18.10.2005/761

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.10.2005
Toplantı Sayısı : 761

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehtap Malkoç hakkındaki raporlar.
  3. Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ünsal Gemici hakkındaki raporlar.
  4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Sakal’ın 23. Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Tesisler İşletmecisi Komisyonu Diğer Tesisler Alt Komisyonu Yöneticisi olarak görev süresinin 01.09.2005-30.09.2005 tarihleri arasında eğitim ve öğretim görevini aksatmamak şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca uzatılması.
  5. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sadık Tumay ve Yrd.Doç.Dr. A. Beyhan Özdemir’in, 23. Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Pazarlama ve Halkla İlişkiler Komisyonundaki görev sürelerinin, Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak şartıyla 31.10.2005 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca uzatılması.
  6. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. A. Kenan Özdemir’in Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce 2005/2006 tiyatro sezonunda temsil edilmesi planlanan “Kılçık Mahallesi” adlı oyunun dans tasarımının gerçekleştirilmesi için eğitim-öğretim görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  7. Cemdağ Aydınlatma San.ve Tic. A.Ş.’nin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancaktar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00 YTL’nin Ziraat Bankası hesabına yatırılması.
  8. Akademik kadro aktarması.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Prof.Dr. Nevzat KOÇ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Yönetim Kurulu 18.10.2005 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı’nın başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Nevzat Koç toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehtap Malkoç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mehtap Malkoç hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3-
Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ünsal Gemici ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ünsal Gemici hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Sakal’ın 23. Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Tesisler İşletmecisi Komisyonu Diğer Tesisler Alt Komisyonu Yöneticisi olarak görev süresinin 01.09.2005-30.09.2005 tarihleri arasında eğitim ve öğretim görevini aksatmamak şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sadık Tumay ve Yrd.Doç.Dr. A. Beyhan Özdemir’in, 23. Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Pazarlama ve Halkla İlişkiler Komisyonundaki görev sürelerinin, Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak şartıyla 31.10.2005 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. A. Kenan Özdemir’in Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce 2005/2006 tiyatro sezonunda temsil edilmesi planlanan “Kılçık Mahallesi” adlı oyunun dans tasarımının gerçekleştirilmesi için eğitim-öğretim görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
Cemdağ Aydınlatma San.ve Tic. A.Ş.’nin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancaktar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00 YTL’nin Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.