18.12.2007/861

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.12.2007
Toplantı Sayısı : 861

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. S.Şükrü Araç’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2008 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 3. Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Oktay Avcı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 15.01.2008 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Mühendislik Fakültesi’nden Uzm. Hulusi Demircioğlu’nun Avrupa Birliği Genel Direktörlüğü JRC Ortak Araştırma Merkezi, Çevre ve Sürdürebilirlik Enstitüsü (IES)nün Ispra’daki kampusünde “Ulusal Uzman” olarak Ulaşım ve Hava Kalitesi Biriminde çalışmak üzere 15.01.2008-15.01.2009 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İtalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. O.Avşar Kurgun’un İzmir Jeotermal A.Ş. için 01.12.2007 ve 08.12.2007 tarihlerinde (09.30 – 12.30 saatleri arasında) “Telefonda Etkin İletişim ve Müşteri Şikayetlerinden Etkin Yararlanma” konusunda eğitim vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 6. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in, 24.12.2007 tarihinde Antalya’da Novartis A.Ş. firması tarafından düzenlenecek olan Alzheimer Platformu toplantısında “Sosyo-etik bakış açısıyla Alzheimer” konusunda eğitici eğitimi vermek üzere yapacağı konuşma ve danışmanlık hizmeti için Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 7. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Janssen-Cilag firmasının 24.12.2007 tarihinde İzmir’de düzenleyeceği “Bipolar vaka sunumları” konulu toplantıda eğitici olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Güneş’in, 20.11.2007 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile İzmir İşadamları Derneği’nin bölge ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesi, ihracat faaliyetlerinin arttırılması, ulusal ve uluslar arası fuar vb. aktivitelerin desteklenmesi, üyelerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi gibi bir çok alanda gerçekleştirdiği çalışmalarda akademik danışmanlık yapmak üzere Fakültedeki görevlerini aksatmadan haftada yarım iş gününü geçmemek kaydıyla Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek hizmet karşılığında ilgili dernek tarafından 20.11.2007 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 (bir) yıl süre ile KDV dahil 482,58.-YTL’yi her ayın ikinci haftası içerisinde fatura karşılığı Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 9. Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 15 Ekim 2007 – 06 Haziran 2008 tarihleri arasında düzenlenen “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”nın 15 Ekim 2007-25 Ocak 2008 tarihleri arasını kapsayan 1.yarıyılında elde edilen gelirin katkı payı dağıtımı.
 10. Mimarlık Fakültesi’nce “Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İzmir Alsancak Hizmet Binası”nın Mimari Tadilat Projelerinin Hazırlanmasına Yönelik Proje Protokolü”nün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve proje yöneticileri olarak Yrd.Doç.Dr. S.Cengiz Yesügey ile Yrd.Doç.Dr. Emel Kayın’ın görevlendirilmesi.
 11. Türk Böbrek Vakfı’nın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Şeref Ertaş’tan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 12. Cevher Jant Sanayi A.Ş.nin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Şükran Ertürk’ten Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 13. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde daktilograf olarak görev yapan Cahit Bilici’nin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8/a ve 15. maddeleri gereğince “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası ile tecziyesi.
 14. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Sena Yeşil’in Lilly İlaç Tic.Ltd.ŞtiFirmasının 27.12.2007 tarihinde Aydın’da düzenleyeceği “İnsülin Tedavisi Prensipleri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 15. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 18.12.2007 tarih ve 323 sayılı kararı.
