18.11.2008/898

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.11.2008
Toplantı Sayısı : 898

GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 3. Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof.Jerrold Lawrence Rubenstein’in 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 4. Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Jean Baily’nin 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 5. Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Atilla Emre Keskin’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Filiz Balcı Keskin’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Sabri Şenol’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Yasemin Ata’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Mühendislik Fakültesi’nden, Illinois Institute of Technology Üniversitesinde doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Adem Çelebi’nin, 31.12.2008 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere masraflarının Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 10. Mühendislik Fakültesi’nden, New Jersey Institute of Technology Üniversitesinde doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. M.Uğur Torun’un, 31.12.2008 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere masraflarının Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden, Suny University at Buffalo School Management’te doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Özgen Özbey’in 09.01.2009 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere masraflarının Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 12. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Şükrü Araç’ın, özlük haklarının saklı kalmak ve eğitim-öğretim aktivitelerini Fakültesinde devam ettirmek kaydıyla mevcut görevine ilaveten (2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinde belirtilen zorunlu çalışma saatleri dışında), Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Gülay’ın, özlük haklarının saklı kalmak ve eğitim-öğretim aktivitelerini Fakültesinde devam ettirmek kaydıyla mevcut görevine ilaveten (2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinde belirtilen zorunlu çalışma saatleri dışında), Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Berna Çoker Koloğlu’nun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak olan Ortaöğretim Kurumları (Genel Lise) 10.sınıf İngilizce Ders Kitabı Yazımı Komisyonunda editör olarak 26.09.2008-30.01.2009 tarihleri arasında (Cumartesi günleri) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Esin Esen’in Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda Uzman Araştırmacı olarak 01.12.2008 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile tam zamanlı olarak görevlendirilmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 16. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Karadeniz’in Nesne Endüstriyel ve Mekanik Tasarım Ltd.Şti.’nde “12m Kaynak Robotu ve Tanker Gövde Çemberi Kıvırma Ünitesi Tasarım ve Üretimi” konusunda danışmanlık hizmetinde bulunmak üzere 05.11.2008-01.05.2009 tarihleri arasında Fakültesi’ndeki derslerini ve görevlerini aksatmamak kaydıyla, ayda bir gün (Cumartesi) olmak şartıyla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılması.
 18. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanlarına 2008 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesi uyarınca teşvik ikramiyesi verilmesi.
 19. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun 2008 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesi harcama kalemleri arasında aktarma yapılması.
 20. Buca Eğitim Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen yetenek sınavları öncesi eğitim kurslarından elde edilen gelirin katkı payı dağıtımı.
 21. Mimarlık Fakültesi ile Mehmet Girgin arasında imzalanan “İzmir Konak İlçesi İmar Planı Sınırları İçinde 22 M IV b Paftasında yer alan 6870 ada, 1, 2, 5 ve 8 Parsellerde Yer Alan Taşınmazın İmar Planındaki Konumuna Yönelik Bilimsel Görüş Hazırlanması Protokolü” çerçevesinde bilimsel görüş hazırlamak üzere Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek hizmet karşılığında 850,00.-YTL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 22. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Erdal Özkol’un, İzmir 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2006/2005 E sayılı dosyasında zimmet suçu iddiası ile yargılanan A.Nusret Aşık’ın savunmasının ispatı için akademik danışmanlık yapmak üzere, Fakültesindeki görevlerini aksatmadan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve A.Nusret Aşık tarafından Kasım 2008 ayının 2.haftasında 295,72.-YTL (KDV dahil) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 23. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Serkan Odaman’ın, “Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü ve 2821 Sayılı Sendikalar Yasası Uyarınca Genel Merkez Yöneticisi olabilmek için genel kurul delegesi olma şartının bulunup bulunmadığı” konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere, Fakültesindeki görevlerini aksatmadan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve Av.Savaş Emin Duygun tarafından 14.11.2008 tarihinde 321,99.-YTL (KDV dahil) tutarın Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılması.
 24. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in Lilly İlaç firması tarafından 19.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Tip II Diyabet Tedavisine Farklı Bakış” konulu sempozyumda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 25. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in GlaxoSmithKline İlaç firması tarafından 21.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “10 Adımda Glisemik Kontrol” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.800,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 26. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti tarafından 04.12.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Novo Nordisk Danışma Kurulu Toplantısı”nda danışman hekim olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 27. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Sanofi Aventis ilaç firması tarafından 16.11.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Mind Matters Türkiye” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00.-EURO (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 28. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Astra Zeneca İlaç firması tarafından 22.11.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Bipolar Bozuklukta Güncel Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 29. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Bülent Ündar’ın sorumlu, Doç.Dr. M.Ali Özcan ve Yrd.Doç.Dr. Özden Pişkin’in yardımcı araştırıcı olduğu Janssen-Cilag firması tarafından desteklenen 26866138-LYM-3002 protokol ve 08/09-45 etik kurul numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 30. Üniversitemiz 2009 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi tahmini gelir ve gider bütçesi.
