19.09.2016/204

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
Toplantı Tarihi:19.09.2016
Toplantı Sayısı:204
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novo Nordisk firması tarafından 27/09/2016 tarihinde Samsun’da yapılacak olan “Tokluk kan şekerinin kardiyak ve vasküler etkileri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.500,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 06/09/2016 tarih ve 433 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2 – Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novo Nordisk firması tarafından 07/09/2016 tarihinde Mersin’de yapılacak olan “Bolus İnsülin Tedavisinde Novoropid’in Yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.850,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 06/09/2016 tarih ve 434 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Sanofi firması tarafından 29/09/2016 tarihinde Isparta’da yapılacak olan “Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülin Kullanımı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 06/09/2016 tarih ve 432 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Sanofi firması tarafından 19/10/2016 tarihinde Afyon’da yapılacak olan “Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülin Kullanımı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 06/09/2016 tarih ve 431 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Boehringer firması tarafından 06/09/2016 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Trajenta Speaker Meeting” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 19/09/2016 tarih ve 457 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novartis firması tarafından 24/06/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Glisemik Dengeden Glisemik Konrole” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 07/09/2016 tarih ve 438 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
7- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novartis firması tarafından 16/05/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “DPP4-İ’nin DM Tedavisindeki Yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 07/09/2016 tarih ve 437 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
8- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novartis firması tarafından” DDP-4 İnhibitörlerinin kardiyak,renal ve karaciğer güvenlilik profilleri arasındaki farklılıklar ve vildagliptin bu açıdan ön plana çıkaran özellikleri” konulu, toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye  İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili hizmet tarihinin Anabilim Dalı’nın 28/06/2016 tarih ve 362 sayılı yazısına istinaden sehven 23/06/2016 olarak yazıldığından 196/3 no’lu yürütme kurulu kararının İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nın 08/09/2016 tarihli ve 442 sayılı yazısına istinaden 16/05/2016-17/05/2016-25/05/2016-26/05/2016 tarihleri olarak düzeltilmesi, katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin yazısı ile ekleri incelendi.
9- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Novartis firması tarafından” DDP-4 İnhibitörlerinin kardiyak,renal ve karaciğer güvenlilik profilleri arasındaki farklılıklar ve vildagliptin bu açıdan ön plana çıkaran özellikleri” konulu, toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye  İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili hizmet tarihinin Anabilim Dalı’nın 28/06/2016 tarih ve 363 sayılı yazısına istinaden sehven 23/06/2016 olarak yazıldığından 196/4 no’lu yürütme kurulu kararının İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nın 08/09/2016 tarihli ve 443 sayılı yazısına istinaden 16/05/2016-17/05/2016-25/05/2016-26/05/2016 tarihleri olarak düzeltilmesi, katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin yazısı ile ekleri incelendi.
 
 
 
 
 
 
 
