18.07.2016/197

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
Toplantı Tarihi:18.07.2016
Toplantı Sayısı:197
 
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ın MSD firması tarafından 29/07/2016 tarihinde Zürih İsviçre’de yapılacak olan “EEMEA Immuno-oncology Advisory Board” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.310,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı’nın 13/07/2016 tarih ve 135 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
2 – Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oktay ERGENE’nin Servier firması tarafından 02/09/2016 tarihinde Kıbrıs’ta yapılacak olan “KV Akademi Kongresi Sempozyumu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Kardiyoloji Anabilim Dalı’nın 13/07/2016 tarihli ve 683 sayılı yazıları ile ekleri incelendi.
 
3- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yürütülecek olan Prof.Dr.Ece BÖBER’in sorumlu,Doç.Dr.Ayhan ABACI’nın,Doç.Dr.Korcan DEMİR’in,Dr.Hale TURHAN’ın,Dr.Hale SEZER’in yardımcı araştırmacı oldukları NovoNordisk firması tarafından desteklenen NN1218-4101 Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 79.360,00 TL’nin ( Honararium 52.000,00 TL. Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 34.280,00 TL) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 13/07/2016 tarih ve 3571 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
4- Tıp fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı’nda tedavi amaçlı kullanılmakta olan Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi(ESWT),SUT 2.4.4 F-4 maddesi uyarınca sadece epin calcanei,plantar fasit,epikondilit ve kalsifik tendinit tanılarında kullanılması halinde kurum ödemesi yapılmaktadır.ESWT bu tanıların dışındaki hastalarda da kullanılmaktadır.Yukarıda adı geçen tanılar dışındaki tanılarda ücretlendirmenin sağlanabilmesi için “SUT Dışı ESWT Tedavisi” kodunun oluşturularak uygulama başı 40 puan ve 75 TL. olarak ücretlendirilmesiyle ilgili Spor Hekimliği Anabilim Dalı’nın 11/07/2016 tarihli ve 67 sayılı yazısı incelendi.