 31. Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurulun 2547 Sayılı Kanunun 53/(2)d-f maddesi uyarınca seçimi.
 32. Akademik kadro aktarması.
 33. Akademik kadro aktarması.
 34. Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Remzi Yağcı ile ilgili jüri tespiti.
 35. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Lale Andiç ile ilgili jüri tespiti.
 36. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Halil Yoleri ile ilgili jüri tespiti.
 37. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Yaşar ile ilgili jüri tespiti.
 38. İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdullah Bülent Ünal ile ilgili jüri tespiti.
 39. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Vahap Tecim ile ilgili jüri tespiti.
 40. Mühendislik Fakültesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Taner Abdullah Oğuzer ile ilgili jüri tespiti.
 41. Mühendislik Fakültesi Mekanik (Makine) Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Memet Zor ile ilgili jüri tespiti.
 42. Mühendislik Fakültesi Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ferhan Şimşir ile ilgili jüri tespiti.
 43. Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Odabaşı ile ilgili jüri tespiti.
 44. Mühendislik Fakültesi Elektronik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Uğur Çam ile ilgili jüri tespiti.
 45. İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nilüfer Koçak ile ilgili jüri tespiti.
 46. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nihayet Bizsel ile ilgili jüri tespiti.
 47. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Doğan Yaşar ile ilgili jüri tespiti.
 48. İşletme Müdürü Özgür Sırçacı’nın 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca Şube Müdürü kadrosuna atanması.
 49. Yayın Komisyonu’nun 17.11.2008 tarih ve 349 sayılı kararı.
 50. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Erdal Aslan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi’nde 2008-2009öğretim yılı güz yarıyılında seminerler vermek ve “Kıbrıs’da Tarih Öğretiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı bir araştırma projesinin hazırlıklarını yürütmek üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN                                                     
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
Prof.Dr. Ferda AYSAN                                                        
Prof.Dr. Serdar KURT                                                          
Prof.Dr. Semih ÇELENK                                          
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Raportör Prof.Dr. Cem TERZİ
 

Üniversite Yönetim Kurulu 18.11.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. ve 50. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,1133 katı (6.500,30.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof. Jerrold Lawrence Rubenstein’in 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,1133 katı (6.500,30.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof. Jean Baily’nin 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,1133 katı (6.500,30.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Atilla Emre Keskin’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Filiz Balcı Keskin’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Sabri Şenol’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Yasemin Ata’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi’nden, Illinois Institute of Technology Üniversitesinde doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Adem Çelebi’nin, 31.12.2008 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere masraflarının Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mühendislik Fakültesi’nden, New Jersey Institute of Technology Üniversitesinde doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. M.Uğur Torun’un, 31.12.2008 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere masraflarının Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden, Suny University at Buffalo School Management’te doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Özgen Özbey’in 09.01.2009 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere masraflarının Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Şükrü Araç’ın, özlük haklarının saklı kalmak ve eğitim-öğretim aktivitelerini Fakültesinde devam ettirmek kaydıyla mevcut görevine ilaveten (2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinde belirtilen zorunlu çalışma saatleri dışında), Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Gülay’ın, özlük haklarının saklı kalmak ve eğitim-öğretim aktivitelerini Fakültesinde devam ettirmek kaydıyla mevcut görevine ilaveten (2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinde belirtilen zorunlu çalışma saatleri dışında), Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Berna Çoker Koloğlu’nun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak olan Ortaöğretim Kurumları (Genel Lise) 10.sınıf İngilizce Ders Kitabı Yazımı Komisyonunda editör olarak 26.09.2008-30.01.2009 tarihleri arasında (Cumartesi günleri) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Esin Esen’in Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda Uzman Araştırmacı olarak 01.12.2008 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile tam zamanlı olarak görevlendirilmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Karadeniz’in Nesne Endüstriyel ve Mekanik Tasarım Ltd.Şti.’nde “12m Kaynak Robotu ve Tanker Gövde Çemberi Kıvırma Ünitesi Tasarım ve Üretimi” konusunda danışmanlık hizmetinde bulunmak üzere 05.11.2008-01.05.2009 tarihleri arasında Fakültesi’ndeki derslerini ve görevlerini aksatmamak kaydıyla, ayda bir gün (Cumartesi) olmak şartıyla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nun 30.10.2008 tarih ve 29/2 sayılı kararı doğrultusunda; Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar Bakanlar Kurulu’nun 2009 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücretiyle çalıştırılmak üzere görev sürelerinin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- 30.10.2008 tarih ve 29/4 sayılı Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Kararında yer alan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına 2008 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesinin uygunluğuna 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 05.04.1993 tarih ve 93/4410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 5.maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun 2008 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesi harcama kalemleri arasında 03.11.2008 tarih ve 40/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen harcama kalemleri arasında toplam 184.226,00.-YTL aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Buca Eğitim Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen yetenek sınavları öncesi eğitim kurslarından elde edilen gelirin 21.10.2008 tarih ve 21/20 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen oranlarda katkı payı dağıtımının gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Mimarlık Fakültesi ile Mehmet Girgin arasında imzalanan “İzmir Konak İlçesi İmar Planı Sınırları İçinde 22 M IV b Paftasında yer alan 6870 ada, 1, 2, 5 ve 8 Parsellerde Yer Alan Taşınmazın İmar Planındaki Konumuna Yönelik Bilimsel Görüş Hazırlanması Protokolü” çerçevesinde bilimsel görüş hazırlamak üzere Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek hizmet karşılığında 850,00.