18.11.2003/684

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.11.2003
Toplantı Sayısı : 684

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Derya Erçal?ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 3. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ziya Kırkalı?nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Gürcistan uyruklu Doç.Dr. Varlam Nikoladze?nin, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Anasanat Dalına Prof.Dr. Mutlu Parkan?ın 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca atanması.
 6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?nun Kasım 2003?den itibaren ödenecek Döner Sermaye katkı payı oranlarının tespiti.
 7. İşletme Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ?un 01.11.2003 tarihinden itibaren Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Hastane Başhekimliği?nde görevlendirilmesi.
 8. 2002 yılında I.Kısım çalışmaları tamamlanan ve II.Kısım faaliyetleri DSİ ile 22 Eylül 2003 tarihinde imzalanan ek protokol uyarınca 500.000.000.000.-TL+KDV bedel karşılığı SUMER tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen proje ile ilgili olarak DSİ tarafından yatırılan 250.000.000.0000.-TL tutarındaki avansın dağıtım oranları.
 9. Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Topluluğu Çalışma Esasları.
 10. Akademik kadro aktarması.
 11. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Uzm.Emine Dindar, Uzm. Halide Ok, Uzm. Halil İbrahim Gençbüyür, Uzm. Ayfer Urfalıoğlu, Uzm.Fatma Yılmaz?ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 12. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Doğan Karakuş?un araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri?de 20-23 Kasım 2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Döner Sermayesi Batı Söke A.Ş. payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?nda görev yapan Uzman Z.Deniz Saltık?ın 26.11.2003 tarihinden itibaren 61 yaşını dolduracağı 30.12.2003 tarihine kadar yapılan yeniden atamasının iptal edilerek 26.11.2003 tarihinden itibaren 26.11.2005 tarihine kadar 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. Mühendislik Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Abidin Kaya?nın bilimsel proje geliştirmek ve var olan projeleri detaylandırmak üzere 10.12.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Prof.Dr. Ferda AYSAN  
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Nilgün MORALI  
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR  

Üniversite Yönetim Kurulu 18.11.2003 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. N.Ömür Özmen görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11., 12., 13. ve 14. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Derya Erçal?ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ziya Kırkalı?nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Gürcistan uyruklu Doç.Dr. Varlam Nikoladze?nin, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.980.300.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Anasanat Dalına Prof.Dr. Mutlu Parkan?ın 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca atanmasının uygun olacağı şeklinde oybirliği ile olumlu görüş bildirildi.
KARAR 6- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?nun Kasım 2003 ayı Döner Sermaye gelirlerinde artış olması nedeniyle 01.11.2003 tarihinden itibaren ödenecek Döner Sermaye katkı payı oranlarının aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Ünvanı Katkı Payı Oranı
1- Öğretim Üyesi (Prof., Doçent, Yrd.Doç.) 200
2- Öğretim Görevlisi 100
3- Araştırma Görevlisi 100
4- Uzman 100
5- 657 Sayılı Yasaya tabi idari personel 80

KARAR 7- İşletme Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ?un 01.11.2003 tarihinden itibaren Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Hastane Başhekimliği?nde görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- a) 2002 yılında I.Kısım çalışmaları tamamlanan ve II.Kısım faaliyetleri DSİ ile 22 Eylül 2003 tarihinde imzalanan ek protokol uyarınca 500.000.000.000.-TL+KDV bedel karşılığı SUMER tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen ?Fırat ve Dicle (Mezopotamya) havzalarında su enventari çalışmalarının yapılması-II? isimli proje ile ilgili olarak DSİ tarafından yatırılan 250.000.000.0000.-TL tutarındaki avansın Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirtilen oranlar dahilinde dağıtılmasının uygunluğuna,
b) Söz konusu avanstan SUMER payı olarak ayrılan 194.000.000.000.-TL tutarındaki miktarın M.L. Kavas and Associates isimli Amerikan firmasına 30 Ağustos 2003 tarihinde düzenlenen ve 28.09.2003 tarihinde imzalanan protokol ile tanımlanan hizmet alımı yoluyla yaptırılan ?Mezopotamya (Fırat-Dicle) havzasının bölgesel hidrometeorolojik modelinin kurulması ve Mezopotamya bataklıkları bölgesindeki akiferin hidrojeolojik olarak tanılanması? işlerine karşılık olarak ödenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Topluluğu Çalışma Esasları Önerisinin incelenerek gelecek toplantıda gündeme getirilmesine karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Uzm.Emine Dindar?ın 19.12.2003, Uzm. Halide Ok?un 22.12.2003, Uzm. Halil İbrahim Gençbüyür ve Uzm. Ayfer Urfalıoğlu?nun 16.12.2003, Uzm.Fatma Yılmaz?ın 29.12.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Doğan Karakuş?un araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri?de 20-23 Kasım 2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Döner Sermayesi Batı Söke A.Ş. payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlük Uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?nda görev yapan Uzman Z.Deniz Saltık?ın; 08.07.2003 tarih ve 4919 Sayılı ?Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un 1.maddesi ile değiştirilen 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun 40.maddesinin 1.fıkrası ile Anayasa Mahkemesinin, 08.10.2003 karar günlü, 2003/67 esas sayılı ve 2003/13 karar sayılı kararıyla yürürlüğü durdurduğundan, 26.11.2003 tarihinden itibaren 61 yaşını dolduracağı 30.12.2003 tarihine kadar yapılan yeniden atamasının iptal edilerek 26.11.2003 tarihinden itibaren 26.11.2005 tarihine kadar 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Abidin Kaya?nın bilimsel proje geliştirmek ve var olan projeleri detaylandırmak üzere 10.10.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak Amerika Birleşik Devletlerindeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.