18.09.2018/493

Yayınlanma Tarihi: 20-09-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.09.2018
Toplantı Sayısı : 493

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Onkoloji Enstitüsü bünyesinde Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı kurulması.
  3. Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğretim planında 2018-2019 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  4. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin Mühendislik Tamamlama Programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
  5. Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği’nin 6.maddesinde değişiklik yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Nükhet HOTAR Prof. Arif Ziya TUNÇ
Prof.Dr. Aynur AKAY  Prof.Dr. Yaşar UYSAL
Prof.Dr. Himmet KONUR Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
Prof.Dr. Ercan AKPINAR   Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ    Prof.Dr. Talip GÜNGÖR
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR   
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU    
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  
Prof.Dr. Elif YAPRAK GÜLCAN   
Prof.Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ  
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK     
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI   
Prof.Dr. Can SEVİNÇ    
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ  
Prof. Halil YOLERİ   
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ   
Prof.Dr. Osman BİLEN  
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Prof.Dr. Reyhan UÇKU  
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA   
Prof.Dr. Günay ÇİFCİ  
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Süha YILMAZ    
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN     
Prof.Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. H.Nur OLGUN  
Prof.Dr. Neslihan EMİROĞLU    
Prof.Dr. Metin ARIKAN     
Prof.Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL
Prof. Ümit İŞGÖRÜR   
Doç.Dr. A. Hamdi DELİORMANLI    
Prof.Dr. Nihal GELECEK    
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. M.Kürşad KUTLUK  
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK     
Prof.Dr. Kamil İŞERİ      
Raportör Arzu ARAZ ÇAĞLAR   

Üniversite Senatosu 18 Eylül 2018 Salı günü saat 13.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 5 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof. Arif Ziya Tunç, Prof.Dr. Yaşar Uysal, Prof.Dr. Gül Bayraktaroğlu,  Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu ve Prof.Dr. Talip Güngör görevli/mazaretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Murat Celiloğlu görevli/mazaretli olması nedeniyle yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Can Sevinç toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 4. ve 5.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Onkoloji Enstitüsü bünyesinde Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğretim planında Konservatuvar Kurulunun 15.08.2018 tarihli ve 3/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin Mühendislik Tamamlama Programlarının öğretim planlarında Fakülte Kurulunun 18.09.2018 tarihli ve 5/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği’nin 6.maddesine aşağıda yer alan (k) fıkrasının eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği
“Madde 6- …………………
k) Merkez kütüphane eğitim, öğretim ve sınav dönemleri içinde 7 gün 24 saat hizmet verebilir. Çalışanlar normal çalışma saatleri içinde veya dışında ve hafta sonu dönüşümlü olarak görevlendirilebilir. Çalışma saatleri dışında yapılacak dönüşümlü nöbet çizelgeleri Daire Başkanlığınca hazırlanarak çalışanlara tebliğ edilir. Merkez Kütüphane çalışanı çalışma saatleri içinde veya nöbet esnasında idarenin belirlediği görev talimatı içinde görevini yürütür.”