18.11.2014/1180

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.11.2014
Toplantı Sayısı : 1180 

GÜNDEM              :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Yusuf Ziya Keskin hakkındaki raporlar.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2015 tarihinden itibaren 25.01.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Buca Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinde toplam 16.000 TL tutarın ilgili harcama kalemleri arasında aktarma yapılması.
 5. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon Kursu geliri ve önceki aylardan devreden toplam 840.035,48 TL (Sekizyüzkırkbinotuzbeşlirakırksekizkuruş) formasyon kursu gelirlerinden 156.137,54 TL’nin (Yüzellialtıbinyüzotuzyediliraellidörtkuruş) (KDV hariç) 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 6. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.500 TL (Binbeşyüzlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 338,98 TL (Üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 19.09.2014 tarih ve 1173/23 sayılı kararı ile İşletme Fakültesi’nde ABD uyruklu Dr.Joshua David Cowley’in 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında sehven belirlenen 4.083,88 TL brüt ücretinin 5.250 TL brüt ücret olarak belirlenmesi.
 9. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Gözde Geçioğlu’nun, “ERASMUS+Bilgilendirme ve Teşvik Toplantısı”na katılmak üzere 26-28 Kasım 2014 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların kurum dışından (ERASMUS) karşılanarak Konya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Yrd.Doç.Dr. Salih Zafer Dicle’nin, Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan “Araştırma Verilerinin Yönetimi Uluslararası Çalıştayı”na katılmak üzere 21.11.2014 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Hazine Yardımının ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Nezih Çetinsöz’ün, Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan “Araştırma Verilerinin Yönetimi Uluslararası Çalıştayı”na katılmak üzere 21.11.2014 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Hazine Yardımının ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Arş.Gör.Çağdaş Can Birant’ın, Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan “Araştırma Verilerinin Yönetimi Uluslararası Çalıştayı”na katılmak üzere 21.11.2014 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Hazine Yardımının ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 18.11.2014 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Yaparel görevli olduğu için toplantıya katılamadı. 
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 8., 9., 10., 11., 12. ve 13.,maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Yusuf Ziya Keskin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Yusuf Ziya Keskin hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Yusuf Ziya Keskin’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2015 tarihinden itibaren 25.01.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Buca Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 16.000 TL’nin Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 11.11.2014 tarih ve 4/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde harcama kalemleri arasında aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon Kursu geliri ve önceki aylardan devreden toplam 840.035,48 TL (Sekizyüzkırkbinotuzbeşlirakırksekizkuruş) formasyon kursu gelirlerinden 156.137,54 TL’nin (Yüzellialtıbinyüzotuzyediliraellidörtkuruş) (KDV hariç) 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.500 TL (Binbeşyüzlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 338,98 TL (Üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversite Yönetim Kurulu’nun 19.09.2014 tarih ve 1173/23 sayılı kararı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında görev süresi uzatılan İşletme Fakültesi’nden ABD uyruklu Dr.Joshua David Cowley’in Dekanlıkça sehven belirlenen 4.083,88 TL brüt ücretinin 5.250 TL brüt ücret olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Gözde Geçioğlu’nun, “ERASMUS+Bilgilendirme ve Teşvik Toplantısı”na katılmak üzere 26-28 Kasım 2014 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların kurum dışından (ERASMUS) karşılanarak Konya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Yrd.Doç.Dr. Salih Zafer Dicle’nin, Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan “Araştırma Verilerinin Yönetimi Uluslararası Çalıştayı”na katılmak üzere 21.11.2014 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Hazine Yardımının 38-13-00-01-09-8-8-00-2-03-3-1-01 (901) nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Nezih Çetinsöz’ün, Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan “Araştırma Verilerinin Yönetimi Uluslararası Çalıştayı”na katılmak üzere 21.11.2014 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Hazine Yardımının 38-13-00-01-09-8-8-00-2-03-3-1-01 (901) nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Arş.Gör.Çağdaş Can Birant’ın, Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan “Araştırma Verilerinin Yönetimi Uluslararası Çalıştayı”na katılmak üzere 21.11.2014 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Hazine Yardımının 38-13-00-01-09-8-8-00-2-03-3-1-01 (901) nolu   harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.