 
10- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Boehringer firması tarafından 06/09/2016 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Trajenta Speaker Meeting” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 19/09/2016 tarih ve 456 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
11- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly firması tarafından 08/10/2016 tarihinde Dubai’de yapılacak olan “SAMETA Diabetes Speaker Training Dubai” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.145,60 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 19/09/2016 tarih ve 449 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
12- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly firması tarafından 08/10/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “İnsülin Tedavisinde İnsülin Lispro” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.929,60 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 09/09/2016 tarih ve 446 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
13- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly firması tarafından 06/10/2016 tarihinde Antalya’da yapılacak olan “Lilly İnsülin Glarjin Uydu Sempozyumu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.216,60 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 09/09/2016 tarih ve 447 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
14- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Abdullah Serkan YENER’in Sanofi firması tarafından 21/09/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülinler Danışmanlık” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 09/09/2016 tarih ve 445sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
15- Tıp fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Görsev YENER’in Yedi70 Sağlık Danışmanlık Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi’nin geliştirdiği “Longi” isimli mobil uygulamanın içersine entegre edilmek üzere,bireyin kognitif durumu hakkında bilgi verici testler geliştirileceği toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, danışmanlık hizmetinin net 8.000,00TL olup ilgili firma tarafından ödenecek toplam 16.000,00TL.(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’nın 06/09/2016 tarih ve 707 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
16- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’un MSD firması tarafından 22/09/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Pembrolizumab Danışma Kurulu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.540,00 TL. (KDV dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nın 09/09/2016 tarih ve 311 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
17- Tıp fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış Baklan’ın Pfizer firması tarafından 03/10/2016 tarihinde Villa Estet Bağ oteli/Kula’da yapılacak olan toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.127,00 TL. (KDV dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’nın 09/09/2016 tarih ve 721 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
18- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim   Dalı’nda yürütülecek olan Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA’nın sorumlu, oldukları Tübitak tarafından desteklenen 284-SBKAEK Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 32.112,00 TL. (Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 36 hasta için toplam 32.112,00TL) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 06/09/2016 tarih ve 4669 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
19- Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı’nda yürütülecek olan Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in sorumlu, Dr.Ümit ÇAVDAR’ın yardımcı araştırmacı olduğu Novo Nordisk firması tarafından desteklenen NN5401-4266 Protokol nolu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 87.770,00TL (Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 10 hasta için toplam 36.270,00TL, Honararyum 10 hasta için 51.500,00TL) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 19/09/2016 tarih ve 4749 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
20- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Klinik Onkoloji Bilim Dalı’nda yürütülecek olan Prof.Dr.İlhan Öztop’un sorumlu,Prof.Dr.Işıl SOMALI’nın yardımcı araştırmacı olduğu,Merck Sharp Dohme tarafından desteklenen “MK 3475-407” Protokol nolu,klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 985.389,79TL (Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 11 hasta için toplam 135.234,00TL, Honararyum 11 hasta için 850.155,79TL) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 19/09/2016 tarih ve 4748 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
  
Toplantıya Katılanlar                                                                            
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK                                                                                     
Prof.Dr.Oğuz DİCLE            
Prof.Dr.Erkan DEREBEK
Doç.Dr.Özhan ÖZDOĞAN
Haydar GÖK         
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 19/09/2016 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
 
