18.12.2012/54

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 18.12.2012
Toplantı Sayısı : 54
 
  
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Ahmet Aykut SİFİL’ in Amgen İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 15.12.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Mimpara Danışma Kurulu Toplantısı” na danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.200,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Kürşad KUTLUK’ un Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından 20.12.2012 tarihinde Antalya’ da düzenlenecek olan “İskemik İnme Sekonder Korunmasında Anti Agregan Tedavi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Nurullah AKKOÇ’ un Merck Sharp Dohme İlaçları tarafından 27.11.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “MSD Yayın Teşvik Ödülü ” için danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.310,00 TL.     (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 4- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç. Dr. Erdem YAKA’ nın Eczacıbaşı-Baxter Hasta Ürünleri A.Ş. tarafından 07.12.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Olgularla Yoğun Bakımda Kısa Etkili IV Beta-Bloker kullanımı ”konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.809,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 
5- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi (Hastane) 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan 38.13.35.01.07.3.1.00.05.8.1.01 Ödenecek Hazine Hissesi Bütçe Tertibi Ödeneğinin 17.400.000,00 TL’den 10.610.000,00 TL’ye düşürülmesi ve 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 200.000,00 TL’den 250.000,00 TL’ye ve 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 1.350.000,00 TL’den 1.590.000,00 TL’ye, 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.6.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin ise 9.150.000,00 TL’den 11.100.000,00 TL’ye, 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 1.200.000,00 TL’den 1.250.000,00 TL’ye, 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin ise 56.045.000,00 TL’den 60.545.000,00 TL’ye çıkarılması ve 18.12.2012 tarihinden itibaren uygulanması hususu.
 
Toplantıya Katılanlar:                                                                                                          
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                                                     
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                         
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Metin UÇAR
                                                                                                            
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 18.12.2012 Salı günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
  
KARAR 1: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Ahmet Aykut SİFİL’ in Amgen İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 15.12.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Mimpara Danışma Kurulu Toplantısı” na danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.200,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Kürşad  KUTLUK’ un Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından 20.12.2012 tarihinde Antalya’ da düzenlenecek olan “İskemik İnme Sekonder Korunmasında Anti Agregan Tedavi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Nurullah AKKOÇ’ un Merck Sharp Dohme İlaçları tarafından 27.11.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “MSD Yayın Teşvik Ödülü ” için danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.310,00 TL.     (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
  
KARAR 4: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç. Dr. Erdem YAKA’ nın Eczacıbaşı-Baxter Hasta Ürünleri A.Ş. tarafından 07.12.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Olgularla Yoğun Bakımda Kısa Etkili IV Beta-Bloker kullanımı ”konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.809,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi (Hastane) 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan 38.13.35.01.07.3.1.00.05.8.1.01 Ödenecek Hazine Hissesi Bütçe Tertibi Ödeneğinin 17.400.000,00 TL’den 10.610.000,00 TL’ye düşürülmesi ve 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 200.000,00 TL’den 250.000,00 TL’ye ve 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 1.350.000,00 TL’den 1.590.000,00 TL’ye, 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.6.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin ise 9.150.000,00 TL’den 11.100.000,00 TL’ye, 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 1.200.000,00 TL’den 1.250.000,00 TL’ye, 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin ise 56.045.000,00 TL’den 60.545.000,00 TL’ye çıkarılması ve 18.12.2012 tarihinden itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.