18.11.2019/1417

Yayınlanma Tarihi: 05-12-2019

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.11.2019
Toplantı Sayısı : 1417

GÜNDEM         :       

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Firengiz Paşayeva Yunus ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi  uyarınca jüri tespit edilmesi.
 3. İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Mehmet Cem Şahin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi  uyarınca jüri tespit edilmesi.
 4. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Metin Yaman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi  uyarınca jüri tespit edilmesi.
 5. Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç. Pınar Uçman Karaçalı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi  uyarınca jüri tespit edilmesi.
 6. Devlet Konservatuvarı’ndan Romanya uyruklu Viorica Chiabur’un 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması
 7. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 8. Devlet Konservatuvarı’ndan Türkmenistan uyruklu Bahtyyar Hudaynazarov’un 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 9. Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Jean Camille P.Baily’nin 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 10. Devlet Konservatuvarı’ndan İtalyan uyruklu Francesco D’ovidio’nun 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 11. Devlet Konservatuvarı’ndan Ukrayna uyruklu Maryna Liakhor’un 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 12. Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Özge Özbayrak Azman’ın, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “OKM 1111 Genel Kimya I (4+0)”, “OKM 1113 Genel Kimya Lab I (0+2)”, “OKM 2111 Analitik Kimya I (4+0)” ve “OKM 1123 Kimya Lab I (0+2)” derslerini vermek üzere 07.10.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Kaynak’ın Anabilim Dalındaki görevlerini aksatmamak koşuluyla Tınaztepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalının kurulması ve yapılandırılmasında görev almak üzere haftada 3 gün (Çarşamba-Perşembe-Cuma) olmak üzere 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Aybüke Pabuçcu Akış’ın, Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalındaki ihtiyaç nedeniyle 01.12.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 8.656,44 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 17.040 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 95.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Sürekli Eğitim Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 179.549,50 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 64.669,50 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 480.124,31 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 52.991,65 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 39.307,41 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.694,92 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 608.109,42 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 33.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.203,38 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 95.989 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 28. Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyette bulunması için hesap açılmış, çeşitli nedenlerle hiç faaliyete geçmemiş ve zamanla işlevselliğini kaybetmiş birimlerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamından çıkarılması, Döner Sermaye hesaplarının kapatılması ve vadesiz hesabında bakiyesi bulunan birimlerin hesabındaki tutarın uygun birimlere aktarılması.
 29. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye 2019 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesi harcama kalemleri arasında 20.000 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 30. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 525.000.000 TL tutarında hazırlanan 2020 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi.
 31. Akademik kadro aktarması.
 32. Akademik kadro aktarması.
 33. Akademik kadro aktarması.
 34. Akademik kadro aktarması.
 35. Akademik kadro aktarması.
 36. Akademik kadro aktarması.
 37. Akademik kadro aktarması.
 38. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 08.11.2019 tarihli ve 659 sayılı kararı.
 39. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Üniversite Senatosunca dağılımı yapılan 5 adet atama izninin kullanımı için birimlere tahsis edilmesi.
 40. Akademik kadro aktarması.
Toplantıda Bulunanlar  
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR Rektör 
Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör Yrd.
Üyeler 
Prof.Dr. Ercan AKPINAR  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI  
Prof.Dr. Aylin ALIN      
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Prof.Dr. Osman BİLEN 
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN     
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN 
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK 
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof.Dr. Orhan ÖZBEY 
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN 
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN 
Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU  

Üniversite Yönetim Kurulu 18.11.2019 Pazartesi günü saat 14.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 38., 39. ve 40. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
Toplantı sonunda, Buca Eğitim, Mimarlık, Denizcilik, Mühendislik, Edebiyat, Reha Midilli Foça Turizm, Fen ve Spor Bilimler Fakültelerinin Dekanları tarafından 2020-2021 Öğretim Yılı için öğrenci kontenjanları ve akademik personel planlamalarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Zaman yetersizliği nedeniyle diğer Fakültelerin sunumlarının bir sonraki toplantıda yapılmasına karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Firengiz Paşayeva Yunus ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi  uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör  oy birliği ile seçildi.

