18.12.2018/1374

Yayınlanma Tarihi: 08-01-2019

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.12.2018
Toplantı Sayısı : 1374

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Erdal Özkol hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sevgi Akarsu hakkındaki raporlar.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Elif Tekin Gürgen hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Başak Bayram hakkındaki raporlar.
 6. Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sibel Almelek İşman hakkındaki raporlar.
 7. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dil Eğitimi ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 28.01.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Ata Atak’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde görev yapan ve 20.01.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Gurbet Gökgöz’ün 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 30.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Semra Palut’un 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Erdoğan Turanlı’nın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Yonca Alpay’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan İpek Sancar Kurteş’in 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 02/01/2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Bahar Aydın’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 25/01/2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Levent Gökmen Nacaroğlu’nun 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 15. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 30/01/2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Efe Sezer’in 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 16. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Yasemin Acar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 17. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Ahmet Özcan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 18. Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör. Elif Gülfem Kıstır’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün 2018-2019 sanat sezonu programında yer alan La Forza De Destino opera eserinde Preziosilla rolü için eserin prova ve temsillerine katılmak üzere 04/12/2018-30/04/2019 tarihleri arasında asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak mesai saatleri dışında ve hafta sonları 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Murat Özgören’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesinde AR-GE çalışması yapmak üzere 01.01.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18.maddesine eklenen 33.Ek Madde ile Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5/a maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 83.313,22 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.203,39 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 91.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 18.400 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.530,76 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 62.457,60 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 28. Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 19.937,50 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 29. Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.700 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 30. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 463.825,69 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 31. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.153.316,01 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 32. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 54.100 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 33. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.451,62 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 34. Torbalı Meslek Yüksekokulu 2018 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 250.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 35. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 15.000 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 36. Akademik kadro aktarması.
 37. Akademik kadro aktarması.

Toplantıda Bulunanlar                                                        
Başkan
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör                                                                

Prof.Dr. Aynur AKAY  Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Himmet KONUR.. Rektör Yardımcısı
Üyeler

Prof.Dr. Ercan AKPINAR                                                  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ                    
Prof.Dr. Mustafa DAŞ                     
Prof.Dr. Aylin ALIN
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER         
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU            
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN                               
Prof.Dr. Osman BİLEN
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN
Prof.Dr. Nükhet HOTAR                 
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK                                         
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Osman YILMAZ                                                   
Dr.Öğr.Üyesi Tuğbay İNAN
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU                                                                                
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU            

Üniversite Yönetim Kurulu 18 Aralık 2018 Salı günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Gürbüz Büyükyazı görevli/mazeretli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Dr. Öğr.Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Tuğbay İnan katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Erdal Özkol ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Ahmet Erdal Özkol hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ahmet Erdal Özkol’un  profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not: Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Dr.Öğr.Üyesi Tuğbay İnan  görüşmelerde ve oylama sırasında salonda bulunmadı.

KARAR 3- Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sevgi Akarsu ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Sevgi Akarsu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Sevgi Akarsu’nun  profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not: Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Dr.Öğr.Üyesi Tuğbay İnan  görüşmelerde ve oylama sırasında salonda bulunmadı.

KARAR 4- Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Elif Tekin Gürgen ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Elif Tekin Gürgen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Elif Tekin Gürgen’in  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not: Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Dr.Öğr.Üyesi Tuğbay İnan  görüşmelerde ve oylama sırasında salonda bulunmadı.

KARAR 5- Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Başak Bayram ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Başak Bayram hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Başak Bayram’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not: Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Dr.Öğr.Üyesi Tuğbay İnan  görüşmelerde ve oylama sırasında salonda bulunmadı.

KARAR 6- Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sibel Almelek İşman ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Sibel Almelek İşman hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Sibel Almelek İşman’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi..
Not: Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Dr.Öğr.Üyesi Tuğbay İnan  görüşmelerde ve oylama sırasında salonda bulunmadı.

KARAR 7- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dil Eğitimi ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 28.01.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Ata Atak’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde görev yapan ve 20.01.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Gurbet Gökgöz’ün 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 30.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Semra Palut’un 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Erdoğan Turanlı’nın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Yonca Alpay’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan İpek Sancar Kurteş’in 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 02/01/2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Bahar Aydın’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 25/01/2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Levent Gökmen Nacaroğlu’nun 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 30/01/2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Efe Sezer’in 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16- Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Yasemin Acar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 17- Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Ahmet Özcan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör. Elif Gülfem Kıstır’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün 2018-2019 sanat sezonu programında yer alan La Forza De Destino opera eserinde Preziosilla rolü için eserin prova ve temsillerine katılmak üzere 04.12.2018-30.04.2019  tarihleri arasında asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak mesai saatleri dışında ve hafta sonları 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Murat Özgören’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesinde AR-GE çalışması yapmak üzere 01.01.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18.maddesine eklenen 33.Ek Madde ile Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 83.313,22 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 21- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.203,39 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 22- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 23- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 91.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 24- Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 25- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 18.400 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 26- İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.530,76 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 27- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 62.457,60 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 28- Üniversite  Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 19.937,50 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 29- Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.700 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 30- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 463.825,69 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 31- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.153.316,01 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 32- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 54.100 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 33- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.451,62 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 34- Torbalı Meslek Yüksekokulu 2018 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 250.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 05.12.2018 tarih ve 20/9 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 35- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 15.000 TL tutarındaki ödeneğin Merkez Yönetim Kurulu’nun 11.12.2018 tarih ve 12/1 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 36- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 37 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.