 
KARAR 1- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novo Nordisk firması tarafından 27/09/2016 tarihinde Samsun’da yapılacak olan “Tokluk kan şekerinin kardiyak ve vasküler etkileri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.500,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novo Nordisk firması tarafından 07/09/2016 tarihinde Mersin’de yapılacak olan “Bolus İnsülin Tedavisinde Novoropid’in Yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.850,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Sanofi firması tarafından 29/09/2016 tarihinde Isparta’da yapılacak olan “Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülin Kullanımı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Sanofi firması tarafından 19/10/2016 tarihinde Afyon’da yapılacak olan “Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülin Kullanımı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 5- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Boehringer firması tarafından 06/09/2016 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Trajenta Speaker Meeting” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novartis firması tarafından 24/06/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Glisemik Dengeden Glisemik Konrole” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novartis firması tarafından 16/05/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “DPP4-İ’nin DM Tedavisindeki Yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.250,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novartis firması tarafından” DDP-4 İnhibitörlerinin kardiyak,renal ve karaciğer güvenlilik profilleri arasındaki farklılıklar ve vildagliptin bu açıdan ön plana çıkaran özellikleri” konulu, toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye  İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili hizmet tarihinin Anabilim Dalı’nın 28/06/2016 tarih ve 362 sayılı yazısına istinaden sehven 23/06/2016 olarak yazıldığından 196/3 no’lu yürütme kurulu kararının İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nın 08/09/2016 tarihli ve 442 sayılı yazısına istinaden 16/05/2016-17/05/2016-25/05/2016-26/05/2016 tarihleri olarak düzeltilmesi, katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Novartis firması tarafından” DDP-4 İnhibitörlerinin kardiyak,renal ve karaciğer güvenlilik profilleri arasındaki farklılıklar ve vildagliptin bu açıdan ön plana çıkaran özellikleri” konulu, toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye  İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili hizmet tarihinin Anabilim Dalı’nın 28/06/2016 tarih ve 363 sayılı yazısına istinaden sehven 23/06/2016 olarak yazıldığından 196/4 no’lu yürütme kurulu kararının İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nın 08/09/2016 tarihli ve 443 sayılı yazısına istinaden 16/05/2016-17/05/2016-25/05/2016-26/05/2016 tarihleri olarak düzeltilmesi, katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Boehringer firması tarafından 06/09/2016 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Trajenta Speaker Meeting” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly firması tarafından 08/10/2016 tarihinde Dubai’de yapılacak olan “SAMETA Diabetes Speaker Training Dubai” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.145,60 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
KARAR 12-Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly firması tarafından 08/10/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “İnsülin Tedavisinde İnsülin Lispro” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.929,60 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 13-Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly firması tarafından 06/10/2016 tarihinde Antalya’da yapılacak olan “Lilly İnsülin Glarjin Uydu Sempozyumu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.216,60 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Abdullah Serkan YENER’in Sanofi firması tarafından 21/09/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülinler Danışmanlık” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR15- Tıp fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Görsev YENER’in Yedi70 Sağlık Danışmanlık Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi’nin geliştirdiği “Longi” isimli mobil uygulamanın içersine entegre edilmek üzere,bireyin kognitif durumu hakkında bilgi verici testler geliştirileceği toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, danışmanlık hizmetinin net 8.000,00TL olup ilgili firma tarafından ödenecek toplam 16.000,00TL.(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’un MSD firması tarafından 22/09/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Pembrolizumab Danışma Kurulu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.540,00 TL. (KDV dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış Baklan’ın Pfizer firması tarafından 03/10/2016 tarihinde Villa Estet Bağ oteli/Kula’da yapılacak olan toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.127,00 TL. (KDV dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim   Dalı’nda yürütülecek olan Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA’nın sorumlu, oldukları Tübitak tarafından desteklenen 284-SBKAEK Protokol nolu “Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu Tedavisinde Kullanılan Sürekli Pozitif Havayolu Basınç Cihazının Uyum Sorunları ve Nedenler”isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 32.112,00TL. (Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 36 hasta için toplam 32.112,00TL) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 19– Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı’nda yürütülecek olan Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in sorumlu, Dr.Ümit ÇAVDAR’ın yardımcı araştırmacı olduğu Novo Nordisk firması tarafından desteklenen NN5401-4266 Protokol nolu “,“Oral antidiyabetik tedavisi ile birlikte ya da tek başına bazal insülin ile tedavi gören ve tedavisi yoğunlaştırılması gereken tip 2 diyabetli hastalarda insülin degludec/insülin aspartın etkililiğini ve güvenliliğini insülin glarjin artı insülin aspart ile karşılaştıran 38 haftalık bir çalışma”isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 87.770,00TL (Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 10 hasta için toplam 36.270,00TL, Honararyum 10 hasta için 51.500,00TL) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 20- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Klinik Onkoloji Bilim Dalı’nda yürütülecek olan Prof.Dr.İlhan Öztop’un sorumlu,Prof.Dr.Işıl SOMALI’nın yardımcı araştırmacı olduğu,Merck Sharp Dohme tarafından desteklenen “,“ Birinci Basamak Metastatik Skuamöz Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Gönüllülerde Pembrolizumabın (MK-3475) Kullanıldığı veya Kullanılmadığı Karboplatin-Paklitaksel/Nab-Paklitaksel Kemoterapisinin Randomize,Çift Kör,Faz III Çalışması(KEYNOTE-407”isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 985.389,79TL (Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 11 hasta için toplam 135.234,00TL, Honararyum 11 hasta için 850.155,79TL) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.