mohammed Mansour Gomaa’nın görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2013 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca olarak atanması.
 4. Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden Arş.Gör. Selin Dindar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Gökmen Katipoğlu’nun, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 6. Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Erdinç Öztan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Esen’in, Fakültesindeki ders ve görevlerini aksatmamak kaydıyla 04.11.2013-04.05.2014 tarihleri arasında, İzmir Karabağlar İlçesi Kestanepazarı Hatay Erkek Kur’an Kursu’nda yapılacak olan Tashih-i Huruf Kursu’nda Danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Hukuk Fakültesi’nde ÖYP kapsamında görev yapmakta olan Arş.Gör. Mehpare Çaptuğ’un, İngiltere Oxford Üniversitesi, Bodleian Law Library’de yüksek lisans tezleri ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 21.04.2014-18.07.2014 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Nurcan Baykuş’un, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki görev süresinin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılması.
 10. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 330,51 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 26.334,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, 01.10.2013-30.06.2014 tarihleri arasında hafta sonları Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfında (TOBAV) erken müzik derslerini yürütecek öğretmenlere danışmanlık yapmak üzere, asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ahmet Turan Işık’ın, ABD Saint Louis Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.03.2014-30.04.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 15. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 19.11.2013 tarih ve 499 sayılı kararı.
  Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Yerine
 16. Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şeker’in, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nda Germiyanoğlulları Sempozyumu çalışmaları için fikir alışverişinde bulunmak üzere 21.11.2013 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, olarak masrafların Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Doç.Dr. Mine AKKAN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 19.11.2013 Salı günü saat 16.00’da, Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli olması nedeniyle Dekan Vekili Doç.Dr. Mine Akkan toplantıya katıldı. 
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12., 13., 14., 15., 16. ve 17. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Özcan’ın, 30.12.2013 tarihinden itibaren 30.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İlahiyat Fakültesi’ne Mısır uyruklu Dr.Khalid Mohammed Mansour Gomaa’nın görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2013 tarihine kadar brüt 6.692,45 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden Arş.Gör. Selin Dindar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Gökmen Katipoğlu’nun, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Erdinç Öztan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Esen’in, Fakültesindeki ders ve görevlerini aksatmamak kaydıyla 04.11.2013-04.05.2014 tarihleri arasında, İzmir Karabağlar İlçesi Kestanepazarı Hatay Erkek Kur’an Kursu’nda yapılacak olan Tashih-i Huruf Kursu’nda Danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Hukuk Fakültesi’nde ÖYP kapsamında görev yapmakta olan Arş.Gör. Mehpare Çaptuğ’un, İngiltere Oxford Üniversitesi, Bodleian Law Library’de yüksek lisans tezleri ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 21.04.2014-18.07.2014 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Nurcan Baykuş’un, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki görev süresinin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 330,51 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 26.334,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, 01.10.2013-30.06.2014 tarihleri arasında hafta sonları Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfında (TOBAV) erken müzik derslerini yürütecek öğretmenlere danışmanlık yapmak üzere, asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ahmet Turan Işık’ın, ABD Saint Louis Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.03.2014-30.04.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- A-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüsnü Erkan’ın hazırlamış olduğu “Ekonomi Politikasının Temelleri” adlı kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programında okutulacak kitapların basımına,
a) Basılacak miktarın: Her birinden 550’şer adet gerçekleştirilmesine,
b) Eserlere verilecek yayın numaralarının; 3.sınıf dersleri Bahar Dönemi:

Kur’an-ı Kerim II : 09.1400.0000.000/DK.013.102.713
Arapça II : 09.1400.0000.000/DK.013.103.714
Hadis ve Hadis Metinleri  : 09.1400.0000.000/DK.013.104.715
İslam Ahlak Felsefesi : 09.1400.0000.000/DK.013.105.716
Felsefe Tarihi : 09.1400.0000.000/DK.013.106.717
İslam Mezhepleri Tarihi : 09.1400.0000.000/DK.013.107.718
Osmanlı Türkçesi : 09.1400.0000.000/DK.013.108.719
4.sınıf dersleri Bahar Dönemi: : 09.1400.0000.000/DK.013.109.720
Kuran’ı – Kerim IV : 09.1400.0000.000/DK.013.109.720
Din Eğitimi : 09.1400.0000.000/DK.013.110.721
İslam Hukuku : 09.1400.0000.000/DK.013.111.722
Din Felsefesi : 09.1400.0000.000/DK.013.112.723
Dinler Tarihi : 09.1400.0000.000/DK.013.113.724
Din Hizmetleri, Reh.ve İltş. : 09.1400.0000.000/DK.013.114.725

olarak tespitine,

c)
 Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 550’şer adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Yerine

KARAR 16- Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şeker’in, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nda Germiyanoğlulları Sempozyumu çalışmaları için fikir alışverişinde bulunmak üzere 21.11.2013 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, olarak masrafların Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.