19.10.2004/721

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.10.2004
Toplantı Sayısı : 721

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Azerbaycan uyruklu Doç.Dr. Gülmira Sadiyeva’nın, 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 3. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun, 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 4. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Brian John Sweeney’in 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 5. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Choukhi’nin 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Eren Yeşilyaprak’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Mimarlık Fakültesi’nden 23.08.1999 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri University of Pennsylvania’da görevlendirilen Arş.Gör. Açalya Kıyak’ın doktora eğitimine devam etmek üzere 23.08.2004 tarihinden itibaren 6 ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluklu (uçak ile) olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Devlet Konservatuvarı’nda Yabancı uyruklu Öğretim Görevlisi Shavkat Tursunov ve Svetlena Nikolayevna Tursunova’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ Sanat’ta Bale çalışmalarına katılmak üzere derslerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2004-2005 (Ekim 2004 – Haziran 2005 sezonunda 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 10. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Oktay Gökdemir ve Öğr.Gör. Mehmet Ali Demirbaş’ın 2004/2005 öğretim yılı TUDEM Yayınlarında Sosyal Bilimler alanında Danışmanlık hizmeti vermek üzere Fakültesi’ndeki ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 11. Akademik kadro aktarması.
 12. Akademik kadro aktarması.
 13. Akademik kadro aktarması.
 14. Üniversitemize bağlı Fakültelerde 2004-2005 öğretim yılında örgün ve ikinci öğretim lisans programlarını özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden alınacak öğrenim ücretlerinin tespit edilmesi.
 15. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Burhan Erdoğan ve Arş.Gör. Altuğ Hasözbek’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında arazi inceleme çalışmaları yapmak üzere 30.09.2004 – 03.10.2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak Balıkesir’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 16. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer Oral’ın Polonya’nın Gdansk şehrinde Gdansk Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve Deniz Ticareti Enstitüsü tarafından düzenlenen “Development of Maritime Trade Transport and Tourism-Vision XXI Century” “21.Yüzyılda Deniz Ticareti, Ulaşımı ve Turizm Yuvarlak Masa Konferansı”na bildiri ile katılmak üzere 28-31 Ekim 2004 tarihleri arasında yolluklu (uçak, tren, otobüs) yevmiyesiz, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokula ait payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Polonya’da görevlendirilmesi.
 17. İşletme Fakültesi’nden 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 35.maddesine göre geçici kadro tahsisi.
 18. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 19.10.2004 tarih ve 253 sayılı kararı.
 19. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 20. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 21. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 22. Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 23. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 24. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 25. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 2004-2005 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 26. a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 27. a) Hukuk Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Hukuk Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı başından itibaren ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 28. a) Mühendislik Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Mühendislik Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 29. İşletme Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 30. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 31. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 32. Mimarlık Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 33. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 34. a) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 35. Devlet Konservatuvarı’nda 2004-2005 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 36. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 37. a) Buca Eğitim Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Buca Eğitim Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 38. a) Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Eğitim Bilimler Enstitüsü’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 39. İlahiyat Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 40. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 41. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 42. a) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi
 43. Tıp Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılında I., II., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 44. Tıp Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılında uzmanlık öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN  
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR  

Üniversite Yönetim Kurulu 19.10.2004 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İrem Özkarahan ve Prof.Dr. Adil Esen görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan izinli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Oğuz Dicle katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. ve 44. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Azerbaycan uyruklu Doç.Dr. Gülmira Sadiyeva’nın, 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (2.421.350.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun, 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (4.211.750.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Brian John Sweeney’in 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.412.200.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %70 artışlı olarak 1.918.950.000.-TL ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Choukhi’nin 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar brüt 2.931.647.040.-TL ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Eren Yeşilyaprak’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mimarlık Fakültesi’nden 23.08.1999 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri University of Pennsylvania’da görevlendirilen Arş.Gör. Açalya Kıyak’ın doktora eğitimine devam etmek üzere 23.08.2004 tarihinden itibaren 6 ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluklu (uçak ile) olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı’nda Yabancı uyruklu Öğretim Görevlisi Shavkat Tursunov ve Svetlena Nikolayevna Tursunova’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ Sanat’ta yapılan Bale çalışmalarına katılmak üzere derslerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2004-2005 (Ekim 2004 – Haziran 2005) sezonunda 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13.maddesinde belirtilen 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesindeki çalışma esaslarına göre ve 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Oktay Gökdemir ve Öğr.Gör. Mehmet Ali Demirbaş’ın 2004/2005 öğretim yılı TUDEM Yayınlarında Sosyal Bilimler alanında Danışmanlık hizmeti vermek üzere Fakültesi’ndeki ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen günlerde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

