19.07.2005/751

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.07.2005
Toplantı Sayısı : 751

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından Prof.Dr. Hüseyin Gülay’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.09.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
  3. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkan Dokumacı’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde Purdue School of Engineering and Technology IUPUI’da ziyaretçi profesör olarak 15.08.2005-14.12.2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı (kefalet senedi vermek koşuluyla) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  4. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Orhan Mağden’in hakkında verilen “Kınama” cezasına karşı Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 47. ve 48.maddesi uyarınca vermiş olduğu itiraz dilekçesi.
  5. Mimarlık Fakültesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir Planlaması Enerji ve Teknolojik İşbirliği Merkezi A.Ş arasında 13.07.2005 tarihinde imzalanan “İzmir sektörel raporlarının makroform seçeneklerinin ve yapısal plan şemasının oluşturulması ile ilgili olarak planlama danışmanlığı” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve danışmanlık hizmetinin Prof.Dr. Sezai Göksu ile Yrd.Doç.Dr. Funda Aysel tarafından yapılması.
  6. Uygulama Hastanesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Semih Sütay’ın sorumlu araştırıcı ve Dr.Cenk Ecevit’in yardımcı araştırıcı olduğu Avantis Pharma San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
  7. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarından çeşitli birimlere aktarma yapılması.
  8. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Uzman kadrolarından Tıp Fakültesi’ne aktarma yapılması.
  9. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Öğretim Görevlisi kadrolarından çeşitli birimlere aktarma yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN  
Prof.Dr. Ferda AYSAN  
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 19.07.2005 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş yıllık izinli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem katıldı.
Prof.Dr. Adil Esen ve Prof.Dr. Çetin Türkçü yıllık izinli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 5. ve 6. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından Prof.Dr. Hüseyin Gülay’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.09.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkan Dokumacı’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde Purdue School of Engineering and Technology IUPUI’da ziyaretçi profesör olarak 15.08.2005-14.12.2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı (kefalet senedi vermek koşuluyla) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Orhan Mağden’in tecziye edildiği “Kınama” cezasının usul ve esas yönünden uygun olduğu dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 47. ve 48.maddesi uyarınca itirazının reddine, cezanın aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Not: Konunun görüşmeleri sırasında Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem Salonda bulunmadı ve oylamalara katılmadı.
KARAR 5- Mimarlık Fakültesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir Planlaması Enerji ve Teknolojik İşbirliği Merkezi A.Ş arasında 13.07.2005 tarihinde imzalanan “İzmir sektörel raporlarının makroform seçeneklerinin ve yapısal plan şemasının oluşturulması ile ilgili olarak planlama danışmanlığı” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve danışmanlık hizmetinin Prof.Dr. Sezai Göksu ile Yrd.Doç.Dr. Funda Aysel tarafından yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- a) Uygulama Hastanesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalından Dr.Cenk Ecevit’in yardımcı araştırıcı olduğu Avantis Pharma San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen “Akut bakteriyel sinüzitli erişkin hastalarda 5 gün süreyle günde bir defa telliromisinin (ketek®) 800 mg. etkinliğini 10 gün süreyle günde iki defa amoksisilin/klavülanik asit (Augmentin®) 87,5/125 mg. ile karşılaştıran prospektif, randomize, açık, aktif kontrollü bir çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalından Prof.Dr. Semih Sütay’ın Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.