18.08.2015/1217

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.08.2015
Toplantı Sayısı : 1217

GÜNDEM           :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık-Dramaturji Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aslıhan Ünlü hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valeriy Yakhno 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7178 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 4. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Şebnem Yılmaz Balaman’ın, TÜBİTAK 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kapsamında İngiltere/Birmingham Aston Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma-inceleme yapmak üzere 20 Eylül 2015-20 Haziran 2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK Burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 18.432,20 TL (onsekizbindörtyüzotuzikilirayirmikuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 6. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.203,39 TL (yirmiyedibinikiyüzüçliraotuzdokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.880,63 TL (binsekizyüzseksenliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 48.560 TL (kırksekizbinbeşyüzaltmışlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 18.906,25 TL (onsekizbindokuzyüzaltılirayirmibeşkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 37.670,02 TL (otuzyedibinaltıyüzyetmişliraikikuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 108.689,05 TL (yüzsekizbinaltıyüzseksendokuzlirabeşkuruş) gelirden ek ödeme yapılması,   yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 217.220,29 TL (ikiyüzonyedibinikiyüzyirmilirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 14. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 15. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Esergül Balcı’nın, 24.08.2015-24.08.2016 tarihleri arasında ABD Michigan State Üniversitesi’nde görevlendirilmesi nedeniyle Dr. Gamze Sart, Dr. Kamil Yıldırım ve Dr. Osman Çekiç’in Doçentlik Sözlü Sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 16. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Emre Yıldız’ın, Almanya/Göttingen Georg-August Üniversitesi’nde TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu kapsamında, doktora tez konusu ile ilgili bilimsel araştırma yapmak üzere, 01.10.2015-30.09.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Türker Ertaş’ın, Hollanda Maastricht Universty Faculty of Low Montesquieu Institute’de “Anayasa Hukukunda Kuvvetlerarası İlişkilerin Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasına Etkisi” başlıklı doktora tez çalışması ile ilgili bilimsel araştırma ve inceleme yapmak üzere, YÖK Doktora Araştırma Bursu ile 15.11.2015-15.05.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli yurtiçi maaşlı YÖK Burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Ufuk Beyaztaş’ın, ABD Pensilvanya/Bethlehem Lehigh Üniversitesi’nde TÜBİTAK 2214-A Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu kapsamında, doktora eğitimine devam etmek üzere, 01.10.2015-01.05.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı TÜBİTAK Burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Beste Hamiye Beyaztaş’ın, ABD Pensilvanya/Bethlehem Lehigh Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmek üzere, 01.10.2015-01.10.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Şerife Özkar’ın, ABD Kettering Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili çalışmalarını sürdürmek üzere, 01.09.2015-01.09.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Bekir Çetintav’ın, ABD/Ohio State Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili çalışmalarını sürdürmek üzere, 25.09.2015-25.09.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 22. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yağmur Sağlam’ın, Polonya/Krakow Ekonomi Üniversitesi’nde, 01.10.2015-30.06.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 23. İzmir İli Buca İlçesi Adatepe Mahallesi, 800 adada bulunan 8, 12, 19, ve 22 parseller ile hazine adına kayıtlı 23 parselin Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi gelişme alanı içine dahil edilmesi.
 24. Üniversite Yayın Komisyonunun 18.08.2015 tarih ve 551 sayılı kararı.

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Recep YAPAREL Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR  Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. A.Güldem CERİT Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Melek MERDİVAN
Prof.      Halil YOLERİ
Yrd.Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Gürcan KONAK
Yrd.Doç.Dr. İlkay TAŞ
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 

Üniversite Yönetim Kurulu 18.08.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Vekili Prof.Dr. Halil Köse başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. Tülay Canda, Prof.Dr. M.Refik Mas ve Prof.Dr. Ayşe Filibeli  görevli/mazeretli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Samiye Mete, Prof.Dr. Ercüment Yalçın ve Prof.Dr. O.Avşar Kurgun görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Melek Merdivan, Yrd.Doç.Dr. Neslihan Günüşen, Prof.Dr. Gürcan Konak ve Yrd.Doç.Dr. İlkay Taş toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. ve 26. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık-Dramaturji Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aslıhan Ünlü ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Aslıhan Ünlü hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Aslıhan Ünlü’nün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valeriy Yakhno 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar brüt 13.670,62 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7178 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Şebnem Yılmaz Balaman’ın, TÜBİTAK 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kapsamında İngiltere/Birmingham Aston Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma-inceleme yapmak üzere 20 Eylül 2015-20 Haziran 2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK Burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 18.432,20 TL (onsekizbindörtyüzotuzikilirayirmikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.203,39 TL (yirmiyedibinikiyüzüçliraotuzdokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.880,63 TL (binsekizyüzseksenliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 48.560 TL (kırksekizbinbeşyüzaltmışlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 18.906,25 TL (onsekizbindokuzyüzaltılirayirmibeşkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 37.670,02 TL (otuzyedibinaltıyüzyetmişliraikikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 108.689,05 TL (yüzsekizbinaltıyüzseksendokuzlirabeşkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Temmuz ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 217.220,29 TL (ikiyüzonyedibinikiyüzyirmilirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadroların aktarılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadroların aktarılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Esergül Balcı’nın, 24.08.2015-24.08.2016 tarihleri arasında ABD Michigan State Üniversitesi’nde görevlendirilmesi nedeniyle Dr. Gamze Sart, Dr. Kamil Yıldırım ve Dr. Osman Çekiç’in Doçentlik Sözlü Sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Emre Yıldız’ın, Almanya/Göttingen Georg-August Üniversitesi’nde TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu kapsamında, doktora tez konusu ile ilgili bilimsel araştırma yapmak üzere, 01.10.2015-30.09.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Türker Ertaş’ın, Hollanda Maastricht Universty Faculty of Low Montesquieu Institute’de “Anayasa Hukukunda Kuvvetlerarası İlişkilerin Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasına Etkisi” başlıklı doktora tez çalışması ile ilgili bilimsel araştırma ve inceleme yapmak üzere, YÖK Doktora Araştırma Bursu ile 15.11.2015-15.05.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli yurtiçi maaşlı YÖK Burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Ufuk Beyaztaş’ın, ABD Pensilvanya/Bethlehem Lehigh Üniversitesi’nde TÜBİTAK 2214-A Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu kapsamında, doktora eğitimine devam etmek üzere, 01.10.2015-01.05.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı TÜBİTAK Burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Beste Hamiye Beyaztaş’ın, ABD Pensilvanya/Bethlehem Lehigh Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmek üzere, 01.10.2015-01.10.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Şerife Özkar’ın, ABD Kettering Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili çalışmalarını sürdürmek üzere, 01.09.2015-01.09.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Bekir Çetintav’ın, ABD/Ohio State Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili çalışmalarını sürdürmek üzere, 25.09.2015-25.09.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yağmur Sağlam’ın, Polonya/Krakow Ekonomi Üniversitesi’nde, 01.10.2015-30.06.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- İzmir İli Buca İlçesi Adatepe Mahallesi, 800 adada bulunan 8, 12, 19, ve 22 parseller ile hazine adına kayıtlı 23 parselin Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi gelişme alanı içine dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- A- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Sülen Sarıoğlu’nun, “Sağlık Bilimlerinde Araştırmacılara İpuçları” isimli kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin, Cilt: 17, 2015 yılı, 1.Sayısının 250 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 09.8888.5300.000/BY.015.086.803 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.