KARAR 3- İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Cem Şahin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi  uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör oy birliği ile seçildi.

KARAR 4- Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Metin Yaman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi  uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör oy birliği ile seçildi.

KARAR 5- Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç. Pınar Uçman Karaçalı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi  uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu sanat alanı ile ilgili beş profesör oy birliği ile seçildi.

KARAR 6- Devlet Konservatuvarı’ndan Romanya uyruklu Viorica Chiabur’un 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar brüt aylık 10.250 TL ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.  

KARAR 7- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar brüt aylık 10.250 TL ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 8- Devlet Konservatuvarı’ndan Türkmenistan uyruklu Bahtyyar Hudaynazarov’un 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar brüt aylık 10.250 TL ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 9- Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Jean Camille P.Baily’nin 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar brüt aylık 13.750 TL ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 10- Devlet Konservatuvarı’ndan İtalyan uyruklu Francesco D’ovidio’nun 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar brüt aylık 10.250 TL ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.                     

KARAR 11- Devlet Konservatuvarı’ndan Ukrayna uyruklu Maryna Liakhor’un 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar brüt aylık 10.250 TL ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Özge Özbayrak Azman’ın, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz  döneminde yer alan “OKM 1111 Genel Kimya I (4+0)”, “OKM 1113 Genel Kimya Lab I (0+2)”, “OKM 2111 Analitik Kimya I (4+0)” ve “OKM 1123 Kimya Lab I (0+2)” derslerini vermek üzere 07.10.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Kaynak’ın Tınaztepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalının kurulması ve yapılandırılmasında görev almak üzere Anabilim Dalındaki görevlerini aksatmamak koşuluyla haftada 3 gün (Çarşamba-Perşembe-Cuma) olmak üzere 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 14- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Aybüke Pabuçcu Akış’ın,  Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalındaki ihtiyaç nedeniyle 01.12.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 15- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 8.656,44 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.     

KARAR 16- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 17.040 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 17- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 95.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 18- Sürekli Eğitim Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 179.549,50 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 19- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 64.669,50 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 20- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 480.124,31 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 21- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 52.991,65 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 22- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 39.307,41 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 23- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.694,92 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 24- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 608.109,42 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 25- Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 33.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 26- İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.203,38 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.          

KARAR 27- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 95.989 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 28- Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyette bulunması için hesap açılmış, çeşitli nedenlerle hiç faaliyete geçmemiş ve zamanla işlevselliğini kaybetmiş  Döner Sermaye İşletmesi kapsamından çıkarılmasına, Döner Sermaye hesaplarının kapatılmasına ve vadesiz hesabında bakiyesi bulunan birimlerin hesabındaki tutarın Sağlık Hizmetleri (Hastane) birimi hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 29- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 20.000 TL tutarında ödeneğin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 14.11.2019  tarih ve 44/3 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30- Maliye Bakanlığınca belirlenen Ekonomik Sınıflandırmaya göre tanzim edilerek hazırlanan  Döner Sermaye İşletmesi 2019 Mali Yılı tahmini gelir ve gider bütçesinin 525.000.000 TL olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 31 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 32 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 33 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 34 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 35 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 36 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 37 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 38 Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 08.11.2019 tarihli ve 659 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
A- İzmir İktisat Dergisinin 2019 yılı, Cilt 34, 2.Sayısının 100 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 1600.0000.000/BY.019.108.1020 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İzmir İktisat Dergisinin 2019 yılı, Cilt 34, 3.Sayısının 100 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 1600.0000.000/BY.019.108.1021 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 39 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesinin 2.fıkrası ile aynı karar uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca,  Üniversite Senatosunun 18.11.2019 tarihli ve 521/2 sayılı kararı ile dağılımı yapılan 5 adet atama izninin kullanımı için birimlere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 40- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.