18.11.2019/521

Yayınlanma Tarihi: 05-12-2019

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.11.2019
Toplantı Sayısı : 521

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 5 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca dağılımının yapılması.
  3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 08.10.2019 tarihli ve 519/3 sayılı Üniversite Senatosu kararında yer alan 1 adet atama izninin aktarımının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun bulunmaması nedeniyle iptal edilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör Prof.Dr. M.Kadir YURDAKOÇ
Üyeler Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ 
Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör Yrd. Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
Prof.Dr. Ercan AKPINAR   
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ   
Prof.Dr. Remzi YAĞCI      
Prof.Dr. Aylin ALIN   
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER      
Prof.Dr. M.Refik KORKUSUZ   
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ   
Prof.Dr. Osman BİLEN   
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN      
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN  
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK     
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU    
Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  
Prof.Dr. Orhan ÖZBEY   
Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN   
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Gülay DİRİK   
Prof. Halil YOLERİ   
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ   
Prof.Dr. Yaşar UYSAL   
Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR  
Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Prof.Dr. M.Derya ERÇAL    
Doç.Dr. Başak OCAK   
Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR    
Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN  
Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL        
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN       
Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. Nur OLGUN    
Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU  
Prof.Dr. Erkan GÖKSU   
Prof.Dr. Ali TOPAL     
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK  
Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI     
Prof.Dr. Nihal GELECEK     
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. Kürşad KUTLUK        
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK  
Prof.Dr. Kamil İŞERİ         
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

Üniversite Senatosu 18 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 13.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 3 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. M.Kadir Yurdakoç, Prof.Dr. Gül Bayraktaroğlu ve Prof.Dr. Özlem Küçükgüçlü görevli/mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.         

Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesinin 2.fıkrası ile aynı karar uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 5 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca dağılımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 08.10.2019 tarihli ve 519/3 sayılı Üniversite Senatosu kararında yer alan 1 adet atama izninin aktarımının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun bulunmaması nedeniyle dağılımın iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.