 16. Fen Bilimleri Enstitüsü ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş. arasında yürütülen projeden elde edilen KDV dahil 8.850,00.-YTL tutarın projede görevli personele katkı payı dağıtımının yapılması.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Adil ESEN  
  Prof.Dr. Ferda AYSAN  
  Prof.Dr. Serap ALP  
  Prof.Dr. Semih ÇELENK  
  Prof.Dr. Polat SOYER  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
  Prof.Dr. Hakan ABACIOĞLU  
  Prof.Dr. Sedef GİDENER  
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 18.12.2007 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İlknur Cöcen rahatsızlığı, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir mazeretli olması nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Serdar Kurt görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Serap Alp toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14., 15. ve 16. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. S.Şükrü Araç’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2008 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Oktay Avcı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 15.01.2008 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasına oyçokluğu ( 8 Evet-3 Hayır) ile karar verildi
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi’nden Uzm. Hulusi Demircioğlu’nun Avrupa Birliği Genel Direktörlüğü JRC Ortak Araştırma Merkezi, Çevre ve Sürdürebilirlik Enstitüsü (IES)nün Ispra’daki kampusünde “Ulusal Uzman” olarak Ulaşım ve Hava Kalitesi Biriminde çalışmak üzere 15.01.2008-15.01.2009 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İtalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. O.Avşar Kurgun’un İzmir Jeotermal A.Ş. için 01.12.2007 ve 08.12.2007 tarihlerinde (09.30 – 12.30 saatleri arasında) “Telefonda Etkin İletişim ve Müşteri Şikayetlerinden Etkin Yararlanma” konusunda eğitim vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in, 24.12.2007 tarihinde Antalya’da Novartis A.Ş. firması tarafından düzenlenecek olan Alzheimer Platformu toplantısında “Sosyo-etik bakış açısıyla Alzheimer” konusunda eğitici eğitimi vermek üzere yapacağı konuşma ve danışmanlık hizmeti için Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Janssen-Cilag firmasının 24.12.2007 tarihinde İzmir’de düzenleyeceği “Bipolar vaka sunumları” konulu toplantıda eğitici olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Güneş’in, 20.11.2007 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile İzmir İşadamları Derneği’nin bölge ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesi, ihracat faaliyetlerinin arttırılması, ulusal ve uluslar arası fuar vb. aktivitelerin desteklenmesi, üyelerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi gibi bir çok alanda gerçekleştirdiği çalışmalarda akademik danışmanlık yapmak üzere Fakültedeki görevlerini aksatmadan haftada yarım iş gününü geçmemek kaydıyla Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili dernek tarafından 20.11.2007 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 (bir) yıl süre ile KDV dahil 482,58.-YTL’yi her ayın ikinci haftası içerisinde fatura karşılığı Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 15 Ekim 2007 – 06 Haziran 2008 tarihleri arasında düzenlenen “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”nın 15 Ekim 2007-25 Ocak 2008 tarihleri arasını kapsayan 1.yarıyılında elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının 04.12.2007 tarih ve 25/5 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mimarlık Fakültesi’nce “Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İzmir Alsancak Hizmet Binası”nın Mimari Tadilat Projelerinin Hazırlanmasına Yönelik Proje Protokolü”nün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, proje yöneticileri olarak Yrd.Doç.Dr. S.Cengiz Yesügey ile Yrd.Doç.Dr. Emel Kayın’ın görevlendirilmesine ve ÖSYM tarafından ödemelerin fatura karşılığında yapılarak, söz konusu Protokolde belirtildiği şekilde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Türk Böbrek Vakfı’nın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Şeref Ertaş’tan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00YTL’nin Ziraat Bankası Buca-İzmir Şubesindeki 6799886-5012 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Cevher Jant Sanayi A.Ş.nin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Şükran Ertürk’ten Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00YTL’nin Ziraat Bankası Buca-İzmir Şubesindeki 6799886-5012 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde daktilograf olarak görev yapan Cahit Bilici’nin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8/a ve 15. maddeleri gereğince “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası ile tecziyesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Sena Yeşil’in Lilly İlaç Tic.Ltd.ŞtiFirmasının 27.12.2007 tarihinde Aydın’da düzenleyeceği “İnsülin Tedavisi Prensipleri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- A- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Asuman Altay’ın hazırlamış olduğu “Türkiye’nin Tam Üyeliğinin AB’ye Yapacağı Katkılar” isimli kitabının basımına,
a) Basılacak miktarın 100 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın numarasının 09.1600.0000.000/BK.07.064.424 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz Matbaasında 100 adet gerçekleştirilmesine, basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Vedat Pazarlıoğlu’nun hazırlamış olduğu “1975-2000 Döneminde Türkiye’de İç Göçün Analizi” isimli kitabının basımına,
a) Basılacak miktarın 100 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın numarasının 09.1600.0000.000/BK.07.065.425 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz Matbaasında 100 adet gerçekleştirilmesine, basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine ybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Fen Bilimleri Enstitüsü ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş. arasında yürütülen projeden elde edilen KDV dahil 8.850,00.-YTL tutarın projede görevli personele katkı payının 07.12.2007 tarih ve 47/25 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde dağıtılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.