-YTL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5007 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Erdal Özkol’un, İzmir 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2006/2005 E sayılı dosyasında zimmet suçu iddiası ile yargılanan A.Nusret Aşık’ın savunmasının ispatı için akademik danışmanlık yapmak üzere, Fakültesindeki görevlerini aksatmadan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve A.Nusret Aşık tarafından Kasım 2008 ayının 2.haftasında 295,72.-YTL (KDV dahil) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Serkan Odaman’ın, “Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü ve 2821 Sayılı Sendikalar Yasası Uyarınca Genel Merkez Yöneticisi olabilmek için genel kurul delegesi olma şartının bulunup bulunmadığı” konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere, Fakültesindeki görevlerini aksatmadan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve Av.Savaş Emin Duygun tarafından 14.11.2008 tarihinde 321,99.-YTL (KDV dahil) tutarın Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in Lilly İlaç firması tarafından 19.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Tip II Diyabet Tedavisine Farklı Bakış” konulu sempozyumda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in GlaxoSmithKline İlaç firması tarafından 21.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “10 Adımda Glisemik Kontrol” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.800,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti tarafından 04.12.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Novo Nordisk Danışma Kurulu Toplantısı”nda danışman hekim olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Sanofi Aventis ilaç firması tarafından 16.11.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Mind Matters Türkiye” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00.-EURO (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Astra Zeneca İlaç firması tarafından 22.11.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Bipolar Bozuklukta Güncel Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Bülent Ündar’ın sorumlu, Doç.Dr. M.Ali Özcan ve Yrd.Doç.Dr. Özden Pişkin’in yardımcı araştırıcı olduğu Janssen-Cilag firması tarafından desteklenen 26866138-LYM-3002 protokol ve 08/09-45 etik kurul numaralı “Kemik iliği transplantı için uygun niteliklere sahip olmayan yeni tanı konulmuş mantle hücreli lenfoma hastalarında rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, velcade ve prednizon (VcR-CAP) kombinasyonu ya da rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin vinkristin ve prednizon (R-CHOP) ile yürütülen randomize, açık etiketli, çok merkezli faz 3 çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Üniversitemiz 2009 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi tahmini gelir ve gider bütçesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- 2547 Sayılı Kanunun 53/(2)d-f maddesi uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere oluşturulacak 3 kişilik kurula; Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Karakoç, İşletme Fakültesi Dekanı, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Y.Hakan Abacıoğlu asıl üye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şenay Üçdoğruk ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orcan Gündüz yedek üye olarak oybirliği ile seçildi.
KARAR 32- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Remzi Yağcı ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Remzi Yağcı ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 35- Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalı nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Lale Andiç ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı. 
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Lale Andiç ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 36- Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalı nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç. Halil Yoleri ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç. Halil Yoleri ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 37- İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Yaşar ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Hüseyin Yaşar ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 38- İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdullah Bülent Ünal ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Abdullah Bülent Ünal ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 39- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Vahap Tecim ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Vahap Tecim ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 40- Mühendislik Fakültesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Taner Abdullah Oğuzer ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Taner Abdullah Oğuzer ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 41- Mühendislik Fakültesi Mekanik (Makina) Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Memet Zor ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Memet Zor ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 42- Mühendislik Fakültesi Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ferhan Şimşir ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Ferhan Şimşir ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 43- Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Odabaşı ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Mustafa Odabaşı ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 44- Mühendislik Fakültesi Elektronik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Uğur Çam ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Uğur Çam ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 45- İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nilüfer Koçak ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Nilüfer Koçak ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 46- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nihayet Bizsel ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Nihayet Bizsel ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 47- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Doğan Yaşar ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Doğan Yaşar ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 48- İşletme Müdürü Özgür Sırçacı’nın 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca Şube Müdürü kadrosuna atanmasının uygunluğuna oyçokluğu (12 Evet – 2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 49- A- Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. K.Mert Çubukçu’nun “Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler” adlı kitabını dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- Buca Eğitim Fakültesi Dergisi’nin 21.sayısının Fakültenin kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Yıl: 2008, Cilt: 22, 1.sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın 450 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın nosu’nun 09.010.0000.000/BY.08.078.447 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 450 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 50- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Erdal Aslan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında 18.11.2008 tarih ve 24/01 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen tarih ve konularda  seminerler vermek ve “Kıbrıs’da Tarih Öğretiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı bir araştırma projesinin hazırlıklarını yürütmek üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.