19.11.2012/52

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
Toplantı Tarihi : 19.11.2012
Toplantı Sayısı : 52
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç.Dr.Mesut AKARSU’nun Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından 06.10.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Kronik Hepatit B’ de Uzun Dönem Hasta Yönetimi” konulu toplantıya danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.360,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 12.12.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Hipofiz Toplantıları-4 Akromegali” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.800,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasın.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri tarafından 28.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Nöroendokrin Tümörler ve Tedavisindeki Gelişmeler” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 24.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Erişkin İmmunizasyonu” konulu konferansa konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.127,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
5- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 12.11.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “KOAH ve Astım Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu Workshop’a konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
6- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.F.Hakan ÖNER’ in Allergan İlaçları Tic. A.Ş. tarafından 16.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “RVO Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
Toplantıya Katılanlar:                                                                                                          
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                                                     
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                         
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Metin UÇAR
                                                                                                            
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 19.11.2012 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç.Dr.Mesut AKARSU’nun Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından 06.10.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Kronik Hepatit B’ de Uzun Dönem Hasta Yönetimi” konulu toplantıya danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.360,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 12.12.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Hipofiz Toplantıları-4 Akromegali” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.800,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.İlhan  ÖZTOP’ un Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri tarafından 28.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Nöroendokrin Tümörler ve Tedavisindeki Gelişmeler” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 24.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Erişkin İmmunizasyonu” konulu konferansa konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.127,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 12.11.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen KOAH ve Astım Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu Workshop’a konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6:Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.F.Hakan ÖNER’ in Allergan İlaçları Tic. A.Ş. tarafından 16.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “RVO Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi