18.12.2012/1088

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.12.2012
Toplantı Sayısı : 1088

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya hakkındaki raporlar.
 3. Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şebnem Dündar hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Lütfiye Zümre Arıcan Alıcıkuş hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gül Arıkan hakkındaki raporlar.
 6. Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülsiye Öztürk hakkındaki raporlar.
 7. Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Ece Tokatlı hakkındaki raporlar.
 8. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Bülent Cihangir hakkındaki raporlar.
 9. İşletme Fakültesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Berna Kırkulak Uludağ hakkındaki raporlar.
 10. İşletme Fakültesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülüzar Kurt hakkındaki raporlar.
 11. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ziya Şen hakkındaki raporlar.
 12. Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Şahin hakkındaki raporlar.
 13. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Nurcan Baykuş’un, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Esas ve Usuller”in 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kaynak aktarımı yapılabilmesi için karar alınması.
 15. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2013 Mali Yılı tahmini Gelir-Gider Bütçesi.
 16. Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon Kursundan elde edilen gelirin üçüncü kısmı olan 58.146,65 TL’nin (KDV hariç) 2012 Aralık ayında “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ve yönetici payı olarak ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Dokuz Eylül Üniversitesi Dayanıklı Taşınırların Hurdaya Ayrılması Yönergesi.
 18. Dokuz Eylül Üniversitesi Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğü İşletme Yönergesi.
 19. Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör. Mahmut Durmuş’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi bünyesinde yapılan sanatsal içerikli çalışmalara danışmanlık yapmak üzere 2012-2013 öğretim yılında 15.12.2012 tarihinden itibaren 15.07.2013 tarihine kadar (Cumartesi günleri 1,5-2 saat kadar) asli görevlerini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. İlke Gürsel’in, İsveç Umea Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora tez çalışması ile ilgili akademik araştırmalarda bulunmak üzere 01.09.2013-01.06.2014 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr. Coşkun Can Aktan’ın, Mount Kenya Üniversitesi İşletme ve Kamu Yönetimi Fakültesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 17.12.2012 tarih ve 467 Sayılı kararı.
 23. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.

   

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Recep YAPAREL
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 18.12.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 9., 10., 11., 12., 19., 20., 21., 22.. ve 23. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şebnem Dündar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şebnem Dündar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Lütfiye Zümre Arıcan Alıcıkuş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Lütfiye Zümre Arıcan Alıcıkuş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gül Arıkan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gül Arıkan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülsiye Öztürk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gülsiye Öztürk hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Ece Tokatlı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu sanat alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç. Ece Tokatlı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Bülent Cihangir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Bülent Cihangir hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Bülent Cihangir’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İşletme Fakültesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Berna Kırkulak Uludağ ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Berna Kırkulak Uludağ hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- İşletme Fakültesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülüzar Kurt ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gülüzar Kurt hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ziya Şen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ziya Şen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Şahin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mustafa Şahin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 13- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Nurcan Baykuş’un, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için,  “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Esas ve Usuller”in 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan kaynak aktarımı talebi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Maliye Bakanlığı’nca belirlenen ekonomik sınıflandırmaya göre tanzim edilen Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon Kursundan elde edilen gelirin üçüncü kısmı olan 58.146,65 TL’nin (KDV hariç) 2012 Aralık ayında “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ile yönetici payı olarak ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-Dokuz Eylül Üniversitesi Dayanıklı Taşınırların Hurdaya Ayrılması Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Dokuz Eylül Üniversitesi Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğü İşletme Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör. Mahmut Durmuş’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi bünyesinde yapılan sanatsal içerikli çalışmalara danışmanlık yapmak üzere 2012-2013 öğretim yılında 15.12.2012 tarihinden itibaren 15.07.2013 tarihine kadar (Cumartesi günleri 1,5-2 saat kadar) asli görevlerini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. İlke Gürsel’in, İsveç Umea Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora tez çalışması ile ilgili akademik araştırmalarda bulunmak üzere 01.09.2013-01.06.2014 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Coşkun Can Aktan’ın, Mount Kenya Üniversitesi İşletme ve Kamu Yönetimi Fakültesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör.Dr. Ali Erkan Balcı’nın hazırlamış olduğu “Tıbbi Dokümantasyon (elektronik kağıt)”, “Tıbbi Arşiv (elektronik kağıt)”, “Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması ICD Klinik Kodlama” adlı kitaplarını kendi olanaklarıyla dışarıda bastırmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.