Adı Soyadı Görevlendirileceği Günler
Yrd.Doç.Dr. Oktay Gökdemir Çarşamba, Cumartesi, Pazar
Öğr.Gör. Mehmet Ali Demirbaş Salı, Cumartesi, Pazar

KARAR 11- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemizin çeşitmi birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereğince Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda 2004-2005 öğretim yılında özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden (özel dersler hariç olmak üzere) ders saati başına örgün öğretim için 75.000.000.-TL, ikinci öğretim için ise 125.000.000.-TL ücret olarak belirlenmesine ve alınan ücretlerin Üniversitemiz Sosyal Hizmetler Bütçesine gelir olarak kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Burhan Erdoğan ve Arş.Gör. Altuğ Hasözbek’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında arazi inceleme çalışmaları yapmak üzere 30.09.2004 – 03.10.2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak Balıkesir’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer Oral’ın Polonya’nın Gdansk şehrinde Gdansk Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve Deniz Ticareti Enstitüsü tarafından düzenlenen “Development of Maritime Trade Transport and Tourism-Vision XXI Century” “21.Yüzyılda Deniz Ticareti, Ulaşımı ve Turizm Yuvarlak Masa Konferansı”na bildiri ile katılmak üzere 28-31 Ekim 2004 tarihleri arasında yolluklu (uçak, tren, otobüs) yevmiyesiz, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokula ait payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Polonya’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalında 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Sevgi Çilingir’in Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans programının olmaması ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenci olması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 35.maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan “Bir Üniversite Adına Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkındaki Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca Yüksek Lisans eğitimini yapmak üzere adı geçenin kadrosunun geçici olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne tahsis edilmesine,
-İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalında 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan İrem Aşkar’ın Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Doğu Araştırmaları alanında Yüksek Lisans programının olmaması ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Doğu Araştırmaları alanında Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenci olması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 35.maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan “Bir Üniversite Adına Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkındaki Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca Yüksek Lisans eğitimini yapmak üzere adı geçenin kadrosunun geçici olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- A) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Koray Başol’un hazırlamış olduğu “Doğal Kaynaklar Ekonomisi” adlı kitabının kendi olanakları ile bastırılmasının uygunluğuna,
B) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ali Kemal Şehirlioğlu’nun “Regresyon Tanıları ve Artıkların Analizi” adlı kitabının basımına,
a) Basılacak miktarın : 75 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.1600.0000.000/DK.04.051.350 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 75 adet olarak gerçekleştirilmesine,
C) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Sadık Acar’ın hazırlamış olduğu “Uluslararası Reel Ticaret: Teori Politika” adlı kitabının basımına,
a) Basılacak miktarın : 1000 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.1600.0000.000/DK.04.052.351 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 1000 adet olarak gerçekleştirilmesine,
D) Tekstil, Hazır Giyim ve Boya Araştırma-Uygulama Merkezi’nden Doç.Dr.Fatma Çeken’in yazmış olduğu “Süprem Yuvarlak Örme Kumaşlarda Görülen May Dönmesinin Nedenleri ve Önleme Metodları Üzerine Bir Araştırma” adlı kitabının basımına,
a) Basılacak miktarın : 100 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.9999.9017.000/DK.04.004.352 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 100 adet olarak gerçekleştirilmesine,
E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü’nün hazırlamış olduğu “Finansal Muhasebe” adlı kitabını kendi olanakları ile bastırmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Adalet Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
bEğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı’nda, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde I., II.., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde Uzmanlık öğrencilerine verilecek derslerin 2004-2005 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.